Gazeta Niedzielna

Kategoria: Rok B

XXIV Niedziela Zwykła – Rok B – 16 września 2018

Iz 50,5-9a Ps 116A Jk 2,14-18 Mk 8,27-35 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 50, 5-9a Bóg wspiera swego sługę w prześladowaniach Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Możliwość komentowania XXIV Niedziela Zwykła – Rok B – 16 września 2018 została wyłączona

XXIII Niedziela Zwykła – Rok B – 9 września 2018

Iz 35,4-7a Ps 146 Jk 2,1-5 Mk 7,31-37 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 35, 4-7a Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Możliwość komentowania XXIII Niedziela Zwykła – Rok B – 9 września 2018 została wyłączona

XXII Niedziela Zwykła – Rok B – 2 września 2018

Pwt 4,1-2.6-8 Ps 15 Jk 1,17-18.21b-22.27 Mk 7,1-8a.14-15.21-23 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA Pwt 4, 1-2. 6-8 Wezwanie do zachowania przykazań Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Możliwość komentowania XXII Niedziela Zwykła – Rok B – 2 września 2018 została wyłączona

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – Rok B – 26 sierpnia 2018

Prz 8,22-35 Ps 48 Ga 4,4-7 J 2,1-11 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PRZYSŁÓW Prz 8,22-35 Maryja stolicą mądrości Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wody tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Możliwość komentowania Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej – Rok B – 26 sierpnia 2018 została wyłączona

XX Niedziela Zwykła – Rok B – 19 sierpnia 2018

Prz 9,1-6 Ps 34 Ef 5,15-20 J 6,51-58 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PRZYSŁÓW Prz 9, 1-6 Chleb i wino na uczcie Mądrości Mądrość zbudowała sobie dom, wyciosała siedem kolumn, nabiła swych zwierząt, namieszała wina i zastawiła stół. Służące odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta: «Prostaczek niech tutaj przyjdzie!» Do tego, komu brak rozumu, mówiła: «Chodźcie, nasyćcie się moim … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Możliwość komentowania XX Niedziela Zwykła – Rok B – 19 sierpnia 2018 została wyłączona

XIX Niedziela Zwykła – Rok B – 12 sierpnia 2018

1 Krl 19,4-8 Ps 34 Ef 4,30-5,2 J 6,41-51 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ 1 Krl 19, 4-8 Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: «Wielki już czas, o Panie! Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków». Po … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Możliwość komentowania XIX Niedziela Zwykła – Rok B – 12 sierpnia 2018 została wyłączona

XVIII Niedziela Zwykła – Rok B – 5 sierpnia 2018

Wj 16,2-4.12-15 Ps 78 Ef 4,17.20-24 J 6,24-35 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA Wj 16, 2-4. 12-15 Bóg daje cudowny pokarm Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Możliwość komentowania XVIII Niedziela Zwykła – Rok B – 5 sierpnia 2018 została wyłączona

XVII Niedziela Zwykła – Rok B – 29 lipca 2018

2 Krl 4,42-44 Ps 145 Ef 4,1-6 J 6,1-15 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ 2 Krl 4, 42-44 Elizeusz rozmnaża chleb Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą!» Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Możliwość komentowania XVII Niedziela Zwykła – Rok B – 29 lipca 2018 została wyłączona

XVI Niedziela Zwykła – Rok B – 22 lipca 2018

Jr 23,1-6 Ps 23 Ef 2,13-18 Mk 6,30-34 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZA Jr 23, 1-6 Bóg sam ustanowi pasterzy Pan mówi: «Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Możliwość komentowania XVI Niedziela Zwykła – Rok B – 22 lipca 2018 została wyłączona

XV Niedziela Zwykła – Rok B – 15 lipca 2018

Am 7,12-15 Ps 85 Ef 1,3-14 Mk 6,7-13 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA AMOSA Am 7, 12-15 Misja proroka Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą». I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Możliwość komentowania XV Niedziela Zwykła – Rok B – 15 lipca 2018 została wyłączona ← Older posts Newer posts →

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

ABYŚCIE BYLI SYNAMI OJCA WASZEGO

Nie tylko to jest ważne, jaka jest obiektywna prawda, nie tylko to jest ważne, kto ma rację, ale jest również ważne, że drugi człowiek coś uważa za prawdę, że ma o czymś najgłębsze przekonanie i chce zgodnie z nim żyć. Do tego każdy ma zwyczajne ludzkie prawo, a ty masz obowiązek to prawo szanować.

Taka jest podstawa tego rodzaju sprawiedliwości, która nazywa się tolerancją.

z: Ks. Mieczysław Maliński, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Veritas 1978, ilustr. A. Głuszyński