Gazeta Niedzielna

Urodziła się w 1330 r. jako druga córka św. Brygidy i księcia Ulfa Gudmarssona. W dzieciństwie oddano ją do internatu cysterek, gdzie otrzymała wykształcenie i religijne wychowanie. Po wyjściu z klasztoru została wydana za szlachetnego rycerza, Edgarda z Kyren. Oboje złożyli ślub dozgonnej czystości.

Podczas pielgrzymowania z matką do Rzymu otrzymała wiadomość o śmierci męża. Pozostała więc w Wiecznym Mieście, oddając się dziełom pobożnym i miłosiernym. Przez 25 lat pomagała swojej matce w założeniu i utrwaleniu nowej rodziny zakonnej, brygidek. Odbywała też pielgrzymki do różnych miejsc świętych. W 1373 r. w drodze do Ziemi Świętej zmarła jej  matka. Kiedy Katarzyna wiozła relikwie matki do Szwecji, przejeżdżała przez polskie Pomorze. W 1375 r. wstąpiła do klasztoru brygidek w Vadstena, jednak z niewiadomych powodów opuściła klasztor i powróciła do Rzymu. Zamieszkała w domu, w którym przedtem mieszkała z matką. Równocześnie podjęła starania o kanonizację matki. Zabiegała także o zatwierdzenie zakonu brygidek. Nastąpiło to w 1378 r. Zmarła w 1380 r. Liczne łaski, jakie wierni otrzymali przy grobie św. Katarzyny, skłoniły naród szwedzki do starania się o jej kanonizację. Kult zatwierdził papież Innocenty VIII w 1489 r. Jest patronką Szwecji.

na podstawie: www.brewiarz.katolik.plFundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Tak, nadeszła chwila zastanowienia. Sądziliście, że wystarczy wam odwiedzać Boga w niedzielę, abyście byli panami waszych dni. (...) Czas epidemii może uczyć nas umiaru, dyscypliny i wolności wewnętrznej w codziennym życiu
Albert Camus

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

święty Jan Chrzciciel de la Salle

prezbiter

Urodził się w 1651 r. w Reims w podupadłej rodzinie książęcej jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa. Straciwszy rodziców, przerwał studia na paryskim uniwersytecie i w seminarium, aby zająć się najbliższą rodziną. Po pewnym czasie kontynuował naukę. W wieku 27 lat przyjął święcenia kapłańskie. W trzy lata później na uniwersytecie w Reims zdobył doktorat z teologii (1680). Zaraz po święceniach otrzymał … czytaj więcej

czytaj więcej

lista