Gazeta Niedzielna

VERITAS FOUNDATION AND PUBLICATION CENTRE

Veritas Foundation is one of the oldest Polish organizations in Britain, established in 1947, to promote Christian education and culture in the Polish community settled here after the war, mainly through publishing books and also through support and care for Poles who studied in British colleges and universities in the post-war years.

In the 71 years of its existence our Catholic Publication Centre (KOW) has published hundreds of different books, covering a wide field, from religion to contemporary history and works of literature. Many of those could never have appeared in Poland under the communist regime and these publications (books and periodicals) were much appreciated by Polish readers in Britain, and, when they found their way there, in Poland too.

In recent years we have tried to strengthen ties and build new bridges between Poland and Britain (and the West in general) by our publication of books in Polish as well as in English, reflecting our mutual spiritual and cultural heritage, encouraging an ecumenical outlook and common European ties.

Wojciech Plazak
Chairman, Veritas Foundation

Comments Off on VERITAS FOUNDATION AND PUBLICATION CENTRE

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

IDŹ PRECZ, SZATANIE

Tłumacze Ewangelii rozmaicie usiłowali zinterpretować ten tekst:,,Idź precz, szatanie" - słowa Jezusa do pierwszego ucznia, który będzie opoką Kościoła.

A przecież on chciał Jego dobra. Chciał Go uratować przed męką i śmiercią krzyżową. Chciał, aby On mógł dalej przemierzać wzdłuż i wszerz ziemię Palestyny, cieszyć się chłodem poranków i upałem lata, aby mógł dalej głosić piękne nauki o miłości Boga i bliźniego; przecież one były tak bardzo ludziom potrzebne.

Czy ty jesteś chrześcijaninem? Czy ty jesteś gotów powiedzieć to samo tym, którzy cię powstrzymują, żebyś nie poszedł za daleko, i wskazują ci wygodne gniazdko? Czy ty jesteś gotów powiedzieć to sobie samemu, gdy rodzi się w tobie pokusa wygodnictwa i oportunizmu ?

z: Ks. Mieczysław Maliński, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Veritas 1978, ilustr. A. Głuszyński