Gazeta Niedzielna

Kategoria: Myśl tygodnia

Myśl tygodnia

Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi

W kategorii Myśl tygodnia | Dodaj komentarz

Myśl tygodnia

Kochamy Maryję, gdy staramy się naśladować Jej cnoty: pokorę, skupienie w modlitwie, gdy pracujemy nad poprawą naszych błędów, ażeby Jej się podobać

W kategorii Myśl tygodnia | Dodaj komentarz

Myśl tygodnia

Matko Odkupiciela i nasza Matko, z ufnością uciekamy się do Twej matczynej miłości i prosimy cię o pomoc

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Prawda może być słodka i gorzka. Jest słodka, gdy jest dla nas wyrozumiała, a gorzka, gdy chce nas uzdrowić.

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Całe cierpienie dzisiejszego świata zaczyna się w domach. Nie mamy czasu nawet na to, by spojrzeć na siebie nawzajem, by porozmawiać, nacieszyć się czyjąś obecnością.

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Ojcze, doprowadź nas do Twego królestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki.

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

„…Bóg spodziewa się gruntownych cnót: cierpliwości, pokory, posłuszeństwa, rezygnacji z własnej woli, czyli innymi słowy woli gotowej do służenia Mu, a przez to samo do służenia bliźniemu…”

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Czy widziałeś dziecię śpiące w ramionach matki? Takiego pokoju zażywa dusza spoczywająca z ufnością na Sercu Bożym.

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać

W kategorii Myśl tygodnia | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Radość jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi
Adalbert Balling

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

święty Piotr Kanizjusz

prezbiter i doktor Kościoła

Urodził się w 1521 r. w Nijmegen (Holandia). Studiował teologię. W 1540 r. zdobył tytuł magistra nauk wyzwolonych. W 1543 r. wstąpił do jezuitów. W 1546 r. przyjął święcenia kapłańskie. Na uniwersytecie w Bolonii uzyskał tytuł doktora teologii. Skierowano go do krajów germańskich, aby powstrzymał napór protestantyzmu.

czytaj więcej

lista