Gazeta Niedzielna

Matka Boża prosi nas, byśmy codziennie odmawiali różaniec święty. Odmawiana przez każdego z nas codziennie modlitwa różańcowa, musi być bardzo ważna dla Maryi, skoro już od tak dawna, nieustannie prosi o nią w każdym objawieniu. Od dwóch tysięcy lat nie było na świecie tylu objawień Matki Bożej co obecnie i w każdym z nich Maryja prosi o codzienne odmawianie różańca. Nie zostawiajmy bez odpowiedzi prośby Maryi, która jest naszą Matką i najlepiej wie, co jest dla nas najlepsze w drodze do świętości, w drodze do nieba.

Moc modlitwy różańcowej jest przeogromna. Świadczą o tym wypowiedzi wielu świętych, którzy przez całe wieki wypraszali na modlitwie różańcowej szereg łask dla siebie i całego świata.

Święty Jan Paweł II powiedział: „Nie wstydźcie się odmawiać różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajajcie się odmawiać go ze sobą, w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się proponować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu, gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości, radosnymi i trwałymi w nadziei.”

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński mówił, że różaniec święty „to pokorne, a tak skuteczne lekarstwo na dni nawet najgroźniejsze”. Prymas Tysiąclecia powiedział też, że ”ilekroć Kościół Boży był w wyjątkowym niebezpieczeństwie, Stolica Apostolska wzywała do modlitwy różańcowej.” Dlatego obecnie do modlitwy różańcowej nieustannie wzywa nas papież Franciszek.

Różaniec to cała Ewangelia podana w skróconej formie. To modlitwa, która nie tylko prowadzi nas przez najważniejsze wydarzenia historii zbawienia, ale także wpływa na nasze życie w sposób, którego nie da się wyrazić żadnymi słowami.

W dzisiejszych czasach, tak trudnych i niepewnych, powinniśmy każdy odmówiony różaniec oddawać Matce Bożej w Jej intencjach, bo Ona wie najlepiej, gdzie jest potrzebna nasza modlitwa. Wypełniajmy więc nieustannie dłonie Maryi paciorkami różańca, by mogła nimi gospodarować i naprawiać wszelkie zło otaczające nas i będące w nas, a także by mogła przemieniać przez nasze modlitwy cały świat.

Różaniec święty
(odmawiając daną dziesiątkę różańca kontempluj ją na podstawie Pisma Świętego)

Część pierwsza — tajemnice radosne (poniedziałek i sobota)
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część druga — tajemnice światła (czwartek)
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — tajemnice bolesne (wtorek i piątek)
1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Część czwarta — tajemnice chwalebne (środa i niedziela)
1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
2. Wniebowstąpienie Chrystusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Jak odmawiać różaniec święty?

Na początku: znak Krzyża świętego, Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo (o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu.

Jedna tajemnica: Ojcze nasz, 10 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Na końcu każdej dziesiątki: O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami grzesznymi, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i polecanymi Tobie.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Na końcu różańca świętego: Matko Boża oddaję Tobie ten różaniec święty w Twoich intencjach. Proszę Ciebie Najświętsza Maryjo w moich intencjach (wymień jakich)

Pod Twoją obronę.
Matko Boża – módl się za nami
Święty Józefie – módl się za nami
Wszyscy święci i aniołowie Pańscy – módlcie się za nami.
Święty Michale Archaniele – broń nas w walce. Amen.Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

ZOBACZYLI MARYJĘ

Wierzyć w Boga to znaczy zawierzyć i człowiekowi. Zaufać Bogu to znaczy zaufać i człowiekowi. Kochać Boga to znaczy kochać i człowieka. Jakże więc w Nią nie wierzyć, nie ufać Jej, nie kochać takiego Człowieka jak Ona.

z: Ks. Mieczysław Maliński, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Veritas 1978, ilustr. A. Głuszyński