Gazeta Niedzielna

Urodził się 1 listopada 1888 r. w Juszewszczyźnie w powiecie oszmiańskim. W 1910 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1914 r. W 1926 r. uzyskał tytuł doktora teologii, a w 1934 roku habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie teologii pastoralnej i uzyskał stopień docenta. Całe swoje życie poświęcił Bogu i Kościołowi.

Wyróżniał się gorliwością o chwałę Bożą, wyrażającą się w dużej aktywności. Zadziwia różnorodność jego prac. Przez kilka lat po święceniach kapłańskich był duszpasterzem parafialnym i katechetą, potem organizatorem szkolnictwa, pedagogiem, wykładowcą na uniwersytecie i w seminarium, ojcem duchownym, spowiednikiem kleryków, księży i sióstr zakonnych, kapelanem wojskowym, działaczem trzeźwościowym i wreszcie budowniczym kościołów. Mimo dużej aktywności, prowadził głębokie życie duchowe. Od 1932 r. poświęcił się pracy naukowej. W jego życiu wielką rolę odegrała służba idei Miłosierdzia Bożego. Jemu to przysługuje – obok św. Faustyny Kowalskiej – tytuł Apostoła Miłosierdzia Bożego. Jako spowiednik i kierownik duchowy św. Faustyny, zainspirowany jej objawieniami, oddał się całkowicie szerzeniu prawdy o Miłosierdziu Bożym i szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego. Opublikował szereg dzieł na ten temat, zabiegał o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego, przyczynił się do namalowania pierwszego obrazu „Jezu ufam Tobie”, był współtwórcą Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Jezusa Miłosiernego. Zmarł 15 lutego 19 75 r. Beatyfikacja odbyła się w 2008 r. w Białymstoku.Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

«Oto dzień, który Pan uczynił». Alleluja! Odzyskajcie nadzieję [...]! Z Chrystusem, naszą Paschą, wszystko jest możliwe! Chrystus poprzedza naszą przyszłość!
św. Jan Paweł II

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

święty Konrad z Parzham

Urodził się w 1818 r. w Parzham w Bawarii w wielodzietnej rodzinie rolniczej. Od najmłodszych lat ujawniała się jego przyszła świętość, głównie poprzez skromność i umiłowanie samotności. Mimo dużej odległości do kościoła, często się do niego udawał, nawet w niesprzyjającą pogodę. Codziennie odmawiał różaniec; miał głębokie nabożeństwo do Matki Bożej. W święta odbywał często krótkie pielgrzymki do różnych Jej sanktuariów. Zawsze szedł boso, a dopóki nie wrócił do domu – pościł.

czytaj więcej

lista