Gazeta Niedzielna

Urodził się w 1581 r. w Pouy (we Francji) jako trzecie z sześciorga dzieci, w biednej, wiejskiej rodzinie. Jego dzieciństwo było pogodne, choć od najmłodszych lat musiał pomagać w ciężkiej pracy w gospodarstwie i wychowywaniu młodszego rodzeństwa. Chodził do szkoły franciszkanów w Dax, a później podjął studia teologiczne w Tuluzie. W wieku 19 lat został kapłanem. Chciał w ten sposób pomóc swojej rodzinie. Później pogłębił swoje studia na uniwersytecie w Rzymie i w Paryżu, zdobywając licencjat z prawa kanonicznego (1623).

Kiedy udał się w podróż Morzem Śródziemnym, został wraz z załogą i pasażerami napadnięty przez tureckich piratów i przewieziony do Tunisu jako niewolnik. W ciągu dwóch lat niewoli miał kolejno czterech panów. Ostatniego zdołał nawrócić i obaj uciekli do Europy. Przebywał w Rzymie, gdzie nawiedzał miejsca święte i kształcił się. Papież Paweł V wysłał go do Francji na dwór Henryka IV. Pozyskał sobie zaufanie królowej, która obrała go sobie za kapelana i powierzyła mu opiekę nad Szpitalem Miłosierdzia. Przeżył ogromny kryzys religijny. Zmianę w jego sposobie myślenia przyniosły dopiero lata 1608-1620. Poznał wówczas w Paryżu wielu wyjątkowych ludzi. Zaczął dostrzegać ludzką nędzę – materialną i moralną. Złożył Bogu ślub poświęcenia się ubogim. Głosił im Chrystusa i prawdę odnalezioną w Ewangelii. Zgromadził wokół siebie kapłanów, którzy głosili ubogim Słowo Boże. W ten sposób w 1625 r. powstało Zgromadzenie Księży Misjonarzy – lazarystów. W sposób szczególny dbał o przygotowanie mężczyzn do kapłaństwa. Założył również stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, które zajęły się biednymi, porzuconymi dziećmi, żebrakami, kalekami. Później założył Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, zwanych szarytkami. W okresie zamieszek politycznych w Paryżu w latach 1648-1653, niósł pomoc rzeszom głodujących, dotkniętym nieszczęściami i zniszczeniami wojennymi. Przez wiele lat był członkiem Rady Królewskiej – tzw. Rady Sumienia, której podlegały wszystkie sprawy Kościoła. Zajmując tak wysokie stanowisko pozostał cichy i skromny. Zmarł w 1660 r. w wieku 79 lat. Jego misjonarze pracowali już wtedy w większości krajów europejskich, dotarli też do krajów misyjnych w Afryce. W 1651 r. przybyli również do Polski. W 1729 r. papież Benedykt XIII wyniósł go do chwały błogosławionych, a papież Klemens XII kanonizował go w 1737 r. W 1885 r. Leon XIII uznał go za patrona wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele.

na podstawie: www.brewiarz.plFundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

W wieczności Bożej istnieje tylko jedno: trwanie; w czasie istnieje tylko jedno: przemijanie

święty Augustyn z Hippony

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

błogosławiona Salomea

dziewica

Urodziła się na przełomie 1211/1212 r. Była córką księcia małopolskiego z dynastii Piastów – Leszka Białego i Grzymisławy z Rurykowiczów, księżniczki ruskiej. Mając 6 lat została zaręczona z księciem węgierskim Kolomanem (bratem św. Elżbiety Węgierskiej), co miało utrwalić pokój między Polską a Węgrami. Poślubiła wkrótce Kolomana, od początku przyrzekając – za zgodą męża – zachowanie dziewictwa. W 1219 r., w wieku 8 lat, zasiadła z mężem na tronie halickim. Nie ma żadnego potwierdzenia, że była koronowana.

czytaj więcej

lista