Gazeta Niedzielna

Kategoria: Myśl tygodnia

Myśl tygodnia

Matko, która znasz cierpienia i nadzieje Kościoła świata, wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach, jakich życie nie szczędzi nikomu

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Duchu Święty, udziel mi głębokiej pobożności i wielkiej miłości do Maryi, mocnego oparcia na Jej matczynym łonie i łaski nieustannego uciekania się do Jej miłosierdzia, abyś poprzez Nią ukształtował Jezusa w moim wnętrzu

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Do dwóch słów „miłość i miłosierdzie” można sprowadzić całe credo chrześcijańskie

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

«Oto dzień, który Pan uczynił». Alleluja! Odzyskajcie nadzieję [...]! Z Chrystusem, naszą Paschą, wszystko jest możliwe! Chrystus poprzedza naszą przyszłość!

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Ten, kto unika zła nie dlatego, że jest złem, ale z powodu przykazania Pana, nie jest wolny, ale ten, kto unika zła dlatego, że jest złem, jest wolny

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Bogu są zarówno niemiłe: niewdzięczność sprawiedliwego, jak i spokój grzesznika, który nie żałuje

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Gdy coś dobrego zamierzasz uczynić módl się najpierw gorąco, aby On sam to do końca doprowadził

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Post bez jałmużny to tyle, co… lampa bez oliwy. Taki post umartwia ciało, ale duszy nie rozjaśnia światłem miłości

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Upominają cię! Nie obrażaj się, nie słuchaj rady, jaką ci poddaje twoja pycha. Pomyśl: Okazują mi wiele serca. Ile spraw przemilczeli.

W kategorii Myśl tygodnia |

Myśl tygodnia

Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w Tobie jest z Boga

W kategorii Myśl tygodnia | ← Older posts Newer posts →

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Jak źrenicę oka miłuj tych, którzy ci głoszą Słowo Boże
święty Barnaba

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

święta Brygida Szwedzka

zakonnica, patronka Europy

Urodziła się w 1303 r. na zamku w Finstad koło Uppsali. Jej rodzina była spokrewniona z dynastią królewską w Szwecji. Miała od dziecka cieszyć się oznakami szczególnej przyjaźni Pana Jezusa. Kiedy miała 12 lat, zmarła jej matka. Ojciec oddał ją na wychowanie do wujenki. Surowy tryb życia, jaki na zamku wprowadziła wujenka, odpowiadał Brygidzie, która chciała cała należeć do Chrystusa.

czytaj więcej

lista