Gazeta Niedzielna

W czasach, gdy Kościół katolicki przeżywa różnego rodzaju kryzysy, wydaje się rzeczą wyjątkową, że książka religijna może doczekać się drugiego wydania i to w rok po pierwszym. Ale też książka, o której tu mowa, jest wyjątkowa, bo mierzy się z tym, co obecnie jest dla Kościoła wyzwaniem; z wieloma sprawami, które budzą kontrowersje, silne emocje i domagają się poszerzonej refleksji oraz określenia się w rzeczywistości, gdy upadło już każde tabu i myślenie w czarno-białych schematach.

Jak odnaleźć się w świecie, w tak wielu wymiarach różnym niż ten, który wydawało się znaliśmy i który teraz musimy przemyśleć na nowo? Ks. Bartosz Rajewski, autor książki „Zgorszeni Bogiem”, wydanej już od 2022 roku po raz drugi, podaje swym czytelnikom pomocną dłoń, by dali się poprowadzić przez Ewangelię w rozeznawaniu współczesnego świata. Zaprasza do lektury felietonów ‘o wierze, Ewangelii i czasach zwątpienia’.

Dzisiejszy Kościół i współczesny człowiek

Ks. Bartosz Rajewski jest proboszczem polskiej parafii pw. św. Wojciecha w Londynie, gdzie oprócz stałych obowiązków duszpasterskich realizuje swój program spotkań autorskich, artystycznych i rekolekcyjnych. Dają one możliwość poznania wielu inspirujących osobistości i są okazją do zastanowienia się i debaty nad różnymi sprawami, którymi żyje dzisiejszy Kościół i współczesny człowiek.

Po licznych spotkaniach autorskich w Polsce przyszła kolej na londyńską premierę książki „Zgorszeni Bogiem” (Wydawnictwo WAM). Miała ona miejsce 4 listopada 2023 roku w Atrium Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, w ramach Londyńskich Spotkań Autorskich Zeller & Juśkiewicz. Jako że obejmują one różne obszary działalności twórczej, gośćmi programu, oprócz ks. Rajewskiego, byli również poeta Adam Siemieńczyk, artysta malarz Tobiasz Juraszek i muzyk Remi Juśkiewicz, który wraz z Dariuszem Adamem Zellerem opracował i poprowadził spotkanie. Gośćmi honorowymi wieczoru byli: dr Marek Laskiewicz, Prezes POSK-u, Sylwia Kosiec z Kancelarii Prezesa oraz Żaneta Brudzińska – Dyrektor Działu Kultury POSK.

Londyńska premiera książki „Zgorszeni Bogiem”. Od lewej: Remi Juśkiewicz, Dariusz Adam Zeller i ks. Bartosz Rajewski, 4 listopada 2023 r. Zdjęcie – A. Okońska

Konwencja spotkania łączyła tradycyjne z nowoczesnym, religię ze sztuką i poezją. Jego synkretyczna formuła z pewnością przyciągnęła szerszą publiczność niż gdyby był to wieczór poświęcony wyłącznie tematowi religii. Zresztą sam ks. Rajewski dąży w swej działalności duszpasterskiej do tego, by jego parafia była miejscem dla każdego. Jak napisał kiedyś w liście do swych parafian: Nie jesteśmy masą, ale wspólnotą konkretnych osób, mających swoje problemy i radości. Każdy jest kimś, jest godny wysłuchania, spotkania. Każdy jest ważny! Nasza parafia, jak od lat to powtarzamy, jest wspólnotą ludzi wierzących, wątpiących i poszukujących. To wspólnota Kościoła, ale też swoisty „dziedziniec pogan”.

Wychodzenie naprzeciw

Podczas wieczoru w POSK-u ks. Rajewski został zapytany m.in. o to, dlaczego jedno z organizowanych przez niego spotkań poświęcone było książce o Kazimierzu Górskim. Odparł, że futbolem interesuje się bardzo duża część społeczeństwa, więc jeśli to przyciągnie wiele osób na spotkanie, to może i do samej parafii. To tylko jedna z niekonwencjonalnych inicjatyw ks. Bartosza. Innym przykładem jest fakt, że postarał się, by jego książka była dostępna w Polsce na dworcach kolejowych i autobusowych, dla wierzących i niewierzących, a jak mogliśmy dowiedzieć się podczas spotkania, niedawno został on honorowym menedżerem grupy rockowej Policja Federalna – z Miłosławia, miejsca jego pierwszej pracy parafialnej. Powiedział, że to dla niego zaszczyt i że nie jest to wcale grupa religijna.

Pisząc o księżach i świeckich przewodnikach działających w Kościele, ks. Rajewski podkreśla: „Nie potrafimy wyjść do ludzi spoza naszych kręgów i wspólnot, bo zwyczajnie się ich boimy”. To otwarcie, wychodzenie naprzeciw ludziom z różnych środowisk i zaproszenie do wspólnoty każdego jest bardzo charakterystyczne dla ks. Rajewskiego, dla prowadzonej przez niego parafii, a także odnajdziemy je w lekturze jego książki. We wstępie do tego zbioru, napisanym przez ówczesnego arcybiskupa, a dziś już kardynała Grzegorza Rysia, pojawia się myśl: To prawda, że wszystkie te teksty powstały jako felietony w określonym czasie – w bardzo konkretnym kontekście „tu i teraz”; pozwalają jednak na odkrycie prawd i postaw zdecydowanie trwalszych niż doraźne wyzwania. To patrzenie na ‘tu i teraz’ z uniwersalnej perspektywy prowadzi nas w tej książce do źródła, którym jest Słowo, Ewangelia.

Agnieszka OkońskaFundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

IDŹ PRECZ, SZATANIE

Tłumacze Ewangelii rozmaicie usiłowali zinterpretować ten tekst:,,Idź precz, szatanie" - słowa Jezusa do pierwszego ucznia, który będzie opoką Kościoła.

A przecież on chciał Jego dobra. Chciał Go uratować przed męką i śmiercią krzyżową. Chciał, aby On mógł dalej przemierzać wzdłuż i wszerz ziemię Palestyny, cieszyć się chłodem poranków i upałem lata, aby mógł dalej głosić piękne nauki o miłości Boga i bliźniego; przecież one były tak bardzo ludziom potrzebne.

Czy ty jesteś chrześcijaninem? Czy ty jesteś gotów powiedzieć to samo tym, którzy cię powstrzymują, żebyś nie poszedł za daleko, i wskazują ci wygodne gniazdko? Czy ty jesteś gotów powiedzieć to sobie samemu, gdy rodzi się w tobie pokusa wygodnictwa i oportunizmu ?

z: Ks. Mieczysław Maliński, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Veritas 1978, ilustr. A. Głuszyński