Gazeta Niedzielna

HOMILIA PRYMASA POLSKI

PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ W 81. ROCZNICĘ ISTNIENIA PARAFII I 1. ROCZNICĘ EKUMENICZNEJ WSPÓŁPRACY Z KOŚCIOŁEM ANGLIKAŃSKIM ORAZ Z OKAZJI ODPUSTU PARAFIALNEGO KU CZCI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ PW. ŚW. WOJCIECHA BP. I M. NA KENSINGTON & CHELSEA W LONDYNIE

Kościół św. Kutberta, 16 kwietnia 2023 r.

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Wiele razy w czasie minionych świąt paschalnych wracałem do słów papieża Franciszka, które zawarł w swoim tegorocznym orędziu na Wielki Post. Kreśląc w nich przed nami duchową drogę przygotowania do Wielkanocy, podkreślał, że na tej drodze sam Jezus chce, aby doświadczenie łaski nie było indywidulane, lecz wspólne, jak zresztą całe nasze życie wiary. Za Jezusem idzie się bowiem razem – wskazywał papież Franciszek – I razem, jak mówił, razem jako Kościół pielgrzymujący w czasie przeżywamy rok liturgiczny (…) idąc z tymi, których Pan postawił obok nas jako współtowarzyszy podróży. Cieszę się więc, że właśnie dziś, kończąc oktawę Wielkanocy, w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Niedzielę Miłosierdzia Bożego i jednocześnie w wasz odpust parafialny ku czci świętego Wojciecha, mogę także i ja wraz z wami tutaj, w tej wspólnocie i w tym miejscu, w tym kościele, w którym dzięki życzliwości wspólnoty Kościoła anglikańskiego od roku się spotykacie, zwłaszcza na Eucharystii, przemierzyć pewien odcinek tej drogi, którą wspólnie idziecie. Bardzo więc, jeszcze raz dziękuję za wasze zaproszenie, zwłaszcza, że wasz odpust ku czci świętego Wojciecha niejako zapowiada już nasze ogólnopolskie uroczystości świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski, które odbędą się w Gnieźnie, w przyszłą niedzielę. Serdecznie na nie zapraszam!

JUBILEUSZ, WIZYTA PRYMASA POLSKI I ODPUST W DUCHU EKUMENIZMU
FOT.: MARCIN MAZUR

Moi Drodzy! Wszyscy wiemy, że wspólne podążanie za Jezusem tej parafii, ma już swoją długą historię. Sięga ona pierwszych lat II wojny światowej i przez to, historycznie patrząc, ta wspólnota rzeczywiście jest jedną z najstarszych polskich wspólnot katolickich w Wielkiej Brytanii. W tym zaś miejscu, w użyczonym wam anglikańskim kościele, przez sam fakt, że od roku wasza wspólna droga za Jezusem przebiega właśnie tutaj, nabiera ona również ekumenicznego znaczenia. Macie bowiem niebywałą okazję, aby uczyć się ekumenizmu w praktyce. Przeczytałem w prasie wypowiedź tutejszego proboszcza, Ks. Paula Bagotta, który otwierając przed rokiem ten kościół dla was, mówił, że gościnność jest przecież ważną częścią chrześcijańskiej postawy życiowej i że z radością przyjął braci i siostry w Chrystusie w swoje progi. Waszą odpowiedzią na tę braterską otwartość i gościnność z pewnością jest dziś nie tylko wasz szacunek dla tego miejsca, ale i wspólna troska, aby solidarnie stawiać czoła pojawiającym się wyzwaniom, związanym z użyczeniem wam tej świątyni. A wszystko to już dziś, tak sądzę, składa się właśnie na świadectwo tego praktycznego ekumenizmu, który przy zachowaniu tego wszystkiego, co nam właściwe i co płynie z naszej katolickiej tożsamości, zdolny jest do owocnej współpracy dla zbawienia wszystkich. Jesteśmy wszyscy przecież – jak przypomniał nam przed chwilą Apostoł Paweł – przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu! Za Jezusem idzie się razem. Za Jezusem idzie się z tymi, których Pan postawił obok nas na tej drodze. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, że wieczorem w dniu zmartwychwstania, jak i po ośmiu dniach, uczniowie Jezusa są znów razem. To prawda, że po męce i śmierci Jezusa na krzyżu, przerażeni i zatrwożeni jedni rozpierzchli się, a inni, jak choćby dwaj z nich, o których opowiada nam w swej Ewangelii święty Łukasz, zawiedzeni i zgorzkniali, opuścili Jerozolimę, i szli na wieś, do Emaus. Ewangelie wskazują jednak, że niezwykle szybko znów byli razem. Zamknęli się w Wieczerniku, czekając pewnie na jakiś dalszy bieg wypadków. Trudno dociekać, co sobie i o sobie wówczas sami myśleli, jaką przyszłość dla siebie przewidywali i widzieli, na co, będąc tam wtedy razem, czekali. Z pewnością były w ich sercu lęk i niepewność. Ktoś, myślę, że dość słusznie zauważył, że jednak strach nie był wówczas jedynym motywem ich zamknięcia. Owszem, święty Jan informuje nas, że tam, gdzie przebywali (…) drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, bo widząc, co z pomocą rzymskich oprawców zrobili z ich Mistrzem, mieli prawo czuć się zagrożeni. Zatrwożeni i wylękli, zamknęli się wówczas w Wieczerniku jednak także dlatego, bo nikogo już nie oczekiwali. Na nikogo nie czekali. Po śmierci Jezusa wszystko dla nich się skończyło i nie było już na co czekać. Świadectwem takiej postawy są choćby słowa tych, którzy szli do Emaus. Odpowiadając przygodnemu wędrowcy, że byli świadkami tego, co w tych dniach stało się z Jezusem, że w Jerozolimie arcykapłani i ich przywódcy wydali Go ma śmierć i ukrzyżowali, zaraz dodali, że spodziewali się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Był w nich żal i szczątki jakiś pogrzebanych nadziei. Wszystko to utkwiło głęboko w ich sercu. Można nawet, odczytując jeszcze raz z papieżem Franciszkiem dzisiejszą Ewangelię powiedzieć, że i tu widać, że minął już tydzień, tydzień, który uczniowie, choć widzieli Zmartwychwstałego, spędzili w obawie, przebywając za zamkniętymi drzwiami, nie potrafiąc nawet przekonać o zmartwychwstaniu jedynego nieobecnego, Tomasza. Sytuacja trudna do pozazdroszczenia. Z jednej strony lęk i niepokój, z drugiej zniechęcenie i przygnębienie, gęstniejące ciemne myśli i uczucie frustracji. Są więc razem, ale wydaje się, że z sercami pełnymi unicestwionych oczekiwań i przygnębiających rozczarowań. Są razem, ale – jak to powiedział papież Franciszek – z poczuciem, że ich nadzieja zdaje się być opieczętowana pod kamieniem nieufności. Wydaje się, że również dziś, wśród tych, którzy, jak uczniowie Jezusa, idą za Nim razem, wiele jest takiej właśnie postawy, a więc poczucia, że czasy minione były lepsze i że w świecie, a może nawet w Kościele, nie jest już tak, jak kiedyś.

Moi Kochani! Przyjście Jezusa do Wieczernika jest swoistym wskrzeszeniem uczniów. Jesteśmy świadkami ich zmartwychwstania. Jezus wyciąga do nich swe przebite ręce, by ich podnieść. Tym, którzy byli poranieni wewnętrznie, pokazuje swe rany. W nich mogą rozpoznać miłość, która nie cofa się przed ich zamknięciem i zniechęceniem, przed lękiem i strachem, który nimi włada, przed ich zawiedzionymi nadziejami i pretensjami, przed tym wszystkim, z czym po Jego śmierci się zmagają. W tak trudnej chwili Jezus ich nie opuszcza. Nawiedza swych uczniów, zamkniętych w grobowcu swoich lęków i ponownie nawiązuje relację, ponownie otwiera relację, która została przerwana. Zaczyna wszystko od nowa. Nie wypomina im zdrady, opuszczenia i ucieczki. Nie poucza, że wciąż tkwią w jakiś własnych wizjach i schematach. Nie usiłuje otwierać siłą zatrzaśniętych drzwi. Pokazuje przebite ręce i bok. Bóg nie ukrywa przed naszymi oczami swych ran – powie w swych środowych rozważaniach przygotowujących nas do przeżywania tegorocznych świąt papież Franciszek – ukazuje je, aby nam pokazać, że w Wielkanoc można otworzyć nowe przejście: uczynić z ran przestrzenie światła. Bóg nas nie oskarża, ale miłuje. Wydobywa z skorupy lęków i rozpaczy. Niestrudzenie wyciąga do nas rękę, by nas podźwignąć i podnieść. Deus, dives in misericordia. Bóg hojny, Bóg bogaty w swoim miłosierdziu. Bóg, który uczy nas wiary w swą bezgraniczną miłość do nas. Dlatego radujcie się, bo choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie.

Umiłowani Siostry i Bracia! W tym spotkaniu z sobą Zmartwychwstały Pan odrodził wiarę swych uczniów. Byli znów razem. Byli wewnątrz domu, wszyscy i Tomasz z nimi. Byli z Nim ze Zmartwychwstałym Panem. On był z nimi. I dzięki Niemu, dzięki tej Jego obecności, dokonało się ich i wciąż przecież dokonuje zmartwychwstanie. Bo właśnie z tego doświadczenia Wieczernika rodzi się Kościół. Idziemy z Nim, by i przez nas, przez świadectwo naszej wiary i miłości, mogło dokonywać się zmartwychwstanie. Jesteśmy wezwani i posłani, by jak On, dotykać ran ubogich i zrozpaczonych, zalęknionych i odtrąconych, duchowo poranionych i zagubionych. Ktoś powiedział: docierać do ludzi tam, gdzie są i czynić to, co Jezus czynił z nami, czyli wpuszczać trochę światła. I nie mamy tego czynić samemu i w pojedynkę, każda i każdy jedynie na własną rękę. Mamy iść jako Kościół. Dlatego tutaj dziś razem jesteśmy. Trwamy w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I trwamy we wspólnocie ze świętymi, przyzywając wstawiennictwa naszego Patrona, świętego Wojciecha. Niech w nas, tak jak kiedyś w Nim, nowina o zmartwychwstaniu – jak życzył wam papież Franciszek – zaowocuje odważnym świadectwem ewangelicznym składanym Chrystusowi w codziennym życiu. Amen.

***

JUBILEUSZ, WIZYTA PRYMASA POLSKI I ODPUST – podsumowanie Ks. Bartosza Rajewskiego Proboszcza Polskiej Parafii na Kensington

Pięknie nam się udały parafialne uroczystości jubileuszowo-odpustowe. Chciałbym raz jeszcze wyrazić moją wdzięczność. Wielu z Was, choć fizycznie nie uczestniczyło w Eucharystii, to jednak łączyło się z nami duchowo, modląc się z nami i za nas. Bardzo serdecznie za to dziękuję.

Najdostojniejszy Księże Prymasie, Drogi Ojcze!

W homilii wspomniał Ksiądz Prymas o lęku, niepokoju, zniechęceniu i przygnębieniu oraz frustracji, jakie towarzyszyły uczniom Chrystusa w pierwszych dniach po zmartwychwstaniu. Ten lęk, podejmowane próby ucieczki, zamknięcia się na świat i drugiego człowieka są także nieobce i nam, zarówno w naszym życiu osobistym, jak i w życiu parafialnym i – szerzej – eklezjalnym, tzn. kościelnym. Lęk ten czasem paraliżuje. Czasem może być zabójczy. Lęk, który czasem rodzi się z lęku innych, nierzadko z lęku tych, do których idziemy z Dobrą Nowiną.

Podobne doświadczenia były nieobce naszemu Patronowi. Św. Wojciech wyruszył do tych, z którymi mógł zacząć wszystko od początku. Może chciał u nich osiąść, założyć pustelnie, opowiadać o dobrym Bogu przez benedyktyńskie ideały: modlitwą i pracą. Zabił go tak naprawdę lęk tych, do których poszedł – lęk przed zmianą, pogański religijny fundamentalizm, pogląd, że ma być tak, jak zawsze było, a nie tak jak być powinno.

Dlatego w naszej parafii staramy się nie ulegać lękowi; staramy się nie bać nowości i zmian, do których wzywa nas Ewangelia. Nie bać się też odważnego podejmowania drogi, którą wskazuje nam papież Franciszek. Jesteśmy ostrożni, by nie wpadać w zabójczy religijny fundamentalizm. Św. Wojciech uczy nas – tworzących polską parafię w sercu Londynu – że jeśli ktoś nie chce nas słuchać, mamy być konsekwentni, ale nie w mówieniu. Po prostu mamy być tu gdzie jesteśmy i robić to, co do nas należy. Nie przekonanie kogoś jest największą wartością, ale wierność prawdzie.

Obecność Księdza Prymasa w naszej wspólnocie, w tym tak ważnym dla nas dniu, jest dla nas pokrzepiająca, motywuje nas do działania i dodaje odwagi. Wierzymy, że nasze dzisiejsze eucharystyczne spotkanie zaowocuje w życiu naszej parafii, a przede wszystkim – cytując słowa Ojca Świętego przywołane w homilii przez Księdza Prymasa – zaowocuje naszym odważnym świadectwem ewangelicznym składanym Chrystusowi w codziennym życiu. Dziękujemy, Ojcze, za Twoją obecność! Za nadzieję! Za odwagę!

Odwaga to słowo kluczowe, które pojawia się natychmiast, gdy myślimy lub mówimy o naszym bratnim narodzie ukraińskim. Odwaga, która nas onieśmiela. Odwaga, która nas przemienia. Odwaga, która nas zawstydza. Dziękuję Księdzu Biskupowi Kenneth’owi Nowakowskiemu, synowi odważnego narodu ukraińskiego, za jego obecność i świętowanie razem z nami. Tym bardziej jestem wdzięczny, że przecież dzisiaj Ksiądz Biskup, wraz ze swoim Kościołem, świętuje najważniejsze wydarzenie historii wszechświata – Zmartwychwstanie Pana. Христос Воскрес! (Chrystos Voskres! Chrystus Zmartwychwstał!) – „Воістину Воскрес” (Voistynu Voskres! Prawdziwie Zmartwychwstał). Велике спасибі! (Valyke spasybi!) Dziękuję bardzo!

Za odwagę przyjęcia obcego, innego i nieznanego pod swój dach, dziękuję naszym gospodarzom – ks. Paulowi Bagott’owi i ks. Jamesowi Chagwidden’owi. Szczególne podziękowania wyrażam Księdzu Biskupowi Jonathan’owi Baker’owi i składam je na ręce jego delegata – Księdza Archidiakona Luke Millera. Ufam, że nasi Święci Patronowie, a zarazem święci niepodzielonego jeszcze Kościoła – Św. Kutbert i Św. Wojciech – będą dla nas inspiracją i źródłem odwagi w dalszym poszukiwaniu tego, co nas łączy i pokonywaniu tego, co dzieli.

Dziękuję wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i służbie liturgicznej – dzisiaj w wydaniu ekumenicznym – katolicko-anglikańskim. Dziękuję organistom – Kornelii Ochockiej i Jakubowi Kościńskiemu. Dziękuję naszemu parafialnemu chórowi “Coro dell’Angelo” pod dyrekcją Wioletty Gawary. Dziękuję góralom ze Związku Podhalan w Wielkiej Brytanii. Szczególne słowa podziękowania kieruję do zastępczyni burmistrza dzielnicy Kensington & Chelsea – Pani Janet Evans. Proszę również o przekazanie serdecznych pozdrowień Panu Burmistrzowi. Dziękuję obecnym tutaj reprezentantom brytyjskiego Parlamentu oraz Ambasady i Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Dziękuję przedstawicielom organizacji, stowarzyszeń, grup i wspólnot. Dziękuję przedstawicielom świata mediów. Dziękuję w końcu wszystkim członkom naszej Rady Parafialnej, którzy są dla mnie ogromnym wsparciem i umocnieniem w chwilach strapienia i lęku. Dziękuję Wam wszystkim, Kochani, za Waszą obecność, a przede wszystkim za Waszą modlitwę.

Św. Wojciech przed wiekami, a papież Franciszek dzisiaj – niezmiennie uczą nas, że nie można się bać zmian i lękać popełnienia błędów. Pisze papież Franciszek w adhortacji „Evangelii gaudium” – „Mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się, będziemy się kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach dostarczających nam fałszywej ochrony, lękiem przed przepisami czyniącymi nas nieubłaganymi sędziami, lękiem przed przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni”.

Drodzy Bracia i Siostry, nie lękajcie się! Jest z nami Bóg. Bóg hojny, Bóg bogaty w swoim miłosierdziu. Bóg, który uczy nas wiary w swą bezgraniczną miłość do nas.

Nie lękajmy się!Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

NIE POTĘPIAJCIE

Dotąd jesteśmy chrzescijanami, dopóki szanujemy tajemnice człowieka, który stoi obok nas, dopóki zakładamy, że nie wyczerpuje go żadne z naszych sformułowań, określeń, definicji, nie przekreśla go żaden grzech, nie determinuje żadna - ani pozytywna, ani negatywna - decyzja, dopóki potrafimy wierzyć w niego, zaufać mu, kochać go.

z: Ks. Mieczysław Maliński, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Veritas 1978, ilustr. A. Głuszyński