Gazeta Niedzielna

Litania do świętego Jana Pawła II

(na język polski przełożył Artur Andrzejuk)

(ogłoszona w Kościele katolickim na Słowacji)

Biskupi katoliccy na Słowacji zatwierdzili do użytku wiernych w swym kraju tekst Litanii ułożonej tam w związku z beatyfikacją Papieża Jana Pawła II.

Litania ta jest też coraz częściej odmawiana w języku polskim.

Panie, zmiłuj się
Panie, zmiłuj się
Chryste, zmiłuj się
Chryste, zmiłuj się
Panie, zmiłuj się
Panie, zmiłuj się

Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo,
módl się za nami
Błogosławiony Janie Pawle II,
módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
módl się za nami
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
módl się za nami
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,
módl się za nami
Całkowicie oddany Maryi,
módl się za nami
Przyjacielu świętych i błogosławionych,
módl się za nami
Następco Świętego Piotra i sługo sług Bożych,
módl się za nami
Strażniku nauczania prawd wiary Kościoła,
módl się za nami
Ojcze Soboru i wykonawco jego postanowień,
módl się za nami
Budowniczy Jedności Chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
módl się za nami
Gorący wielbicielu Eucharystii,
módl się za nami
Niestrudzony pielgrzymie na ziemi,
módl się za nami
Misjonarzu wszystkich narodów,
módl się za nami
Świadku wiary, nadziei i miłości,
módl się za nami
Wytrwały uczestniku cierpień Chrystusa,
módl się za nami
Apostole pojednania i pokoju,
módl się za nami
Zwolenniku cywilizacji miłości,
módl się za nami
Zwiastunie nowej ewangelizacji,
módl się za nami
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
módl się za nami
Nauczycielu ukazujący wielkość świętości życia,
módl się za nami
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
módl się za nami
Najwyższy Kapłanie zwołujący Kościół na sprawowanie najświętszej ofiary,
módl się za nami
Pasterzu towarzyszący owcom do nieba,
módl się za nami
Bracie i Mistrzu kapłanów,
módl się za nami
Ojcze osób konsekrowanych,
módl się za nami
Obrońco rodzin chrześcijańskich,
módl się za nami
Umocnienie małżeństw,
módl się za nami
Obrońco nienarodzonych,
módl się za nami
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
módl się za nami
Przyjacielu i wychowawco młodzieży,
módl się za nami
Dobry Samarytaninie cierpiących,
módl się za nami
Podporo ludzi starszych i samotnych,
módl się za nami
Heroldzie prawdy o godności człowieka,
módl się za nami
Mężu zatopiony w modlitwie do Boga,
módl się za nami
Miłośniku liturgii Mszy św., odprawianej na ołtarzach świata,
módl się za nami
Wzorze pracowitości,
módl się za nami
Miłośniku krzyża Chrystusowego,
módl się za nami
Przykładzie realizacji powołania,
módl się za nami
Wytrwały w cierpieniu,
módl się za nami
Wzorze życia i śmierci dla Pana,
módl się za nami
Napominający grzeszników,
módl się za nami
Oświecający ścieżki zbłąkanym,
módl się za nami
Przebaczający tym, którzy czynili niesprawiedliwość,
módl się za nami
Szanujący przeciwników i prześladowców,
módl się za nami
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
módl się za nami
Pomagający bezrobotnym,
módl się za nami
Zatroskany o bezdomnych,
módl się za nami
Odwiedzający więźniów,
módl się za nami
Umacniający słabych,
módl się za nami
Uczący wszystkich solidarności, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.

W. Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij naszą wdzięczność za dar życia i powołania apostolskiego błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Nihil obstat:

J.E. bp Stanisław Stolarik, biskup pomocniczy w Koszycach, przewodniczący komisji liturgicznej Konferencji Biskupów Słowacji, 5.04.2011.

Imprimatur:

J.E. abp Stanisław Zvolensky, Arcybiskup Metropolita Bratysławski,
przewodniczący Konferencji Biskupów Słowacji

05.05.2011,
K 355/201 l.Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

I JA CIĘ NIE POTĘPIAM

Uważaj, bo ci pozostanie grzebanie w ludzkich brudach - śledzenie ludzkich namiętności, przestępstw, nałogów, analizowanie cudzych klęsk, wpatrywanie się w podłość i przewrotność ludzką - by łatwiej znieść gorycz własnego nieuudanego życia.

A przecież miało być piękne życie. Piękne ranki i wieczory, wiosny i lata. A przecież życie jeszcze może być piękne.

z: Ks. Mieczysław Maliński, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Veritas 1978, ilustr. A. Głuszyński