Gazeta Niedzielna

Konferencja Biskupów Katolickich w Anglii i Walii ogłosiła rok 2020 „Rokiem Słowa”. Przyniesie on ze sobą wiele wydarzeń i materiałów źródłowych propagujących żywą obecność Słowa Bożego we współczesnym świecie. Pierwsze zwiastuny tego programu już się pojawiły, ponieważ inicjatywa „The God Who Speaks” rozciąga się w istocie aż na piętnaście miesięcy: od 30 września 2019, kiedy przypada święto św. Hieronima, autora pierwszego łacińskiego tłumaczenia Biblii (słynnej Wulgaty), a zakończy 31 grudnia 2020.

„Tak jak nasza Błogosławiona Pani podczas Zwiastowania, jesteśmy zaproszeni do wsłuchania się w Słowo Boże, aby na nowo odczuć jego obecność i na nowo głosić je w Kościele i w świecie” – to główne założenie programu „Bóg, który mówi”. Wiążą się z nim dwie rocznice. Jedna dotyczy właśnie św. Hieronima: to 1600-lecie jego śmierci, a druga to dziesięciolecie wydania Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Verbum Domini” papieża Benedykta XVI do biskupów i duchowieństwa, do osób konsekrowanych i wiernych świeckich o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła.

Czytać jak św. Hieronim

Wydarzenia roku 2020, objęte programem, w którego centrum jest żywa obecność Pisma Świętego we współczesnym świecie, będą przebiegały w trzech zasadnich nurtach: Celebrating, Living i Sharing, czyli będzie to czas wysławiania Słowa Bożego, ale i refleksji nad zastosowaniem go w życiu codziennym i dzieleniem się nim z innymi. Arcybiskup Westminsteru, kardynał Vincent Nichols zachęca wszystkich do aktywnego włączenia się w realizację inicjatywy „The God Who Speaks”, o której szczegółowe informacje zamieszczono na stronie Konferencji Biskupów Katolickich w Anglii i Walii:

http://www.cbcew.org.uk/home/events/the-god-who-speaks/

Poznamy tam różne aspekty programu na rok 2020 i przeczytamy o św. Hieronimie – o jego życiu, o doświadczeniu, które okazało się punktem zwrotnym w jego lekturze Słowa Bożego i w jego życiu. Przykład tego świętego może okazać się istotną inspiracją i dla współczesnych chrześcijan. Wychodząc z tego założenia, sam kardynał Nichols postanowił przybliżyć nam tę postać w atrakcyjny sposób, a mianowicie poprzez własną refleksję nad obrazem przedstawiającym św. Hieronima i Jana Chrzciciela, autorstwa Masaccia. Posłuchajmy arcybiskupa, jego ciekawej interpretacji obrazu znajdującego się w National Gallery w Londynie. Wprowadzą nas te słowa w sens i perspektywę roku, w którym – poprzez świeże spojrzenie na prastare Słowo Boże – mamy szansę przybliżyć się do naszego Stwórcy i odczuwać Jego żywą obecność tu, na ziemi:

https://youtu.be/H1fILr7X21Q

Jak czytamy na stronie inicjatywy „The God Who Speaks”, św. Hieronim zaprasza nas, byśmy umiłowali Słowo Boże i pozwolili mu prowadzić nas w codziennym życiu. Znajomość Pisma Świętego, według św. Hieronima, może pomóc w rozwiązywaniu najróżniejszych problemów życiowych, ponieważ zawiera w sobie „nieskończone Boże odpowiedzi”. Autor pierwszego łacińskiego przekładu Biblii zaprasza nas do czytania Słowa Bożego według Świętej Tradycji Kościoła, zaś dzisiejsze źródła, jak Katechizm Kościoła Katolickiego: KKK 101-133, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum” oraz Posynodalna Adhortacja Apostolska „Verbum Domini” mogą być dużą pomocą w jego współczesnej lekturze. (ao)Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

ZOBACZYLI MARYJĘ

Wierzyć w Boga to znaczy zawierzyć i człowiekowi. Zaufać Bogu to znaczy zaufać i człowiekowi. Kochać Boga to znaczy kochać i człowieka. Jakże więc w Nią nie wierzyć, nie ufać Jej, nie kochać takiego Człowieka jak Ona.

z: Ks. Mieczysław Maliński, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Veritas 1978, ilustr. A. Głuszyński