Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

II Niedziela Zwykła – Rok A – 19 stycznia 2020

Iz 49,3.5-6 Ps 40 1 Kor 1,1-3 J 1,29-34 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 49,3.5-6 Sługa Boży światłością całej ziemi Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Dodaj komentarz

Niedziela Chrztu Pańskiego – Rok A – 12 stycznia 2020

Iz 42,1-4.6-7 Ps 29 Dz 10,34-38 Mt 3,13-17 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie To mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Dodaj komentarz

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Rok A – 5 stycznia 2020

Iz 60,1-6 Ps 72 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 60, 1-6 Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa – Rok A – 29 grudnia 2019

Syr 3,2-6.12-14 Ps 128 Kol 3,12-21 Mt 2,13-15.19-23 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z MĄDROŚCI SYRACHA Syr 3, 2-6. 12-14 Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Rok A – 24, 25 i 26 grudnia 2019

PASTERKA PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 9, 1-3. 5-6 Syn został nam dany Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

IV Niedziela Adwentu – Rok A – 22 grudnia 2019

Iz 7,10-14 Ps 24 Rz 1,1-7 Mt 1,18-24 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 7,10-14 Panna pocznie i porodzi Syna Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę». … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

III Niedziela Adwentu – Rok A – 15 grudnia 2019

Iz 35,1-6a.10 Ps 146 Jk 5,7-10 Mt 11,2-11 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 35,1-6a.10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. oni … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

II Niedziela Adwentu i Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – Rok A – 8 grudnia 2019

Rdz 3,9-15.20 Ps 98 Rz 15,4–9 Łk 1,26-38 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU Rdz 3,9-15.20 Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo niewiasty Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

I Niedziela Adwentu – Rok A – 1 grudnia 2019

Iz 2,1-5 Ps 122 Rz 13,11-14 Mt 24,37-44 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 2,1-5 Pokój królestwa Bożego Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Rok C – 24 listopada 2019

2 Sm 5,1-3 Ps 122 Kol 1,12-20 Łk 23,35-43 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA 2 Sm 5,1-3 Namaszczenie Dawida na króla Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: «Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Przed każdym czynem powinniśmy kierować nasz wzrok na Boga
św. Teresa z Los Andes

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

błogosławiona Regina Protmann

dziewica

Urodziła się w 1552 r. w Braniewie. W domu rodzinnym wzrastała w atmosferze szczególnej wierności dla religii katolickiej. Od młodych lat pozostawała pod kierownictwem duchowym jezuitów i należała do założonej przez nich Sodalicji Mariańskiej. Wyróżniała się urodą, bystrością umysłu, mądrością, roztropnością. Była wrażliwa na potrzeby i cierpienia bliźnich.

czytaj więcej

lista