Gazeta Niedzielna

Kategoria: Rok A

VI Niedziela Zwykła – Rok A – 16 lutego 2020

Syr 15,15-20 Ps 119 1 Kor 2,6-10 Mt 5,17-37 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z MĄDROŚCI SYRACHA Syr 15, 15-20 Wymagająca wolność człowieka Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Comments Off on VI Niedziela Zwykła – Rok A – 16 lutego 2020

Ofiarowanie Pańskie – Rok A – 2 lutego 2020

Ml 3,1-4 Ps 24 Łk 2,22-40 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA MALACHIASZA Ml 3,1-4 Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie To mówi Pan Bóg: „Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Comments Off on Ofiarowanie Pańskie – Rok A – 2 lutego 2020

III Niedziela Zwykła – Rok A – 26 stycznia 2020

Iz 8,23b-9,3 Ps 27 1 Kor 1,10-13.17 Mt 4,12-23 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 8,23b-9,3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Comments Off on III Niedziela Zwykła – Rok A – 26 stycznia 2020

II Niedziela Zwykła – Rok A – 19 stycznia 2020

Iz 49,3.5-6 Ps 40 1 Kor 1,1-3 J 1,29-34 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 49,3.5-6 Sługa Boży światłością całej ziemi Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Comments Off on II Niedziela Zwykła – Rok A – 19 stycznia 2020

Niedziela Chrztu Pańskiego – Rok A – 12 stycznia 2020

Iz 42,1-4.6-7 Ps 29 Dz 10,34-38 Mt 3,13-17 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie To mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na Nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Comments Off on Niedziela Chrztu Pańskiego – Rok A – 12 stycznia 2020

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Rok A – 5 stycznia 2020

Iz 60,1-6 Ps 72 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 60, 1-6 Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Comments Off on Uroczystość Objawienia Pańskiego – Rok A – 5 stycznia 2020

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa – Rok A – 29 grudnia 2019

Syr 3,2-6.12-14 Ps 128 Kol 3,12-21 Mt 2,13-15.19-23 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z MĄDROŚCI SYRACHA Syr 3, 2-6. 12-14 Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Comments Off on Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa – Rok A – 29 grudnia 2019

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Rok A – 24, 25 i 26 grudnia 2019

PASTERKA PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 9, 1-3. 5-6 Syn został nam dany Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Comments Off on Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Rok A – 24, 25 i 26 grudnia 2019

IV Niedziela Adwentu – Rok A – 22 grudnia 2019

Iz 7,10-14 Ps 24 Rz 1,1-7 Mt 1,18-24 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 7,10-14 Panna pocznie i porodzi Syna Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę». … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Comments Off on IV Niedziela Adwentu – Rok A – 22 grudnia 2019

III Niedziela Adwentu – Rok A – 15 grudnia 2019

Iz 35,1-6a.10 Ps 146 Jk 5,7-10 Mt 11,2-11 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 35,1-6a.10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. oni … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Comments Off on III Niedziela Adwentu – Rok A – 15 grudnia 2019 ← Older posts Newer posts →

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

NIECH SIĘ NIE TRWOŻY SERCE WASZE

I gdy kolejny raz przekonasz się, że koledzy z twojej specjalności nie informują cię o rzeczach, które ci są najbardziej drogie, nie pytają o zdanie w sprawch, w których masz tyle do powiedzenia, ignorują cię, pomijają - woleliby, żeby cię wcale nie było; gdy się znowu przekonasz, że cię nie chcą - wtedy nie wracaj sam do pustego mieszkania, nie pozostawaj z samym sobą, ale idź do ludzi, którzy w ciebie wierzą. Stań przed Bogiem, który wierzy w ciebie.

z: Ks. Mieczysław Maliński, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Veritas 1978, ilustr. A. Głuszyński