Gazeta Niedzielna

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.   Fundacja Veritas

   Historia fundacji

   Księgarnia Veritas

   Przejdź do księgarni

   Artykuły


   Myśl tygodnia

   NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIE

   Uwierzyć Bogu - uwierzyć człowiekowi.

   Że przyjdzie. Że cię nie zostawi samego, że cię nie zdradzi, że cię nie sprzeda.

   A nawet gdyby cię zdradził, nawet gdyby odszedł, nawet gdyby dopuścił się jakiejś nieuczciwości względem ciebie, to wciąż musisz wierzyć w dobro, które w nim trwa, którym on jest, które go stanowi.

   I gdybyś przestał wierzyć człowiekowi, gdybyś wszystkich ludzi wokół siebie przekreślił, to wtedy wiara w Boga jest niemożliwa.

   Stracić wiarę w człowieka to stracić wiarę w Boga.

   z: Ks. Mieczysław Maliński, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Veritas 1978, ilustr. A. Głuszyński