Gazeta Niedzielna

Głęboka wiara, zakorzeniona w sercu polskiego narodu i w jego kulturze, znajdują po raz kolejny wspaniałą manifestację w uroczystościach 100-lecia odzyskania niepodległości Polski – zauważył kardynał Vincent Nichols podczas Mszy św. w Katedrze Westminsterskiej, sprawowanej 10 listopada 2018 w intencji naszej ojczyzny. Brytyjski hierarcha z wielką serdecznością powitał Polaków zgromadzonych w tej pięknej londyńskiej świątyni na czele z Prymasem Polski arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Wspomniał jednocześnie swą tegoroczną wizytę w diecezji gnieźnieńskiej.

Mszę św. koncelebrowaną poprzedziła uroczysta procesja do ołtarza, której towarzyszył wspaniały śpiew połączonych polskich chórów z Wielkiej Brytanii w utworze Totus tuus Henryka Mikołaja Góreckiego.  Następnie powitał obecnych ks. prał. Stefan Wylężek, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, wypowiadając również słowa pamięci i wdzięczności pokoleniu, które 100 lat temu walczyło o niepodległość Polski. O wydarzeniach, które doprowadziły do odrodzenia naszej ojczyzny w 1918 roku opowiedział z kolei w swym wykładzie prof. Wojciech Roszkowski. Refleksję historyczną połączył z myślą o znaczeniu wolności w życiu narodu i troski o historyczną pamięć.
Ryzykując wszystko
Na rozpoczęcie liturgii zabrzmiał wspólny śpiew hymnu „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych”, a potem usłyszeliśmy piękne wykonanie fragmentów Mszy koronacyjnej W. A. Mozarta. Koncelebrze przewodniczył Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, który wygłosił wspaniałą homilię, będącą i przejmującym hołdem pokoleniu walczącemu o niepodległość Polski, i refleksją nad wolnością jako zadaniem dla jednostki i dla narodu. Odczytane wcześniej przypowieści biblijne ukazujące przykłady dwóch kobiet, wdów, które zaufały Bogu całkowicie i ryzykując wszystkim, co miały, stały się kanwą rozważań o zaufaniu Bożej Opatrzności, ale i o działaniu, miłości i miłosierdziu jako podstaw w życiu człowieka, społeczności, narodu.
„Dzięki wierze, pielęgnowaniu wspólnej pamięci i poczuciu tożsamości potrafiliśmy przetrwać czas zaborów, żywiąc wzajemny szacunek i krzewiąc poczucie wspólnoty obywateli, bez względu na ich wyznanie i pochodzenie” – mówił abp Wojciech Polak. Podkreślił, że patrząc z wiarą na odzyskanie niepodległości, możemy ujrzeć to wydarzenie w świetle Bożej Opatrzności, ale oprócz zawierzenia konieczne jest konkretne działanie: „Wdowa z Sarepty i wdowa z dziedzińca Świątyni Jerozolimskiej przypominają nam, że ufność i nadzieja, jakie pokładamy w Bogu, trzeba w życiu łączyć z podejmowaniem mądrych i odważnych decyzji; z zaangażowaniem, z działaniem i z konkretną odpowiedzią, jaką dajemy Bogu i ludziom”.
„Nie jesteśmy marionetkami w rękach Boga – mówił dalej Prymas; nie jesteśmy zdani na ślepe zrządzenia losu; w swojej ludzkiej wolności mamy wpływ na rzeczywistość, na to jak żyjemy, w jaki sposób troszczymy się i zabiegamy o nią. Pan Bóg uczynił nas ludźmi wolnymi. (…) Jesteśmy zatem uczestnikami ludzkiej historii i odpowiadamy za jej kształt; jesteśmy jej częścią, ona do nas należy, ale i od nas zależy. Owszem, jak mówił papież Franciszek na Jasnej Górze, konieczna jest mocna nadzieja i ufność w Tym, który kieruje losami narodów i otwiera zamknięte drzwi, przekształca trudności w szanse i stwarza nowe scenariusze tam, gdzie wydawało się to niemożliwe. Ale konieczna jest też odwaga i wiara w ludzkie działanie, konieczne jest cierpliwe i uparte szukanie nowych możliwości. Konieczne są i dziś nasze starania o Polskę, jak konieczne były przed 100 laty”.
Współczesny kształt patriotyzmu
Jubileuszową homilię wyraźnie przenikał apel o odbudowanie więzi w narodzie, tak dziś podzielonym. „Odzyskana wolność i niepodległość ojczyzny z pewnością nie ogranicza się tylko do suwerenności, niezależności od innych – mówił abp Polak. – Wolność to miłość i wybór życia dla innych. To służba dobru wspólnemu, miłość i miłosierdzie, zaangażowanie na rzecz słabszych i potrzebujących pomocy. Zdajemy z niej egzamin codziennie, wszędzie tam, gdzie toczy się nasze życie”.
Abp Polak przywołał również słowa biskupów polskich z dokumentu o współczesnym kształcie patriotyzmu: „Miłość do ojczyzny – mówił – wzywa nas do wzajemnej życzliwości, solidarności, uczciwości i troski o budowanie wspólnego dobra. Miłość ojczyzny wzywa do respektowania praworządności i szacunku dla siebie nawzajem, wzywa do otwarcia naszych serc dla drugich, do włączania, a nie wykluczania, do jednoczenia, a nie dzielenia, do przygarniania, a nie odrzucania. Jeżeli jest tak, jak wyjaśniali w tym liście biskupi, że w czasach niewoli i zmagań o niepodległość nasz patriotyzm pozostawał otwarty i solidarny z innymi, to swoistym zobowiązaniem dla nas, wszystkich Polaków w kraju i poza jego granicami, powinno być większe otwarcie na siebie nawzajem i życie zgodne z zasadami solidarnej miłości. (…) Zaczerpnijmy z tych modlitw siłę do dawania świadectwa miłości zdolnej do wzajemnego zrozumienia i szacunku”.
Na zakończenie Mszy św. kardynał Nichols wyraził swą radość z uczestniczenia w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podziękował za dar wiary polskiego narodu, modlił się o jego wzmocnienie wobec wyzwań współczesności i za tych, którzy oddali swe życie w obronie wolności 100 lat temu – i w Polsce, i w Europie. Podkreślił też, że obecny czas to również ważny historyczny moment dla Wielkiej Brytanii, która szuka nowych relacji ze swymi europejskimi sąsiadami. Na koniec podziękował Polakom za ich wkład w życie tutejszego społeczeństwa i wspólnoty katolickiej.
Przemówienia wygłosili również Ambasador RP Arkady Rzegocki oraz Anna Maria Anders, która w imieniu Senatu RP wręczyła kardynałowi Nicholsowi medal upamiętniający 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Warto podkreślić, że przygotowanie tej uroczystości, która zgromadziła w Katedrze Westminsterskiej liczne polskie duchowieństwo, przedstawicieli polskich instytucji i organizacji w Wielkiej Brytanii, poczty sztandarowe, w tym polskiego harcerstwa, oraz wspaniała oprawa muzyczna, zaprezentowana   wysiłkiem polskich artystów z Wielkiej Brytanii, zasługują na wysokie uznanie.
Tekst i zdjęcia – Agnieszka Okońska


Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Jak źrenicę oka miłuj tych, którzy ci głoszą Słowo Boże
święty Barnaba

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

święta Brygida Szwedzka

zakonnica, patronka Europy

Urodziła się w 1303 r. na zamku w Finstad koło Uppsali. Jej rodzina była spokrewniona z dynastią królewską w Szwecji. Miała od dziecka cieszyć się oznakami szczególnej przyjaźni Pana Jezusa. Kiedy miała 12 lat, zmarła jej matka. Ojciec oddał ją na wychowanie do wujenki. Surowy tryb życia, jaki na zamku wprowadziła wujenka, odpowiadał Brygidzie, która chciała cała należeć do Chrystusa.

czytaj więcej

lista