Gazeta Niedzielna

Konferencja Biskupów Katolickich w Anglii i Walii ogłosiła rok 2020 „Rokiem Słowa”. Przyniesie on ze sobą wiele wydarzeń i materiałów źródłowych propagujących żywą obecność Słowa Bożego we współczesnym świecie. Pierwsze zwiastuny tego programu już się pojawiły, ponieważ inicjatywa „The God Who Speaks” rozciąga się w istocie aż na piętnaście miesięcy: od 30 września 2019, kiedy przypada święto św. Hieronima, autora pierwszego łacińskiego tłumaczenia Biblii (słynnej Wulgaty), a zakończy 31 grudnia 2020.

„Tak jak nasza Błogosławiona Pani podczas Zwiastowania, jesteśmy zaproszeni do wsłuchania się w Słowo Boże, aby na nowo odczuć jego obecność i na nowo głosić je w Kościele i w świecie” – to główne założenie programu „Bóg, który mówi”. Wiążą się z nim dwie rocznice. Jedna dotyczy właśnie św. Hieronima: to 1600-lecie jego śmierci, a druga to dziesięciolecie wydania Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Verbum Domini” papieża Benedykta XVI do biskupów i duchowieństwa, do osób konsekrowanych i wiernych świeckich o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła.

Czytać jak św. Hieronim

Wydarzenia roku 2020, objęte programem, w którego centrum jest żywa obecność Pisma Świętego we współczesnym świecie, będą przebiegały w trzech zasadnich nurtach: Celebrating, Living i Sharing, czyli będzie to czas wysławiania Słowa Bożego, ale i refleksji nad zastosowaniem go w życiu codziennym i dzieleniem się nim z innymi. Arcybiskup Westminsteru, kardynał Vincent Nichols zachęca wszystkich do aktywnego włączenia się w realizację inicjatywy „The God Who Speaks”, o której szczegółowe informacje zamieszczono na stronie Konferencji Biskupów Katolickich w Anglii i Walii:

http://www.cbcew.org.uk/home/events/the-god-who-speaks/

Poznamy tam różne aspekty programu na rok 2020 i przeczytamy o św. Hieronimie – o jego życiu, o doświadczeniu, które okazało się punktem zwrotnym w jego lekturze Słowa Bożego i w jego życiu. Przykład tego świętego może okazać się istotną inspiracją i dla współczesnych chrześcijan. Wychodząc z tego założenia, sam kardynał Nichols postanowił przybliżyć nam tę postać w atrakcyjny sposób, a mianowicie poprzez własną refleksję nad obrazem przedstawiającym św. Hieronima i Jana Chrzciciela, autorstwa Masaccia. Posłuchajmy arcybiskupa, jego ciekawej interpretacji obrazu znajdującego się w National Gallery w Londynie. Wprowadzą nas te słowa w sens i perspektywę roku, w którym – poprzez świeże spojrzenie na prastare Słowo Boże – mamy szansę przybliżyć się do naszego Stwórcy i odczuwać Jego żywą obecność tu, na ziemi:

https://youtu.be/H1fILr7X21Q

Jak czytamy na stronie inicjatywy „The God Who Speaks”, św. Hieronim zaprasza nas, byśmy umiłowali Słowo Boże i pozwolili mu prowadzić nas w codziennym życiu. Znajomość Pisma Świętego, według św. Hieronima, może pomóc w rozwiązywaniu najróżniejszych problemów życiowych, ponieważ zawiera w sobie „nieskończone Boże odpowiedzi”. Autor pierwszego łacińskiego przekładu Biblii zaprasza nas do czytania Słowa Bożego według Świętej Tradycji Kościoła, zaś dzisiejsze źródła, jak Katechizm Kościoła Katolickiego: KKK 101-133, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum” oraz Posynodalna Adhortacja Apostolska „Verbum Domini” mogą być dużą pomocą w jego współczesnej lekturze. (ao)Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

OCZEKUJĄCY POWROTU SWEGO PANA

Jak żyć pomiędzy niebem a ziemią? Po co walczyć o każdy oddech, o każde kolejne uderzenie serca, skoro nas czeka szczęście wieczne? Po co budować to, co zostanie zburzone? Po co gromadzić to, co zostanie rozniesione? Po co się rozsiadać, skoro zaraz trzeba wstać i odejść?

Jak żyć pomiędzy ziemią i wieczonością? Jakie znaleźć reguły gry w walce o każdą godzinę naszego życia? Bo przecież trzeba budować, choć zostanie zburzone. Gromadzić, choć zostanie rozniesione. Tylko się nie rozsiadaj, bo przecież trzeba zaraz wstać i odejść.

z: Ks. Mieczysław Maliński, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Veritas 1978, ilustr. A. Głuszyński