Gazeta Niedzielna

Czternastu Świętych Wspomożycieli to święci, których wstawiennictwo u Boga uznano za wyjątkowo skuteczne. Większość z nich żyła na przełomie III i IV wieku za panowania cesarza Dioklecjana, kiedy miały miejsce najdłuższe i najkrwawsze prześladowania chrześcijan. Centrum ich kultu jest bazylika w Vierzehnheiligen w Niemczech, gdzie znajduje się ołtarz Czternastu Świętych Wspomożycieli. Jest to miejsce licznych pielgrzymek. W Polsce jednym z głównych ośrodków kultu jest kościół Czternastu Wspomożycieli w Lubawce. Wspólne wspomnienie obchodzone jest 8 lipca.

Święci Wspomożyciele:

 • św. Krzysztof – patron nagłej śmierci

 • św. Katarzyna z Aleksandrii – patronka od bólu gardła i głowy

 • św. Barbara – pomocna w godzinie śmierci i utrapienia

 • św. Jerzy – patron rycerzy, chroniący zwierzęta przed chorobami

 • św. Błażej – patron od nagłej śmierci i bólu gardła

 • św. Cyriak – chroniący od opętania

 • św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej – chroniąca od bólów porodowych

 • św. Dionizy – chroniący od bólów głowy

 • św. Wit – od chorych na epilepsję

 • św. Idzi – patron trudnej spowiedzi

 • św. Pantaleon – chroniący od strasznych chorób

 • św. Achacy – patron od chorób

 • św. Eustachy – patron ludzi w potrzebie

 • św. Erazm – patron ludzi doznających wielkich bólów fizycznych

na podstawie: www.wikipedia.orgFundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

NIE POTĘPIAJCIE

Dotąd jesteśmy chrzescijanami, dopóki szanujemy tajemnice człowieka, który stoi obok nas, dopóki zakładamy, że nie wyczerpuje go żadne z naszych sformułowań, określeń, definicji, nie przekreśla go żaden grzech, nie determinuje żadna - ani pozytywna, ani negatywna - decyzja, dopóki potrafimy wierzyć w niego, zaufać mu, kochać go.

z: Ks. Mieczysław Maliński, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Veritas 1978, ilustr. A. Głuszyński