Gazeta Niedzielna

Kategoria: Myśl tygodnia

Myśl tygodnia

Przed każdym czynem powinniśmy kierować nasz wzrok na Boga

W kategorii Myśl tygodnia | Dodaj komentarz

Myśl tygodnia

Bóg w swojej nieskończonej i czułej miłości pragnie tylko naszego dobra

W kategorii Myśl tygodnia | Dodaj komentarz

Myśl tygodnia

Doskonałym Twym sługą jest ten, kto nie stara się usłyszeć od Ciebie, czego pragnie, ale kto pragnie tego, co od Ciebie usłyszał

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Jaką wdzięczność okażesz swoim rodzicom, takiej spodziewaj się od swoich dzieci

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Aby Jego światło rozproszyło wszelkie ciemności waszego życia i aby was napełniło miłością i pokojem. Pan, który sprawił, że w Chrystusie rozbłysło Jego miłosierne oblicze, niech was napełni swoim szczęściem i uczyni was zwiastunami Jego dobroci. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nawet nie wiedział

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, to znaczy: Chwalcie Boga waszą duszą i ciałem waszym

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Maryja jest Matką potężną, bo Bóg swe bogactwa oddał do Jej rozporządzenia

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Dziś Maryja stała się nam niebem, niosąc Boga, który do Niej zstąpił i w Niej zamieszkał

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Ci, którzy kochają Boga, nie protestują, czegokolwiek On zażąda, ani nie wątpią w Jego dobroć, kiedy zsyła na nich trudne chwile

W kategorii Myśl tygodnia | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Przed każdym czynem powinniśmy kierować nasz wzrok na Boga
św. Teresa z Los Andes

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

błogosławiona Regina Protmann

dziewica

Urodziła się w 1552 r. w Braniewie. W domu rodzinnym wzrastała w atmosferze szczególnej wierności dla religii katolickiej. Od młodych lat pozostawała pod kierownictwem duchowym jezuitów i należała do założonej przez nich Sodalicji Mariańskiej. Wyróżniała się urodą, bystrością umysłu, mądrością, roztropnością. Była wrażliwa na potrzeby i cierpienia bliźnich.

czytaj więcej

lista