Gazeta Niedzielna

Kategoria: Rok C

XIV Niedziela Zwykła – Rok C – 7 lipca 2019

Iz 66,10-14c Ps 66 Ga 6,14-18 Łk 10,1-12.17-20 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 66,10-14c Radość ery mesjańskiej Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście. Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Comments Off on XIV Niedziela Zwykła – Rok C – 7 lipca 2019

XIII Niedziela Zwykła – Rok C – 30 czerwca 2019

1 Krl 19,16b.19-21 Ps 16, Ga 5,1.13-18 Łk 9,51-62 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ 1 Krl 19,16b.19-21 Powołanie Elizeusza Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Comments Off on XIII Niedziela Zwykła – Rok C – 30 czerwca 2019

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Rok C – 23 czerwca 2019

Rdz 14,18-20 Ps 110 1 Kor 11,23-26 Łk 9,11 b-17 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU Rdz 14,18-20 Ofiara Melchizedeka Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!» … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Comments Off on Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Rok C – 23 czerwca 2019

Uroczystość Najświętszej Trójcy – Rok C – 16 czerwca 2019

Prz 8,22-31 Ps 8 Rz 5,1-5 J 16,12-15 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PRZYSŁÓW Prz 8,22-31 Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Comments Off on Uroczystość Najświętszej Trójcy – Rok C – 16 czerwca 2019

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Rok C – 9 czerwca 2019

Dz 2,1–11 Ps 104 Rz 8, 8-17 J 14, 15-16. 23b-26 MSZA ŚWIĘTA WIGILII PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 2,1–11 Wszyscy zostali napełnieni duchem świętym Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Comments Off on Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Rok C – 9 czerwca 2019

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Rok C – 2 czerwca 2019

Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 1,17-23 Łk 24,46-53 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 1,1-11 Uniósł się w ich obecności w górę Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Comments Off on Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Rok C – 2 czerwca 2019

VI Niedziela Wielkanocna – Rok C – 26 maja 2019

Dz 15,1-2.22-29 Ps 67 Ap 21,10-14.22-23 J 14,23-29 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 15,1-2.22-29 Dekret Soboru Jerozolimskiego Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Comments Off on VI Niedziela Wielkanocna – Rok C – 26 maja 2019

V Niedziela Wielkanocna – Rok C – 19 maja 2019

Dz 14,21-27 Ps 145 Ap 21,1-5a J 13,31-33a.34.35 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 14,21-27 Bóg działa przez ludzi Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Comments Off on V Niedziela Wielkanocna – Rok C – 19 maja 2019

IV Niedziela Wielkanocna – Rok C – 12 maja 2019

Dz 13,14.43-52 Ps 100 Ap 7,9.14b-I7 J 10,27-30 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 13,14.43-52 Apostołowie zwracają się do pogan W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Comments Off on IV Niedziela Wielkanocna – Rok C – 12 maja 2019

III Niedziela Wielkanocna – Rok C – 5 maja 2019

Dz 5,27b-32.40b-41 Ps 30 Ap 5,11-14 J 21,1-19 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 5,27b-32.40b-41 Cierpienie dla imienia Jezusa Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Comments Off on III Niedziela Wielkanocna – Rok C – 5 maja 2019 ← Older posts Newer posts →

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

ZOBACZYLI MARYJĘ

Wierzyć w Boga to znaczy zawierzyć i człowiekowi. Zaufać Bogu to znaczy zaufać i człowiekowi. Kochać Boga to znaczy kochać i człowieka. Jakże więc w Nią nie wierzyć, nie ufać Jej, nie kochać takiego Człowieka jak Ona.

z: Ks. Mieczysław Maliński, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Veritas 1978, ilustr. A. Głuszyński