Gazeta Niedzielna

Urodził się w 1694 r. w Ovada (Piemont). Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Ciężkie warunki materialne skłoniły go jako najstarszego z rodzeństwa, by wziąć na siebie pomoc w utrzymaniu rodziny. Uczęszczał do szkoły w Genui i pomagał ojcu w handlu. W 1715 r. zdecydował się udać do Wenecji, by tam wziąć udział w zbrojnej wyprawie przeciwko Turkom.

Po roku jednak podjął życie pustelnika, a w jedenaście lat później został kapłanem. Był jednym z największych kaznodziejów XVIII stulecia. Jego pobożność cechowała pasyjność, czyli rozważanie i uczestniczenie w tajemnicy Męki Pańskiej. Obchodził wioski i miasta Włoch, z wielką żarliwością głosząc Chrystusa ukrzyżowanego i nawołując do pokuty. W 1737 r. założył pierwszy klasztor. Potem założył ich jeszcze 9. Założył Zgromadzenie Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, którego był przełożonym generalnym aż do śmierci, a w 1771 r. utworzył zakon sióstr klauzurowych (Zgromadzenie Męki Chrystusa). Papieże obdarzyli nową rodzinę zakonną, pasjonistów, wieloma przywilejami. Zmarł w Rzymie w 1775 r. Do chwały błogosławionych wyniósł go w 1853 r. Pius IX i ten sam papież wpisał go w 1867 r. w poczet świętych.

na podstawie: www.brewiarz.katolik.plFundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają
św. Jan Paweł II

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

święty Romuald z Camaldoli

opat

Urodził się ok. 952 r. Pochodził z możnej rodziny z Rawenny. Dla zadośćuczynienia za grzech ojca, który w pojedynku zabił swojego krewnego, miał według podania wstąpić do benedyktynów. Jednak życie wspólne mu nie odpowiadało. Tęsknił za życiem samotnym. Dlatego po trzech latach opuścił klasztor i podjął życie pustelnicze.

czytaj więcej

lista