Gazeta Niedzielna

Urodził się w 1858 r. w katolickiej, arystokratycznej rodzinie w Strasburgu. W 1864 r. umarła jego matka, a w pięć miesięcy później ojciec. Od tej pory zajmował się nim dziadek, pułkownik w stanie spoczynku. W 1874 r. zdał maturę i wstąpił do szkoły jezuitów w Paryżu. Jednak na jego zachowanie i poglądy źle wpłynęły spotkania z cyganerią literacką. Odszedł od religii i został wyrzucony ze szkoły. Zaczął wtedy prowadzić beztroski tryb życia w towarzystwie przypadkowych kolegów.

Od 1878 r., gdy umarł jego dziadek, prowadził bardzo nieustabilizowany tryb życia. Przez krótki czas był w armii, potem udał się do Algieru, aby uczyć się języka arabskiego. Tam przygotowywał się do wyprawy naukowej po Maroku, na którą wybrał się w latach 1883-1884 w przebraniu rabina. Podróżował także po południowych terenach Algierii oraz Tunezji. W tym czasie pragnął też zrehabilitować się w oczach rodziny. Powrócił do Francji, nie umiał jednak już żyć jak dawnej w Paryżu. Ponownie udał się do Algierii, wybrał się w podróż po pustyni Magrebu, gdzie zdecydował, że odtąd będzie żył w celibacie. W 1886 r. spotkał ks. Huvelin, z którym zaczął prowadzić długie rozmowy religijne. Zaprzyjaźnili się i gdy Karol poprosił go o znalezienie kierownika duchowego, ten nakazał mu najpierw przystąpienie do spowiedzi. Tak zaczęło się trwałe nawrócenie Karola, a ks. Huvelin pozostał jego kierownikiem duchowym aż do jego śmierci. Od tej pory de Foucauld rozpoczął intensywne życie duchowe. Postanowił iść drogą powołania zakonnego w ukryciu przed światem. W połowie stycznia 1890 r. pożegnał się z rodziną i wstąpił do trapistów. W 1901 r. przyjął święcenia kapłańskie. Chciał cichego życia, by móc się nieustannie modlić. Zawsze jednak był otwarty na ludzkie problemy. Otaczał opieką niewolników, karmił ich i podtrzymywał na duchu. Kilka lat pisał regułę dla wspólnoty Małych Braci Jezusa, która powstała jednak dopiero po jego śmierci. Zmarł w 1916 r. Beatyfikacja odbyła się w 2005 r. w Rzymie.

na podstawie: www.brewiarz.plFundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać
św. Teresa z Avila

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

błogosławiony Jerzy Popiełuszko

prezbiter i męczennik

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy. W latach 1954-1965 uczył się w szkole podstawowej oraz liceum ogólnokształcącym w Suchowoli. Od 1965 r. uczęszczał do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1972 r.

czytaj więcej

lista