Gazeta Niedzielna

Urodziła się w 1553 r. w Yorku (Anglia) w rodzinie anglikańskiej. Wyróżniała się urodą, wiedzą i pogodą ducha. W 1571 r. wyszła za mąż za zamożnego hodowcę bydła. Trzy lata później przeszła na katolicyzm. W tej wierze wychowała dwójkę swoich dzieci. Jej córka została zakonnicą, a syn księdzem.

W czasie prześladowań wiary katolickiej w Wielkiej Brytanii udzielała schronienia katolickim księżom i w jej domu potajemnie sprawowano Eucharystię. Za pomoc udzielaną duchowieństwu w 1586 r. została wraz z dziećmi aresztowana i osadzona więzieniu, gdzie wywierano na nią presję, by wyrzekła się wiary. Dzieci uwolniono, a po dwóch latach skazano na śmierć przez zmiażdżenie. Po okrutnych torturach odeszła do Pana w Wielki Piątek w 1586 r. Beatyfikowana została w 1929 r. przez Piusa XI, a kanonizował ją w 1970 r. Paweł VI.Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać
św. Teresa z Avila

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

błogosławiony Jerzy Popiełuszko

prezbiter i męczennik

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy. W latach 1954-1965 uczył się w szkole podstawowej oraz liceum ogólnokształcącym w Suchowoli. Od 1965 r. uczęszczał do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1972 r.

czytaj więcej

lista