Koszyk  

Brak produktów

Wysyłka £0.00
Suma £0.00

Koszyk Zamówienie

Szukaj

Bestseller

O braterskim upomnieniu, św. Tomasz z Akwinu, O dwunastu stopniach nadużyć, nieznanego autora, KOW Veritas, Londyn, 1986 – 3 egz.

O chłopcu, który szukał domu, I. Jurgielewiczowa, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1957

O czci Najsłodszego Serca Jezusowego, Papież Pius XII, encyklika „Haurietis Aquas in Gaudio”, KOW Veritas, Londyn, 1956

O genezie i upadku II Rzeczypospolitej, Jan Ciechanowski, Odnowa, Londyn, 1981

O ideowy profil emigracji, Józef B. Jenne, druk Hornsey Printers Co., Londyn, 1966

O językach i słownikach na wesoło, Piotr Borkowski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1974 – 2 egz.

O literaturze i literatach, Wacław Grubiński, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Londyn, 1948 – 2 egz.

O liturgii świętej. Konstytucja. Pismo Apostolskie. Instrukcja wykonawcza, Dokumenty Nauki Kościoła, Sobór Watykański, KOW Veritas, Londyn

O miłości ojczyzny, abp Teodorowicz, PMK, Londyn – 6 egz.

O miłosierdziu Bożym. Wyjątki z Dzienniczka siostry Faustyny, ks. Alojzy Misiak, SAC, nakładem Księży Pallotynów, Paris

O myśl polityczną, Jan Drewnowski, Odnowa, Londyn, 1976 – 2 egz.

O naśladowaniu Chrystusa, Tomasz a Kempis, Wydawnictwo św. Krzyża, Opole, 1960

O okrucieństwie, Marian Zdziechowski, Znak, Karków, 1993

O polskim Papieżu z Krakowa, Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Pallottinum, Poznań-Warszawa, 1981 – 2 egz.

O program większości, Wojciech Wasiutyński, Odnowa, Londyn, 1986

O sprawiedliwości, Jozef Pieper, Odnowa, Londyn, 1967 – 9 egz.

O starości, Włodzimierz Koskowski, KOW KOW Veritas, London, 1959 – 3 egz.

O uczciwość w sprawach kresowych, Romuald Wernik, Głos Emigracji, kwartalnik, Nr 2, Londyn, 1999

O wolność narodu i człowieka,. Opowiadania z dziejów ojczystych dla kl. VI szkoły podstawowej, W. Hoszowska, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa, 1946

O zasadniczych cechach światopoglądu katolickiego, Feliks Bohdanowicz, nakładem Biura Prasowego Biskupa Polowego, Italia, 1946 – 26 egz.

O żołnierzu ciułaczu, Janusz Kowalewski, Orbis, Londyn, 1955 – 2 egz.

O żołnierzu polskim 1795-1915, Kazimierz Przerwa Tetmajer, Oświęcim, 1915

O. Bernard Kryszkiewicz Pasjonista, skład KOW Veritas, Londyn, 1972 – 4 egz.

O. Maksymilian Kolbe. Apostoł wiary i miłości, Jerzy Braun, Rzym, 1971 – 10 egz.

Obecność wniebowzięcia w Polsce, Włodzimierz Dołęga, KOW Veritas, Londyn, 1951

Oblicza wielkości, Teresio Bosco i in., nakładem Księży Marianów, Rzym, 1974 – 3 egz.

Oblicze społeczno-polityczne drugiej Rzeczypospolitej, Marian Leczyk, Książka i Wiedza, Warszawa, 1988

Oblubienica. Wiersze, J. Z. Kędzierski, B. Świderski, Londyn, 1962

Obmapywanie Europy. Ameryka. Ostatnie wiersze, Miron Białoszewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1988

Obrazy z przeszłości i teraźniejszości, podręcznik do nauki historii dla IV klasy szkół powszechnych 1 stopnia, kurs A, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Im. Ossolińskich, Lwów, 1936

Obrona polskiej granicy zachodniej od końca XIV do schyłku XVIII wieku, Karol Olejnik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1985

Obrzęd chrztu świętego, KOW Veritas, Londyn – 48 egz.

Obrzędy bierzmowania, Pallottinum, Poznań-Warszawa, 1974 – 2 egz.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, Przedrukowano staraniem Komisji Pastoralnej przy PMK w Londynie, 1987

Obrzędy Mszy św. z ludem, KOW Veritas, Londyn, 1959 (JT)

Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Księgarnia św. Jacka, Katowice, 1981

Od „rządów ludowych” do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926, Andrzej Ajnenkiel, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1964

Od Adama do życia pozagrobowego, Krzysztof Stanisław Wiczkowski, Wydawnictwo „Arcanus”, Bydgoszcz, 2002

Od Amazonki do Wisły, Zbigniew Zaniewicki, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1980 – 3 egz.

Od białego do czerwonego Caratu, Jan Kucharzewksi, Wydawnictwo Krąg, Warszawa, 1990

Od białego do czerwonego caratu, Jan Kucharzewski, Wydawnictwo Krąg, Warszawa, 1990

Od Brześcia do „Polonii”, Karol Popiel, Odnowa, Londyn 1967

Od Genewy do Jałty. Rozmowy radiowe, Edward Raczyński, Tadeusz Żenczykowski, Puls Publications, Londyn, 1988 – 3 egz.

Od Genewy do Jałty. Rozmowy radiowe, Edward Raczyński, Tadeusz Żenczykowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Puls Publications, Lublin-Londy, 1991

Od Hajnówki do Pahlawi. Wspomnienia, Anna Mironowicz, Editions Spotkania, Paryż, 1986 – 6 egz.

Od Kochanowskiego do Staffa, Antologia liryki polskiej, Wacław Borowy, KOW Veritas, Londyn, 1954 – 2 egz.

Od narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla, Edward Raczyński, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn 1993

Od Ostrej Bramy do Ósmej Armii, Tadeusz Zajączkowski, Biblioteka Orła Białego, Rzym, 1945

Od rewolucji do łagru. Wspomnienia lekarza, Bolesław Stec, Caldra House, 1988

Od słowa do milczenia, Wiesław Al. Niewęgłowski, Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej w Częstochowie, Częstochowa, 1981

Od Wiednia do Maciejowic. Studia i szkice historyczne, Marian Kukiel, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn

Odbicie dobroci Boga Ojca (Rozważanie o człowieku imieniem Józef), s. Maria Józefa od Wcielenia, Fundusz Wydawniczy „Buchdruck” (RFN), Munchen, 1976

Odeszli w zmierzch. Wybór pism 1916-1966, Stanisław Cat Mackiewicz, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1968

Odkrywanie stworzenia w ewolucji, Christian Montenat, Pascal Roux, Luc Plateauc, „W Drodze”, Poznań, 1993

Odkupienie i inne opowiadania, Mikołaj Arżak, Instytut Literacki, Paryż, 1965

Odnowione przymierze. Pamiątka ślubów narodu na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r., KOW Veritas, Londyn, 1957

Odprawa posłów greckich, Jan Kochanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1982

Odra, Michał Potarzycki, N. MacNeill & Co., Press Limited, Londyn, 1948

Odsiecz wiedeńska, Artur Śliwiński, Wydawnictwo Komitetu Obchodu 250-lecia Zwycięstwa pod Wiedniem, Warszawa, 1933 – 2 egz.

Odyseja, Homer, przekład z greckiego Józefa Wittlina, KOW Veritas, Londyn, 1957

Officina Ferraria abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego, Walenty Roździeński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1962

Ofiara, Stefania Zahorska, Oficyna Stanisława Gliwy, Londyn, 1955

Oficer największych nadziei, Marian Brandys, Iskry, Warszawa, 1965

Oficyna Poetów 1-25 Bibliografia zawartości, Andrzej Tauber-Ziółkowski, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1973

Ogniem i mieczem, Henryk Sienkiewicz, t. I, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960

Ogniem i mieczem, Henryk Sienkiewicz, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960

Ogniem i mieczem, Henryk Sienkiewicz, t. II, Wydawnictwo „W Drodze”, Jerozolima, 1943

Ogniem i mieczem. Powieść, Henryk Sienkiewicz, t. IV, Wydawnictwo „W Drodze”, Jerozlima, 1943

Ogród na wulkanie, Ruth Baum, Norbertinum, Lublin, 2007

Ojciec i syn. Powieść historyczna, Karol Bunsch, t. I, nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa, 1946

Ojciec Kolbe, Maria Kączkowska, Centrala Milicji Niepokalanej, Santa Severa (Rzym), 1982

Ojciec Stanisław Papczyński, Założyciel Marianów, nakładem Księży Marianów, Warszawa, 1986 – 2 egz.

Ojciec. Wspomnienie o Stefanie kardynale Wyszyńskim, Prymasie Polski, ks. Zdzisław J. Peszkowski, Orchard Lake, 1987* - 4 egz.

Ojcowie Kościoła, Hans Von Champenhausen, Instytut Wydawniczy PAX, 1967 (JT)

Ojczyzna Europa, Zbigniew Grabowski, t. I-II, Gryf Publications Ltd., Londyn, 1967

Ojczyzna w sercach. Prace Kongresu Kultury Polskiej pod patronatem Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego, Edward Szczepanik, Polskie Towarzystwo Naukowe na obczyźnie, Londyn, 1985 – 5 egz.

Ojczyźnie. Wybór wierszy, Maria z Tomiaków Pętkowska, KOW Veritas, Londyn, 1985 – 45 egz.

Okna, Hanna Krall, Aneks, Londyn, 1987 – 2 egz.

Oko proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody. Powieść z dawnych czasów, Władysław Lubicz-Łoziński, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jerozolima, 1944

Okrakiem przez Atlantyk, Andrzej Radomiński, Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa, 1982

Okruchy, Stanisław Kazimierczyk, skład KOW Veritas, Londyn, 1974

Olga Boznańska, Helena Blum, Biuro Wydawniczo-Propagandowe, RS Prasa-Książka-Ruch, Warszawa, 1974

Olimpijczyk, Maria Konopnicka, Książka i Wiedza, Warszawa, 1950

Olszynka Grochowska. Powieść osnuta na tle 1831 roku, Walery Przyborowski, nakładem Wyd. „Przez Lądy i Morza” na Wschodzie, 1944

Ołtarz mariacki Wita Stwosza, fragmenty, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa”, Kraków, 1957

Omyłka, Bolesław Prus, M.I. Kolin (Publishers) Ltd, London, 1941 – 2 egz.

On Four Continents, Stefan Sobota, KOW Veritas, London, 1990

Ona i on, Danowski Marek, t. 1, Wydawnictwo Brigitte Kohler, Szwajcaria – 4 egz.

One Day in the Life of Ivan Denisovich, Alexander Solzhenitsyn, translated by Ralph Parker, Penguin Books, Great Britain, 1963

Opary nad rzeką Dźwiną, Anna Wiciak-Suchnicka, KOW Veritas, Londyn, 1991 – 2 egz.

Opera Omnia Kyr Josephi, t. VI, Romae, 1975

Opera Omnia S. Beatitud. patr. Josephi, t. VII-VIII, Romae, 1976

Operacja wileńska AK, Roman Korab-Żebryk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1988

Opowiadania i podróże, Stefan Kisielewski, Wydawnictwo Znak, Kraków, 1959

Opowiadania o nadziei, ks. M. Maliński, Pallottinum, Poznań, 1983

Opowiadania o starej Warszawie, Wiktor Gomulicki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1960

Opowiadania poleskie, Franciszek Wysłouch, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn, 1968

Opowiadania warszawskie, Wiesław Wohnout, Wydawnictwo Pion, New York – London – Cairo

Opowiadania, Maria Dąbrowska, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Opowiadania. Utwory powieściowe, Stefan Żeromski, Czytelnik, Warszawa, 1964

Opowieść o życiu Milarepy czcigodnego, wielkiego i potężnego jogina albo drogowskaz wyzwolenia i wszechwiedzy, Ireneusz Kania, Oficyna Literacka, Kraków, 1996

Opowieść pogodne, Janusz Meissner, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1974

Opowieści o rzeczach powszednich, Władysław Kopaliński, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1987

Opowieści o szwedzkim najeździe, Adam Kersten, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1956

Opowieści pogodne, Janusz Meissner, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1974

Ordynat Michorowski, Helena Mniszek, Alliance Library, Toronto 1969

Orędzie radiowe do kierowników państw i do narodów świata, Pius XII, Papież, F. Mildner & Sons, Londyn, 1947 – 19 egz.

Orlica. Powieść markańska, Antoni Ossendowski, Wydawnictwo Polskie “R. Wegner” - 13 egz.

Orzeł Biały, miesięcznik poświęcony sprawom polskim, nr 1573-1574/LX – Londyn – lipiec-sierpień 2000 (Bitwa o Anglię - Polscy piloci)

Orzeł Biały, miesięcznik poświęcony zagadnieniom współczesnym, nr 1455/1456/L, Londyn, 1990

Orzeł Biały, Nr 1416/XLVII, Londyn, 1987

Orzeł Biały. Miesięcznik poświęcony sprawom polskim, Nr 1571/LX, maj 2000

Osadnictwo Kaszubskie w Ontario, Izabela Jost, KUL, Lublin, 1983

Osiemnaście długich dni, Stefan Kozicki, Aleksander Rowiński, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1980

Oskarżam. Powieść, Aleksander Junosza-Gałecki, F. Mildner & Sons, Londyn 1941

Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce przed nowym tysiącleciem (1815-1965), bp Wincenty Urban, Edizioni Hosianum, 1966

Ostatni królowie Thule, Jean Malaurie, Iskry, Warszawa, 1963

Ostatni Mohikanin, J. Cooper, Iskry, Warszawa, 1956

Ostatnia broń Hitlera, Józef Garliński, Odnowa, Londyn, 1977 – 3 egz.

Ostatnia cyganeria, Tadeusz Wittlin, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1964 – 3 egz.

Ostatnia droga komendanta Ponurego, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, 1990

Ostatnie ballady, Henryk Sipowicz-Bogowski, Łódź, 1996

Ostry dyżur, Stanisław Bieniasz, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1984

Oświata i nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939-1950, Jan Draus, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 1993

Oświęcim walczący, Józef Garliński, Odnowa, Londyn, 1974 – 3 egz.

Oto Matka twoja, ks. Karol kard. Wojtyła, Paulini, Jasna Góra, Rzym, 1979

Otoczmy troską życie, Akcja Katolicka w służbie życiu, Materiały formacyjne na 2009 r., red. ks. Tadeusz Borutka, Scriptum, Warszawa 2008

Outlines of the 16 Documents Vatican II, Herder Book Center, New York, 1966 (?)

P. Maximilian Kolbe, Franz-Xaver Lesch ofm conv, Bildbuch, 1964

Pacem in terris, Jan XXIII, SEI, Paris 1964 – 3 egz.

Pacyfiści kontra pokój, Władimir Bukowski, Spotkania, 1983 – 2 egz.

Paczków, tekst Maria Szypowska, zdjęcia Andrzej Szypowski, Wydawnictwo „Sport i Turystyka, Warszawa, 1965

Padre Massimiliano Kolbe Eroe di Auschwitz, Novita, numero 16670, Edizioni Messaggero Padova

Paintings from the Louvre. Manet and his circle, The Arts Council of Great Britain, 1954

Pakistan. How It All Came About And Other Stories, Rafique S.T.D., Erlingen Press, London, 1994 – 3 egz.

Pałac prymasowski, Stanisław Lorentz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1982

Palcem na wodzie, Krystyna Dzięciołowa, Kanada, 1982

Palić czy nie palić, ks. Feliks Staszak, Pallottinum, Poznań, Warszawa, 1974

Pamiętnik Inki 1939-1945, Janina Pierre-Skrzyńska, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1986

Pamiętnik Jetty, Jadwiga Kopera, druk Chemigraph Co., Chicago,1987 – 10 egz.

Pamiętnik Kossowski, Stanisław P Nieciecki, KOW Veritas, Londyn, 1989

Pamiętnik Literacki, t. XXX, Londyn, 2005

Pamiętnik Literacki, XVII (1992), XVIII (1993) XXII (1997) XXXV (2008),

Pamiętnik oblężenia Częstochowy, ks. Augustyn Kordecki, KOW Veritas, Londyn, 1956

Pamiętnik wiejskiej dziewczyny, Leokadia Sendor, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1982 – 3 egz.

Pamiętnik, Nijole Sadunaite, Editions Spotkania, Paris, 1986 – 3 egz.

Pamiętniki Michała Mikołajewicza Murawiewa „Wieszatela” 1863-1865, nakładem Kultury i Prasy 2. Korpusu

Pamiętniki partyzanta, Józef Wyrwa, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1991 – 3 egz.

Pamiętniki z wyborem dokumentów i zdjęć, Józef Haller, KOW Veritas, Londyn 1964

Pamiętniki, Jan Chryzostom Pasek, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jerozolima, 1944

Pamiętniki, Jan Chryzostom Pasek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1984

Pamiętniki, Jerzy Kirchmayer, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1987

Pamiętniki, Karol Wędziagolski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1972 – 4 egz.

Pan blisko jest, Rozmyślania, abp kard. R. Richaud, KOW Veritas, Londyn, 1977 (JT)

Pan blisko jest. Rozmyślania, abp Kard. P. Richaud, KOW Veritas, Londyn, 1977 – 47 egz.

Pan Henryk, Eugeniusz Szermentowski, KOW Veritas, Londyn, 1959

Pan mój i Bóg mój. Modlitewnik, oprac. ks. Władysław Staniszewski, KOW KOW Veritas, London, 1974

Pan Tadeusz or the Last Foray in Lithuania, translated with and introduction by Kenneth Mackenzie, Everyman’s Library, London

Pan Tadeusz, Adam Mickiewicz, J. M. Dent & Sons Ltd, E. P. Dutton & Co. Inc, London-New York, 1930

Pan W., Marek Danowski, t. 2, Wydawnictwo Brigitte Kohler, Szwajcaria – 3 egz.

Pan W., Marek Danowski, t. 5, Wydawnictwo Brigitte Kohler, Szwajcaria – 3 egz.

Pan Wołodyjowski, Henryk Sienkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960

Pan Wołodyjowski. Powieść, Henryk Sienkiewicz, t. II, Wydawnictwo „W Drodze”, Jerozolima, 1943

Pani Jasnogórska weź w opiekę naród cały. Modlitwa Jana Pawła II za Ojczyznę. Słowo o Polsce i do Polaków, Sekcja Polska Radia Watykańskiego, Rzym, 1985

Pani na Berżenikach, Wojciech Wiśniewski, Caldra House, 1991

Pani Sapowska, Wacław Grubiński, KOW KOW Veritas, Londyn, 1953 – 2 egz.

Pani Walewska. Powieść historyczna z epoki napoleońskiej, Wacław Gąsiorowski, Narodowiec, Lens, 1958

Panie, do kogóż pójdziemy. Marianie na Ukrainie, ks. Stanisław Kurlandzki MIC, Lilla Danilecka, Sekretariat Misyjny Księży Marianó, Warszawa, 2001

Panna Róża, Eliza Orzeszkowa, Światpol, Londyn, 1946

Panna z mokrą głową. Powieść dla młodzieży, Kornel Makuszyński, Gebethnera i Wolffa, Warszawa, 1948

Panno Święta co Jasnej bronisz Częstochowy, Nasza Rodzina, Paryż, 1981

Panorama emigracji polskiej, Nasza Rodzina, numero special, 1968

Państwa komunistyczne u progu lat siedemdziesiątych, Odnowa, Londyn, 1973- 6 egz.

Panteon Orląt Lwowskich 1918-1992, Stanisław Sławomir Nicieja, Warszawa, 1992

Papieska Warszawa, teks Paweł Zuchniewicz, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, 2006

Papieskie lato w Polsce. Szkic psychologiczny wizyty-pielgrzymki papieża Jana Pawła II w Polsce, Adam Biela, KOW Veritas, Londyn, 1983 – 2 egz.

Papież Jan Paweł II. Przemówienia do Polonii i Polaków za Granicą 1979-1987, ks. Roman Dzwonkowski SAC, KOW Veritas, Londyn, 1988 – 4 egz.

Paranoja. Zapis choroby, Roman Andrzej, Editions Spotkania, Paryż-Warszawa, 1990 – 3 egz.

Parasol angielski. Wybór szkiców emigracyjnych, Krzyszof Muszkowski, Norbertinum, Lublin, 2002

Parasol noś i przy pogodzie, Remigiusz Kwiatkowski, Warszawska Spółka Wydawnicza „Syrena”, Warszawa, 1947

Parkowa 8, Ewa Emill, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1974

Parliamentary Debates, His Majesty’s Stationery Office, London, 1944

Pasażer na gapę, Święcicki Marek, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1983 – 2 egz.

Passeggiata. Szkice włoskie, Jan Bielatowicz, Instytut Literacki, Rzym 1947

Pastor Poloniae, Sterfan Kardynał Wyszyński, Janusz Englert, Andrzej Jonscher, oo. Marianie, London-Fawley Court-Roma, 1982

Pastorałka małoszowska, Bronisław Przyłuski, KOW Veritas, Londyn, 1951 – 16 egz.

Pater Maximilian Kolbe der held von Auschwitz

Pątnicy z Macierzyzny, Marian Pankowski, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1985 – 3 egz.

Patriarcha Zaleski, ks .Witold Malej, Rzym, 1965

Patriot of Traitor: The Case of General Mihailovich, Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford, California, 1979

Patronka chłopów, ks. M. Maliński, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław, 1988

Patrzę na Kraków. Jan Paweł II w Krakowie 10-11 czerwca 1987, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1988

Pavlovsk, Palace and Park Complexes Around Leningrad, Autora Art Publishers, Leningrad

Pax Plenitudinis świat po-kolonialny, Tadeusz Dzieduszycki, druk The Alba Press, Londyn, 1956 – 3 egz.

Październik 1956, IBZK, Londyn, 1963

Pędziwiatr, Zygmunt Nowakowski, Caldra House (Publishers) Ltd, 1945 – 3 egz.

Penance. The New Rites, Incorporated Catholic Truth Society, London, 1975 – 2 egz.

Peoples of the Sea, Immanuel Velikovsky, Doubleday & Comapny, Inc Garden City, noew York, 1977

Peregrinations argentines, Witold Gombrowicz, Christian Bourgois Editeur, Paris 1984

Perły – wiersze, Beata Obertyńska, Collegium Marianum – 12 egz.

Perły Parlay’a, Jack London, Polski Dom Wydawniczy, Rzym, 1947

Persecution en Pologne, Marcel Leveque, Paris, 1954

Pięć fraszek na Most Warszawski. Na 400 rocznicę zaczęcia budowy pierwszego mostu warszawskiego, Jan Kochanowski, Towarzystwo Przyjaciół Książki, Warszawa, 1967

Pięć lat walki narodu polskiego pod okupacją niemiecką, Henryka Weber, Światpol, Londyn, 1945 – 2 egz.

Pięć sztuk scenicznych, Marian Jemar, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1994

Piechota 1939-1945, Skorowidz nazwisk

Piękne kalalie albo dojrzewanie miłości, Bogdan Madej, Instytut Literacki, Paryż, 1974

Piękno ocalone. Z Jarzębskim po współczesnej Warszawie, Maria Lewicka, Barbara Szymanowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1982 - 2 egz.

Pielgrzym pokoju i nadziei, Nasza Rodzina, Paryż, 1984

Pielgrzym przed czasem Apokalipsy, Jerzy Aleksander Kawka, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1987

Pielgrzymka 1999. Dzień po dniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999

Pielgrzymka Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski 31 maja – 10 czerwca 1997, Informator, Katolicka Agencja Informacyjna, Warszawa, 1997

Pielgrzymka polskiej młodzieży akademickiego do Walsingham, Londym, 1949 – 16 egz.

Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 1979-1991, Związek Polskich Artystów Fotografików, Warszawa 1991

Pieniądze i wolność. Jak pozbyć się inflacji na zawsze, Sennholz Hans F., Center of Future Education Inc, Cedar Falls, Iowa, USA, 1991

Pieniny, Edward Hartwig, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1966

Pierre Teilhard de Chardin. Priest and Evolutionist, Rev. Michael Le Morvan BSc FGS, Catholic Truth Society, London

Pierwsze piętnastolecie Polski Niepodległej, Adam Próchnik, Książka i Wiedza, Warszawa, 1957

Pierwsze początki terminologij Łowieckiey, w Drukarni N. Glucksberga, Księgarza i Typografa Królewskiego Uniwersytetu, Warszawa, 1822, Przedruk techniką fotooffsetową, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983

Pierwsze tysiąclecie katolickiej Polski, prof. Oskar Halecki, Edizioni Hosianum, Roma, 1966

Pieskin został pisarzem, Stanisław Wygodzki, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1973 – 2 egz.

Pieśń bezimiennego krzyżowca, ks. Józef Jarzębowski, Detroit, 1943

Pieśń nadziei i zwycięstwa, Dionia Wawrzykowska-Wierciochowa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1985

Pieśń o Bernadecie. Powieść, Franciszek Werfel, t. II, KOW Veritas, Londyn, 1953

Pieśń o Bernadecie. Powieść, Franciszek Werferl, t. I, KOW Veritas, Londyn, 1958

Pieśń o Gdańsku, Wiktor Gomulicki, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 1978

Pieśni Maryjne, Jasna Góra, 1983

Pieśni. Serce me do Ciebie wznoszę

Pięty w chmurach, Zbigniew Wróblewski, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1978

Pijarzy w kulturze dawnej Polski, nakładem Polskiej Prowincji XX Pijarów, Kraków, 1982* - 2 egz.

Piłsudczycy bez Piłsudskiego. Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937 r., Tadeusz Jędruszczak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1963

Piłusudski i Piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918-1939), Janusz Faryś, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 1991

Pinokio, C. Collodi, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1959

Piórkiem o Warszawie, Włodzimierz Bartoszewicz, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1987

Piosenki prawie zebrane, Jan Krzystof Kelus, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1985

Piosenki z plecaka Helenki, F. Konarski (Ref Ren), nakładem autora, Chcago 1975

Piotr i Urszula. Przygody dzieci w drodze do Jezusa, nakładem Zgromadzenia Księży Marianów Druk KOW Veritas

Piotr Michałowski, oprac. Maciej Masłowski, Arkady, Warszawa, 1986

Pirat, Danowski Marek, t. 5, Wydawnictwo Brigitte Kohler, Szwajcaria – 3 egz.

Pisane do szuflady, Aleksandra Malinowska, Cladra House Publishers Ltd, Hove, 1975 – 2 egz.

Pisarze chrześcijańskiej rozpaczy, Tarnawski Wit, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1977 – 2 egz.

Pisma i postawy od Witkacego do postmodernizmu, Stanisław Gawliński, Universitas, Kraków, 2002

Pisma poetyczne, Adam Mickiewicz, Nowogródek, 1931

Pisma św. Tomasza z Akwinu jako źródło politycznej doktryny Pawła Włodkowica, ks. Stanisław Bełch, Odbitka z „Duszpasterza Polskiego Zagranicą”, Rzym, 1954 – 3 egz.

Pisma wybrane Pawła Włodkowica, Works of Paul Wladimiri (A selection), Ludwik Ehrlich, t. I, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1968

Pisma wybrane Pawła Włodkowica, Works of Paul Wladimiri (A selection), Ludwik Ehrlich, t. II, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1966 – 2 egz.

Pismo Święte Nowego Testamentu, Tłumaczył z jęzka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski, Pax, Warszawa, 1957

Pismo Święte o człowieku, Albert Gelin, Editions du Dialogue, Paris, 1971

Pismo Święte Starego Testamentu, Część III, F. Mildner & Sons, Londyn, 1945 (JT)

Pius X. Syn woźnego papieżem i błogosławionym, o. Henryk Malak, Wydawnictwo oo. Franciszkanów, Pulaski, 1951

Pius XII i Polska w latach 1939-1945, dr Władysław Faccinetti Jelonek, KOW Veritas, Londyn, 1975 - 24 egz.

Placówka, Bolesław Prus, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1989

Plan gry USA – ZSRR, Zbigniew Brzeziński, Nowe Wydawnictwa Polskie, Warszawa, 1990

Plan Zakopanego

Plastyka polska. Dodatek ilustrowany do Nr 55/56 Poradnika, nakładem YMCA, London

Plastyka Wałbrzyska w 40-leciu PRL, PP „Pracownie Sztuk Plastycznych, Oddział w Wałbrzychu

Platona poezja i mądrość, teksty wybrał, przełożył i skomentował Zygmunt Kubiak, Biblioteka Poetów, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1996

Plejada polska wydana staraniem Bolesława Maurycego Wolffa, nakładem i drukiem wydawcy, Petersburg, 1857, Przedruk techniką fotooffsetową, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983

Plenitudo Legis Dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, Antoni Dębiński, Elżbieta Szczot, KUL, Lublin, 2000

Płomień Meksyku (Guadelupe). Powieść na tle prześladowań religijnych w Meksyku, Stefan Incze, KOW Veritas, Londyn, 1958

Płomień Meksyku, Incze Stefan, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów, KOW Veritas, Warszawa, 1991

Płomień nad puszczą, Radża Iskandar, Oficyna Wydawnicza „Adiutor”, Warszawa-Londyn, 1997

Płonie komitet (grudzień 1970 – czerwiec 1976), Marek Tarniewski, Instytut Literacki, Paryż, 1982

Po chłopsku, Pietrkiewicz, t. II, Drukarnia Mildnera w Londynie, 1941 – 3 egz.

Po obu stronach oceanu, Zofia Arciszewska, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1976

Po wyzwoleniu (1944-1956), Wiktoria Kraśniewska, Instytut Literacki, Paryż, 1985

Po zmartwychwstaniu, Henryk Grynberg, Sowula, Londyn, 1982

Pobojowisko, Kazimierz Wierzyński, Roy Publishers, New Jork, 1944
Jerusalem, Printed in Germany

Pociąg odchodzi o północy. Powieść, Wacław Solski, Składnica Księgarska, Edinburgh, 1944 – 3 egz.

Pod berło Chrystusa Króla, Dominik Aniśko, nakładem KOW Veritasu, Londyn, 1949 – 40 egz.

Pod cedrami Libanu. Wspomnienia polskich studentów z Bejrutu 1942-1952, Koło „Bejrutczyków” Ex-Polish Students in Beirut, Londyn 1994

Pod każdym niebem, Józef Mackiewicz, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn, 1964 – 2 egz.

Pod wierchami Tatr, Kazimierz Saysse-Tobiczyk, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1956 - 2 egz

Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939, Bolesław Markowski, nakładem Klubu Wychowanków Szkoły Podchorążych Sanitarnych, Londyn, 1972

Podnoszę z ziemi mój głos, ks. Wiesław Al. Niewęgłowski, Nasza Rodzina, Paris, 1990

Podręczny słownik angielsko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1983

Podręczny słownik polsko-angielski, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1986

Podróż do krajów legendarnych, Bogumił Andrzejewski, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1985 – 2 egz.

Podróż do Lourdes oraz fragmenty dziennika i rozmyślania, dr Alexis Carrel, KOW KOW Veritas, Londyn, 1954 – 2 egz.

Podstawy filozofii Descartesa, Wiesław Strzałkowski, druk KOW Veritas, Londyn, 1988

Poematy heroikomiczne. Myszeis. Monachomachia. Antymonachomachia, Ignacy Krasicki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1985

Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida, Józef Fert, KUL, Lublin, 1993

Poezja Tatr, Vojtech Kondrót, Josef Sekal, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków, 1989

Poezje wybrane, Adam Mickiewicz, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Londyn, 1946 – 2 egz.

Poezje, Adam Mickiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1956

Poezje, Maria Konopnicka, Czytelnik, Warszawa, 1963

Poezje, Stanisław Wyspiański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1969

Pogorią na koniec świata, Kazimierz Robak, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk, 1983

Pogranicze, Janina Kowalska, Instytut Literacki, Paryż, 1980

Pokarm cierpki, Jerzy Pietrkiewicz, nakladem „Myśli polskiej”, Londyn, 1943 – 19 egz.

Pokaż zęby, Cezary Chlebowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1987

Pokład Joanny, Gustaw Morcinek, Wydawnictwo „Śląsk”, 1956

Pokłosie polonijne, ks.Paweł Stanisław Iliński, Wydawnictwo Michalineum, Warszawa, 1986

Pokolenia w służbie narodu, Zygmunt Wasilewski, KOW Veritas, Londyn, 1962 – 4 egz.

Pokolenie „Pryszczatych”, Alicja Lisiecka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1964

Polacy i Ukraińcy w Berezowicy Małej koło Zbaraża. Wspomnienia, Władysław Kubów, Warszawa, 1994

Polacy na frontach II wojny światowej, Zbigniew Załuski, Wydawnictwo Interpress, Warszawa, 1969

Polacy w Kazachstanie, Artur Kijas, Wydawnictwo Abos, Poznań, 1993

Polacy w świecie, Zbigniew Andrzej Judycki, Kwartalnik Biograficzny Polonii, Paris, 1994

Polak w Rzymie, Witold Zahorski, Rzym, 1964 – 6 egz.

Polak w świecie. Leksykon Polonii i Polaków za granicą, Wydawnictwo PAI S.A., Warszawa 2001

Polaków portret własny, red. Marek Rostworowski, Arkady, Warszawa 1986

Poland a Handbook, Wydawnictwo Interpress, Warsaw, 1977

Poland and Germany East & West, vol. XX. Nos. 3-4 (77-78), The Studies Centre on Polish-German Affairs, London, July-December 1976

Poland and Great Britain before and after. The Crimea Conference. Documents, London, 1945

Poland the Land of Copernicus, Editor Bogdan Suchodolski, Ossolineum. The Polish Academy of Sciences Press, Wrocław, 1973

Poland, Alcuin, Atlantis, 1943

Poland, Cracow

Poland, Mark Salter and Gordon McLachlan, The Rough Guide

Poland. From the Baltic to the Carpathians, Arkady, Warsaw 1975

Poland’s Baltic Coast, Jerzy Surdykowski, Interpress Publishers, Warsaw, 1975

Polegaj jak na Zawiszy. Dzieje organizacji A.K. „Zawisza” w Krobi w latach 1947-1950, Handke Waldemar, Leszno-Krobia, 1997

Poles in Maitland. Polacy w Maitland, Marian Kaluski, Maitland, 1983

Poligloci i hieroglify, Witold Paweł Cienkowski, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967

Polish Affairs, No. 127 (Final), 1991 – 2 egz.

Polish Art, Zbigniew Gąsiewicz, PUNO, London, 1991

Polish Art. Graphic Art Tetiles, Victoria and Albert Museum, London, 1936

Polish Labour Underground Press, printed by The Trade Association Ltd, London

Polish Literature in its European Context, Jerzy Pietrkiewicz, reprinted form The Slavonic and East European Review

Polish Panorama, Lewitt-Him, M.I. Kolin (Publishers) Ltd

Polish Science and Learning, Oxford University Press, London, 1944

Polish Wings over Britain, L.G. Marsh, MaxLove Publishing Company Ltd, London

Polish Writing Today, Celina Wieniewska, Penguin Books, 1967

Political Leaders of the Twentieth Century. Gomułka. His Poland and His Communism, Nicholas Bethell, Penguin Books, Great Britain, 1972

Polityka polska i odbudowanie państwa, Dmowski Roman, t. II, Instytut Romana Dmowskiego, Nowy Jork, 1988

Polityka Polska i odbudowanie państwa, Roman Dmowski, t. I, Hanower, 1947 – 9 egz.

Polityka Polska, nr 10, Wydawnictwo Inicjatywa Londyn, 1988

Polityka Polska, nr 4, Wydawnictwo Inicjatywa, Londyn, 1986

Polityka według Jacques Maritain’a, Henry Bars, przełożyła Jolanta Łoś, Odnowa, Londyn, 1969 – 7 egz.

Polnische Kinderbucher. Aus den Bestanden der Universitatsbibliothek Toruń. Ausstellungskatalog, Bibliotheks- und Informationssystem der Universitat Oldenburg, 1987

Poloneza czas skończyć, Wacław Zyndram-Kościałkowski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1978 – 2 egz.

Polonistka w mundurze, Janina Hobler, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1982

Polska 1983, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1984

Polska 1985. Spojrzenie na gospodarkę, Biblioteka Libertas – 4 egz.

Polska a Zachód. Próba syntezy, Tymon Terlecki, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Londyn, 1947 – 8 egz.

Polska a zagranica, Piotr Wandycz, Instytut Literacki, Paryż, 1986

Polska droga krzyżowa, ks. kard. Wyszyński, KOW Veritas, Londyn, 1966 - 10 egz.

Polska emigracja w Kanadzie, mgr Bolesław Makowski, nakładem Związku Polaków w Austrii, 1951

Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 40-lecie działalności wydawniczej 1963-2003, Polska Fundacja Kulturalna

Polska i jej dorobek dziejowy w ciągu tysiąca lat istnienia, nakładem Księgarni Polskiej w Londynie Orbis Polonia, Londyn, 1956

Polska i jej dorobek dziejowy w ciągu tysiąca lat istnienia, z. 1, Księgarnia Polska Orbis – Polonia, Londyn – 3 egz.

Polska i jej dorobek dziejowy w ciągu tysiąca lat istnienia, z. 2/3, Księgarnia Polska Orbis – Polonia, Londyn – 3 egz.

Polska i jej dorobek dziejowy w ciągu tysiąca lat istnienia, z. 4/5, Księgarnia Polska Orbis – Polonia, Londyn – 3 egz.

Polska i jej dorobek dziejowy w ciągu tysiąca lat istnienia, z. 7, Księgarnia Polska Orbis – Polonia, Londyn, 1961 – 7 egz.

Polska i jej dorobek dziejowy. Zarys i encyklopedia spraw polskich, t. I (Zarys), red. prof. dr Henryk Paszkiewicz, Księgarnia Polska Orbis – Polonia, Londyn, 1956

Polska i nie tylko. Liryki, poematy, Jan Suberlak, Dominique Le Corre – Editeur, France, 1981 – 3 egz.

Polska i nowa Europa, Aleksander Bregman, nakładem Polonia Book Fund, Londyn, 1963

Polska i Polacy, Bogdan Suchodolski, PWN, Warszawa, 1983

Polska jaką ją pamiętamy (wypisy z dzieł pisarzy, poetów i publicystów polskich), nakładem Wydziału Op. N/Zoł. d-twa JWWB, 1944

Polska Katolicka Wspólnota Ealing Londyn. Złoty Jubileusz 1950-2000, Polish Roman Catholic Community in Ealing, London, 2001

Polska królestwem Maryi, Maria Tarnawska, Zgromadzenie Księży Marianów – 3 egz.

Polska Lubelska 1944, Tadeusz Żenczykowski, Editions Spotkania, Paris, 1987

Polska mało znana, George J. Flemming, Instytut Literacki, Paryż, 1966 – 2 egz.

Polska moja Ojczyzna, mgr Michał Goławski, nakładem Księgarni Polskiej Orbis Polonia, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1961

Polska nad Odrą i Bałtykiem, Edumnd Męclewski, Wydawnictwo Polonia, Warszawa, 1962

Polska niepodległa i druga wojna światowa, W. Czerwiński, Orbis, Londyn, 1962 - 3 egz.

Polska od Bałtyku do Karpat, Arkady, Warszawa, 1975

Polska parafia i kościół Miłosierdzia Bożego w Manchester 1947-1986 – 5 egz.

Polska Piechota u progu drugiego tysiąclecia oraz listy i recenzje, major P. A. Szudek, nakładem Komitetu Organizacyjnego Wystawy Historyczno-Dokumentarnej „Polska Piechota”, Londyn, 1975

Polska Piechota. Wystawa Historyczno-Dokumentarna, Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego, Londyn, 1974

Polska po komunizmie, Jan Nowak Jeziorański, Universitas, Kraków 1995

Polska przemienionych kołodziejów. Zbiór artykułów i reportaży współpracowników londyńskiej „Kroniki”, B. Świderski, Londyn, 1968

Polska sztuka religijna 1900-1945, Wojciech Skrodzki, Oficyna Wydawnicza Interim

Polska sztuka walcząca 1939-1945, Janina Jaworska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1985

Polska Sztuka Współczesna na obczyźnie. Contemporary Art by Polish Artists abroad, katalog, London, 1970

Polska tysiącletnia, Wydawnictwo Interpress

Polska w krajobrazach, Sport i Turystyka, Warszawa, 1964

Polska w obrazach, Sławomir Mrożek, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne,Kraków, 1957

Polska w zwyczaju i obyczaju, M. Dynowska, Książka Polska, Glasgow, 1941 .

Polska w zwyczaju i obyczaju, M. Dynowska, nakład Sekcji Wydawniczej 3 Korpusu

Polska Weltpolitik, Adam Bromke, Odnowa, Londyn, 1975 – 4 egz.

Polska wiosna. Wybór wierzy, Wiesław Strzałkowski, Londyn 1981

Polska z oddali, Jan Nowak, t. II (1956-1976), Odnowa, Londyn, 1988

Polska za Jagiellonów. Opowiadania i legendy historyczne dla dzieci szkół polskich na obczyźnie, Michał Goławski, Polska Macierz Szkolna Zagranicą, Londyn, 1972

Polska ziemia i ludzie, Maria Czekańska, Danuta Przystasz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1984

Polska, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Łódź, 1965

Polska. Informator encyklopedyczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1986

Polski informator przemysłowo-handlowy, dr A. Dzieduszycki, nadkładem Związku Kupców i Przemysłowców Polskich w Wielkiej Brytanii, 1963

Polski Londyn, Polish Guide to London, Bohdan O. Jeżewski, Taurus, 1970

Polski marksizm, Henryk Skolimowski, Odnowa, Londyn, 1969 – 18 egz.

Polski Rok 1919, Jan Brzoza, Polonia Book Fund Ltd, Londyn, 1988 – 3 egz.

Polski słownik pijacki i antologia bachiczna, Julian Tuwim, Czytelnik, Warszawa 1959

Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000, Londyn, 2001 – 5 egz.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2000/2001, Londyn, 2002 – 4 egz.

Polski wkład w medycynę światową – Polish contribution to medicine, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań, 1989

Polskie Boże Narodzenie, Maria Ginalska, B. Swiderski, Londyn, 1961

Polskie pieśni historyczne, Janusz Jasiński i Tadeusz Matulewicz, Ośrodek Badań Naukowych, Olsztyn, 1988

Polskie pieśni historyczne, wybrali Janusz Jasiński i Tadeusz Matulewicz, Olsztyn, 1986

Polskie piśmiennictwo wojskowe od XV do XX wieku, Janusz Sikorski, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 1991

Polskie pytania, Adam Michnik, Zeszyty Literackie, Paryż, 1987

Polskie reformy gospodarcze, Janusz G. Zieliński, Odnowa, Londyn, 1974 – 2 egz.

Polskie szable bojowe, Stanisław Ledóchowski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1980

Polskie tańce ludowe. Mazur, Zofia Kwaśnicowa, Spółdzielnia Wydawnicza „Sport i Turystyka”, Warszawa, 1953

Polskie te Deum poland's millennium of christianity observance 966-1966, Male Leaf Gardens, program, October 1, 1966, Toronto, Ont., Canada

Polskie tysiąclecie, Aleksander Gieysztor i in. Wydawnictwo Polonia, Warszawa, 1961

Polskie ubiory ludowe na scenie, Irena Karpińska, nakładem Polskiej YMCA w Wielkiej Brytanii, SPK i ZHP, Londyn, 1953 – 4 egz.

Polskie współczesne szkło artystyczne, Paweł Banaś, Ossolineum, Wrocław, 1982

Polskie zmartwienia, Mikołaj Sawulak, Odnowa, Londyn, 1980

Polskie, arcypolskie, Andrzej Werner, Polonia, London, 1987

Polskim szlakiem, z dawną pieśnią, z dawnym znakiem, dr Janina Pilatowa i Witold Zahorski, nakładem Orbisu, London – 3 egz.

Polyeucte. Tragedie, Corneille, Librairie Larousse, Sorbonne

Pomiędzy pokojem a wiecznym odpoczynkiem, Mateusz Zapora, druk Caldra House

Pomniki dziejowe Polski, t. III, wydany nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie, opracowany przez Lwowskie Grono Członków Komisyi Historycznej tejże Akademii, W Komisie Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Lwów, 1878, Przedruk fotooffsetowy, PWN, Warszawa, 1961

Pomniki dziejowe Polski, t. IV, wydany nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie, opracowany przez Lwowskie Grono Członków Komisyi Historycznej tejże Akademii, W Komisie Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Lwów, 1884, Przedruk fotooffsetowy, PWN, Warszawa, 1961

Pomniki dziejowe Polski, t. V, wydany nakładem Akademii Umiejętności w Krakowie, opracowany przez Lwowskie Grono Członków Komisyi Historycznej tejże Akademii, W Komisie Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Lwów, 1888, Przedruk fotooffsetowy, PWN, Warszawa, 1961

Pomniki dziejowe Polski, t. VI, opracowany przez Lwowskie Grono Członków Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, nakładem Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Kraków, 1893, Przedruk fotooffsetowy, PWN, Warszawa, 1961

Pomniki dziejowe Polski, wydał August Bielowski, t. I, nakładem własnym, Lwów, 1864, Przedruk fotooffsetowy, PWN, Warszawa, 1960

Pomniki dziejowe Polski, wydał August Bielowski, t. II, nakładem własnym, Lwów, 1872, Przedruk fotooffsetowy, PWN, Warszawa, 1961

Pomniki literatury Ojczystej, Adam Mickiewicz, t. II, zeszyt 1, Biblioteka Polska na Emigracji, Londyn, 1941

Pomniki literatury ojczystej, t. I, z. 1, Londyn, 1941

Pomniki literatury ojczystej, t. II, z. 2, Biblioteka Polska na Emigracji. Wydawnictwo Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych, Londyn, 1942

Pomniki literatury ojczystej, t. II, z. 3, Biblioteka Polska na Emigracji. Wydawnictwo Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych, Londyn, 1942

Pomocnicza Służba Kobiet 1942-1967, Gryf Printers, London

Ponar i inne opowiadania, Przemysław Bystrzycki, Wydawnictwo Literackie, Karków, 1985

Pope John Paul II a Welcome Visitor. An appreciation in words and pictures in celebration of his visit to Britain May 28 – June 2 1982, IPC Magazines Ltd

Pope Paul VI, Douglas Woodruff, Catholic Truth Society, London

Popiół i diament, Jerzy Andrzejewski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1982

Popioły, Stefan Żeromski, t. I, nakładem P. Wodziańskiego, London

Popioły, Stefan Żeromski, t. II, Czytelnik, Warszawa, 1974

Popioły, Stefan Żeromski, t. II, nakładem P. Wodziańskiego, London

Popioły, Stefan Żeromski, t. III, Czytelnik, Warszawa, 1974

Popioły, Stefan Żeromski, t. III, nakładem P. Wodziańskiego, London

Populorum progressio, Paweł VI, Ediutions du Dialogue, Paris 1968

Portret Kanta i trzy eseje o wojnie, Boleslaw Miciński, Instytut Literacki, Rzym, 1947

Portret z diamentów, Józef Lenart, Iskry, Warszawa, 1966

Portret z diamentów, Józef Lenart, Iskry, Warszawa, 1970

Portrety imion, Kazimiera Iłłakowiczówna, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1983

Porwany w przestrzeń, KOW Veritas, Londyn 1960

Pościg za nadzieją, Stanisław Stomma, Editions du Dialogue, Paris, 1991 – 2 egz.

Post-War Polish Poetry, Czesław Miłosz, Penguin Books, London, 1970

Postaci kobiece w prozie i malarstwie polskim, Orbis, Maryna z Hrubego i in., Londyn, 1946 - 6 egz.

Postage stamp catalogue, Stanley Gibbons, t. II Europe and Colonies, 1966, Stanley Gibbons Ltd, 1965

Postępowy duszpasterz to znaczy jaki, ks. Jan Śliwański, Rzym, 1984

Postój w Budapeszcie, Ann Bridge, KOW Veritas, Londyn, 1957 – 7 egz.

Posynodalna Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II, Vita Consecrata, Apostolicum, 1996

Potop, Henryk Sienkiewicz, t. I, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960

Potop, Henryk Sienkiewicz, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960

Potop, Henryk Sienkiewicz, t. II, PIW, Warszawa, 1954

Potop, Henryk Sienkiewicz, t. III, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960

Potop. Powieść, Henryk Sienkiewicz, t. II, Orbis, London

Potop. Powieść, Henryk Sienkiewicz, t. II, Wydawnictwo „W Drodze”, Jerozolima

Potop. Powieść, Henryk Sienkiewicz, t. III, M.I. Kolin, London

Potop. Powieść, Henryk Sienkiewicz, t. IV, M.I. Kolin Ltd, London

Potop. Powieść, Henryk Sienkiewicz, t. IV, Wydawnictwo „W Drodze”, Jerozolima, 1943

Potop. Powieść, Henryk Sienkiewicz, t. V, M.I. Kolin Ltd, London

Potop. Powieść, Henryk Sienkiewicz, t. VI, Wydawnictwo „W Drodze”, Jerozolima, 1943

Potwierdzone istnienie archiwum Stefanii Zahorskiej, Maja Elżbieta Cybulska, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1988

Pouczenie apostolskie o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Jan Paweł II, KOW Veritas, Londyn 1982 – 3 egz.

Powieść na rozdrożu. Poetyka Słowy i chwały Jarosława Iwaszkiewicza, Melkowski Stefan, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 1994

Powieści chińskie, Wacław Sieroszewski, nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, Rzym, 1945 – 3 egz.

Powieści. Czerwone Tarcze. Pasje Błędomierskie, Jarosław Iwaszkiewicz, Czytelnik, Warszawa, 1958

Powołani do przemieniania świata, o. Stanisław Piórkowski CMF, Misjonarze Klaretyni, Warszawa, 1989

Powołanie, ks. William Doyle, TH, KOW Veritas, Londyn, 1968

Powołanie, ks.William Doyle, F. Mildner & Sons (Publishers), Londyn, 1946 – 2 egz.

Powrót na mapę, Jan Zamoyski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1984

Powrót na Via Appia. Studia i szkice, Ignacy Wieniewski, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Londyn, 1951

Powrót, Józef Kisielewski, KOW Veritas, Londyn, 1954 – 7 egz.

Powrót, Stefan Andrzej Borsukiewicz, Związek Polskich Spadochroniarzy, Londyn, 1987 – 9 egz.

Powrót. Powieść, Tadeusz Klonowski, nakładem autora, Jerozolima, 1946 – 2 egz.

Powrotne szlaki. Gawędy morskie, Eugeniusz Wasilewski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1969

Powstańczym szlakiem walczącego Żoliborza, Bohdan Grzymała-Siedlecki, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 1988

Powstanie i potem, Zbigniew Zaniewicki, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1984

Powstanie niespełnionych nadziei 1863, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków, 1984

Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944, Antoni Przygoński, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1988

Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944, Antoni Przygoński, t. II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1988

Powstanie Warszawskie, Jan M. Ciechanowski, Odnowa, Londyn, 1971

Powstanie Warszawskie, Zenon Kliszko, Książka i Wiedza, Warszawa, 1969

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Marian Olszewski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań, 1988

Poza czasem i przestrzenią. Zjawiska pozazmysłowe, Tadeusz Felsztyn, KOW Veritas, Londyn, 1960

Poza krajem – za Ojczyznę, 1939-1945, Nasza Rodzina, 1975

Pozapolityczne wyznaczniki przyszłości narodu, Jan Szczepański, Odnowa, Londyn, 1979

Pożar na „Judei”, Józef Conrad, Polski Dom Wydawniczy, Rzym, 1947

Pożegnanie słowa. Wiersze wybrane, Maria Tomiak Pętkowska, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1984 – 3 egz.

Pożegnanie z komuną, Andrzej Mleczko, Fotopress

Późna jesień, Rafał Malczewski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1964 – 6 egz.

Poznajmy naszą przeszłość. Wiązanka wiadomości z dziejów ojczystych, Związek Harcerstwa Polskiego, London, 1953

Poznajmy naszą przeszłość. Zarys wiadomości z dziejów Polski od Piastów do 1945 roku, prof.Stanisław Kościałkowski, Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie i in., Londyn, 1988 – 2 egz.

Poznań 1956 – Grudzień 1970. Dokumenty, Instytut Literacki, Paryż, 1971

Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1960

Pozwólcie nam krzyczeć, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Wydawnictwo Morskie, Gdynia, 1957

Prace językowe, Nr 1, Londyn, 1963

Prace językowe, Stolica i granice Polski darowanej Stolicy Apostolskiej, Augustyn Steffen, nr 2, printed by Gryf Printers, Londyn, 1966 – 7 egz.

Prace polonistyczne, red. Alicja H. Moskalowa, PUNO, Londyn, 1989 – 3 egz.

Prasa konspiracyjna w imieniu Polski Walczącej 1940-1945, Tadeusz Wyrwa, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1984 – 3 egz.

Prawa człowieka i obywatela w PRL. Dokumenty, Instytut Literacki, Paryż, 1983

Prawda warta życia. Ks. Jerzy Popiełuszko, Grażyna Sikorska, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1985

Prawo do miłosierdzia. Posłannictwo Siostry Faustyny, Maria Winowska, Editions du Dialogue, Paris, 1974 – 2 egz.

Prawo. Administracja. Kościół, kwartalnik, KUL, Lublin, 2000

Prawo. Podstawy racjonalnej i sprawiedliwej organizacji państwa, Frederic Bastiat, w języku angielskim wydane prze The Foundation for Economic Education, Ic., Irvington-on-Hudson, New York – 11 egz.

Prayers from the Ark, Carmen Bernos de Gasztold, Macmillan & Co Ltd, London 1963

Precis D'Histoire de L'Art, C. Bayet, Maison Quantin, Paris, 1886

Precz z księżycem, Andrzej Janicki, KOW Veritas, Londyn 1967

Principia theologiae litergicae, dr Philippus Oppenheim OSB, Domus Editorialis Marietti

Pro Memento, Stowarzyszenie Sybir Pro Memento, Nr 1, Gdańsk, 1998

Problem człowieka problemem Boga, kard. Stanisław Nagy SCJ, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, 2006

Problem nieśmiertelności w filozofii św. Tomasza i w filozofii nowożytnej, KOW Veritas, Roma 1971

Problematyka i historia wojskowości. Studia i materiały, t. I, Komisja historyczna b. Sztabu Głównego, Londy-Warszawa, 1993

Problemy moralne pożycia małżeńskiego, Papież Pius XII, KOW Veritas, Londyn, 1952

Proboszcz Śląski. Wspomnienia, Tomasz Dobrzyński, Wydane na prawach rękopisu, Londyn, 1952 – 2 egz.

Próby i zamiary, Zofia Romanowiczowna, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn, 1965 – 2 egz.

Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego, t. IV, red. Emanuel Halicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1961

Program dla Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Znak, Kraków, 1998

Program I Komunii św. parafia św. Andrzeja Boboli, 2001

Program P.P.S. i zadania P.P.S. na obczyźnie, Centralny Komitet P.P.S., Londyn, 1978 – 2 egz.

Prometej – Adam, Jerzy Braun, Odnowa, Londyn, 1980

Promień. Powieść, Stefan Żeromski, nakładem Geberthnera i Wolffa, Warszawa, 1914

Promieniotwórczość naturalna i sztuczna, Wł. Marek Ścisłowski, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1947

Prosta Bogomyślność, ks. Leon Pyżalski, Wydawnictwo „Miesięcznika Franciszkańskiego”, Pulaski, 1951- 2 egz.

Prosta Bogomyślność, ks. Leon Pyżalski, Wydawnictwo „Miesięcznika Franciszkańskiego”, Pulaski, Wisconsin, 1951

Prowansalskie ścieżki, Barbara Mękarska-Kozłowska, druk Caldra House, Londyn, 1969

Proza życia, Malinowski Zbigniew, Caldra House Ltd

Prymas Tysiąclecia, Wydawnictwo Archideiecezji Warszawskiej, Warszawa, 1987

Prymat człowieka w ładzie społecznym, Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, Odnowa, Londyn, 1976 – 2 egz.

Prywatne szkoły średnie w Warszawie 1905-1915, Jolanta Niklewska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1987

Prywatne życie Mikołaja Kopernika, Jerzy Sikorski, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1995

Prywatne życie pięknej Heleny, John Erskine, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1960

Przechadzka po Łowiczu przez Romualda Oczykowskiego, Nakładem księgarni K. Rybackiego, Łowicz, 1921, Przedruk techniką fotooffsetową, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983

Przeciw niewolnictwu. Dokumenty, Instytut Literacki, Paryż, 1973 – 2 egz.

Przed Bogiem, ze Stanisławem Obirkiem rozmawiają Andrzej Brzeziecki i Jarosław Makowski, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa, 2005 (JT)

Przed Czerwonym Trybunałem, Romuald Świątek-Horyń, Londyn, 1987

Przed godziną „W”, Barbara Nawrocka, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1969

Przed i po maju, Marian Romeyko, t. II, MON, Warszawa, 1976

Przed świtem, Wiesław Strzałkowski, Wierszy zeszyt II, Londyn, 1975

Przegląd Powszechny, 1983 (3 egz.), 09.1993, 10.1993, Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego

Przegląd Powszechny, miesięcznik katolicki, Nr 1, 2, 3-4, 5 , 6, 7-8, 9, 10, 11, 12, 1977

Przegląd Powszechny, miesięcznik katolicki, Nr 3-4, 1983

Przegląd Powszechny, Nr 12 1986; Nr 1 1987; Nr 2 1987; Nr 3-4 1987; Nr 5 1987; Nr 12 1987; Nr 1 1988; Nr 3-4 1988 (JT)

Przegląd Teologiczny, Kwartalnik teologów polskich, nr 3, 4, Akademia Teologii Katolickiej, 1993

Przegląd zachodni. Miesięcznik Związku Polskich Ziem Zachodnich, Rok XXV październik 1974 Nr 9-10, Ro XXXIII styczeń – marzec 1982 nr 1-3, Rok XXXIV czerwie c1983 Nr 2, Rok XXV maj-czerwiec 1974 Nr 5-6, Rok XXV lipiec – sierpień 1974 Nr 7-8, Rok XXXIV marzec 1983 Nr 1

Przemiany we współczesnej poezji polskiej, Józef Bujnowski, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego, Polski Uniwersytet na obczyźnie, z. 5, Londyn, 1968– 2 egz.

Przemiany, katolicki przegląd myśli i wydarzeń, Rzym, lipiec-sierpień 1969

Przemiany, przegląd myśli katolickiej, dwumiesięcznik, Rok I, nr 2 (2 egz.) i 3, Rzym, 1968

Przemija postać świata, Hanna Malewska, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1972

Przemówienie na otwarcie II sesji Soboru Powszechnego Watykańskiego II dnia 29 września 1963 r., Dokumenty Nauki Kościoła, nakładem KOW KOW Veritas, Londyn – 22 egz.

Przepowiednie. Pojutrznia, Marcin Komięga, Libra Books, London, 1983

Przepraszam – żartowałem, Marian Załucki, Iskry, Warszawa 1974

Przesyłka z Polski, Teodozja Lisiewicz, KOW Veritas, Londyn, 1952 – 5 egz.

Przetrwaliśmy, ks. Jan Jaworski, Johannesburg, 1993

Przewodnik krucjaty Eucharystycznej, ks. Kazimierz Krzyżanowski, nakładem IPAK, Londyn, 1958 – 10 egz.

Przewodnik modlitewny, Zlot ZHP, Belgia, 1982

Przewodnik po bazylice św. Antoniego w Padwie. Pamiątka pielgrzymki do Grobu św. Antoniego w Padwie

Przewodnik po Rzymie, Rzym 1975

Przewodnik warszawski. Gawęda o nowej Warszawie, Lech Chmielewski, Agencja Omnipress i Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita”, Warszawa, 1987

Przez Dachau do Rzymu, o. Idzi Paweł TIC OFM, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1972

Przez polskie knieje, Włodzimierz Łapiński, Warszawa, 1990

Przez życie ukryte i śmierć męczeńską. Sługi Boże, kandydatki na ołtarze w zbiorowym procesie beatyfikacyjnym 107 męczenników – 3 egz.

Przeżyć i wrócić, Stanisław Gotowicz, t. I, 1984

Przyczynek do biografii, Jan Kott, Aneks, Londyn, 1990 – 2 egz.

Przyczynki do historii żandarmerii odrodzonego Wojska Polskiego, Władysław Wierzbicki, Koło Oddziałowe SPK nr 106 „Żandarm”, Londyn, 1990

Przyjaciołom z Zachodu i ze Wschodu oraz Jedynemu z prośbą o wybaczenie, Elik Aimee, Oficyna Wydawnicza „Ston 2”, Kielce, 2003

Przyjdź Jezu. Ilustrowany mały katechizm, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn, 1984

Przyjemnie poznać, Aleksander Janta, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1972 – 7 egz.

Przypisy do ziemi, Kazimierz Wójtowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków, 1982

Przyroda i geografia dla czwartej klasy szkół powszechnych, D. Gayówna, J. Łysakiewiczówna, Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych, Jerozolima, 1943

Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi, tłum. Edeltrauta Janik, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1988

Przysłowia i powiedzenia ludowe ze Śląska Cieszyńskiego, Józef Ondrusz, Wydawnictwo Sla – Czeski Cieszyn, 1954

Przyszli służyć, Felicjan Paluszkiewicz, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym, 1985

Psalmy i kantyki biblijne brewiarza rzymskiego, o.S. Wójcik, Collegium Marianum, Londyn – 2 egz.

Psy wśród ludzi, Wacław Solski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1970 – 2 egz.

Psychologia ogólna, ks. Józef Pastuszka, t. II, nakładem Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1947

Ptak w tunelu. Anagram, Monika Czerniewska, Fundacja Sztuki, Warszawa, 1991

Puste miejsce przy stole, Seweryna Szmaglewska, Czytelnik, Warszawa, 1963

Pustynia Gobi, Kazimierz Orłoś, Puls Publications, London, 1983

Pustynia, Jan Dobraczyński, PAX, Warszawa, 1955

Pustynia, Jan Dobraczyński, PAX, Warszawa, 1955 (JT)

Puszcza białowieska, Jan Jerzy Karpiński, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1965

Puszcza. Powieść, Józef Weyssenhoff, Wydawnictwo Polskie R. Wegner, Poznań – 5 egz.

Puszcze Polskie, Wydawnictwo Polskie Tern (Rybitwa) Book, Londyn

Puszka pandory, Adam Pragier, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1969 – 3 egz.

Putto, Marian Pankowski, Wydawnictwo Softpress, Poznań 1994

Pyłki, Stanisław Kazimierczyk, skład KOW Veritas, Londyn, 1986 – 4 egz.

Que Faisons Nous du Don de Dieu, Sacraments Source de Vie, Paris, 1952

Quo Vadis, Henryk Sienkiewicz, PIW, Warszawa, 1956

Quo Vadis, Henryk Sienkiewicz, PIW, Warszawa, 1966

Quo Vadis, powieść z czasów Nerona, Henryk Sienkiewicz, Biblioteka Orła Białego, Wlochy, 1944 – 2 egz.

Rachunek całkowity w kierunku zastosowań ekonomicznych, Anna Welcz, KUL, Lublin, 1997

Radio Talks on Politics, Rev. James Bastible, B.A., D.D., Cork University Press, 1944

Radość kochania. Współżycie seksualne chrześcijańskich małżonków, Olivier Belleil, Wydawnictwo eSPe, Kraków, 2007

Radośnie śpiewajmy Panu, Polska Macierz Szkolna Zagranicą, Londyn, 1981 – 2 egz.

Raport karny, Henryk Przyorowski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1967 – 4 egz.

Raport o książce katolickiej, Jakub Frołow, Bibliotek Analiz, Warszawa, 2001

Raport o stanie wojennym, Marek Nowakowski, Instytut Literacki, Paryż, 1983

Rapsody kalifornijskie, Roman Makarewicz, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1983

Raptularz zakochanych, Jan Izydor Sztaudynger, Iskry, Warszawa, 1960

Raz tylko. Nowele, opowiadania, szkice, Marek Gordon, KOW Veritas, Londyn, 1977 – 15 egz.

Razem z narodem. Światowy Zjazd Jedności z Walczącym Krajem, nakładem Rządu RP na Uchodźstwie, Londyn, 1-6 września 1979

Rdza, Czesław Bednarczyk, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1962.

Reader’s Digest Condernsed Books, The Reader’s Digest Association Ltd, London-New York-Cape Town

Realizm ludzkiego poznania, Mieczysław A, Krąpiec OP, Pallottinum, Poznań, 1959

Redefinicja, Alicja Iwańska, Zeszyty Naukowe, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, nr 6, Londyn, 1992 – 2 egz.

Refleksje na miesiąc maj, ks. Teofil Herrmann CM, Paradyż, 1987

Refleksje nad etyką lekarską, Krystyna Osińska, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, 1990

Refreny, Jerzy R. S. Hebda, Poets and Painters Press, Londyn, 1985

Regesta Copernicana, Marian Biskup, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, 1973

Reguła III zakonu regularnego św. Franciszka i konstytucje Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Honoratek), Częstochowa, 1988

Relacja o wiktorii wiedeńskiej 1683 roku [fragment Janiny], Jakub Kazimierz Rubinkowski, Instytut Wydawniczy PAX, 1983 – 2 egz.

Religijne przebudzenie w Związku Radzieckim, Tatiana Goriczewa, Wydawnictwo WAM, Kraków, 1994

Religijność a postawa wobec choroby. Badania pacjentów z chorobami nowotworowymi, Marian Wandrasz, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 1998

Religious Prisoners in the USSR, A Study by Keston College, Geenfire Books, Keston College, 1987

Renoir. 80 colour plates, Elda Fezzi, A Dolphin Art Book, 1968

Renoir. Fontana Unesco Art Books, Michel Drucker, Collins in association with Unesco, 1967

Reportaż spod ciemnej gwiazdy, Ryszard Kiersnowski, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn, 1967 – 2 egz.

Reporter Papieża, Tadeusz Nowakowski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1980

Republika atomowa, Zygmunt Bohusz-Szyszko, Polski Dom Wydawniczy, Rzym, 1947

Requiem dla pani Tosi, Piotr Guzy, Aneks, Londyn, 1990 – 3 egz.

Reszta jest milczeniem, Mieczysław Lurczyński, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1988 – 2 egz.

Returm to Cassino . A Memoir of the Fight for Rome, Harold L. Bond, J. M. Dent & Sons Ltd, London, 1964

Rewolta szczecińska i jej znaczenie. Dokumenty, Instytut Literacki, Paryż, 1971

Rire au Theatre, Textes reunis et presentes par Halina Sawecka, KUL, Lublin, 1997

Risen Indeed. Lessons in Faith from the USSR, Michael Bourdeaux, St Vladimir’s Seminary Press, New York, 1983

Rituale Parvum, PMK, London

Robinson Kruzoe czyli przygody rozbitka i inne polskie opowiadania, Ministerstwo W.R. i O.P., Jerozolima, 1944

Rocznik krakowski, t. XXXV, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Wrocław-Kraków, 1961

Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1967

Rocznik strategiczny 2004/05. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2005

Rocznik wychodźstwa polskiego we Francji i Belgii, nakładem „Gazety Polskiej”, Paryż, 1948

Rodowody niepokornych, Bohdan Cywiński, Editions Spotkania, 1985 – 2 egz.

Rodzina Pasków. Fragmenty powieści, Saski W., F. Mildner & Sons (Publishers), London, 1946 – 16 egz.

Rodzina Połanieckich, Henryk Sienkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1986

Rodzina Połanieckich, Henryk Sienkiewicz, t. I/II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1958

Rodzina Połanieckich, Henryk Sienkiewicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, 1998

Rodzina, moralność, wychowanie, Heliodor Muszyński, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1971

Rok 1794, Insurekcya, powieść historyczna, Władysław Reymont, Instytut Literacki, Rzym, 1946 – 2 egz.

Rok 1794, Ostatni Sejm Rzeczypospolitej, powieść historyczna, Władysław Reymont, Instytut Literacki, Rzym, 1946 – 4 egz.

Rok 1794. Nil Desperandum. Powieść historyczna, Władysław St. Reymont, Instytut Literacki, Rzym, 1946 – 4 egz.

Rok 1918, Włodzimierz Kowalski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1978

Rok Boga Ojca. Modlitwy do Boga Ojca, ks. Jan Usiądek, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn, 1998

Rok kościelny w pieśniach, ks. Karol Lewandowski SDB, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków, 2001

Rok liturgiczny w polskich zwyczajach religijnych i ludowych, St. Mary’s College, Polish Seminary, drug Figaro Press, London - 15 egz.

Rok Marka, Tadeusz Żychiewicz, Nasza rodzina, numero special, 1979

Rok maryjny 1987-1988. Program. Materiały duszpasterskie, ks. Zdzisław Peszkowski, Zakłady Naukowe Seminarium Polskiego, Orchard Lake, Michigen, USA

Rok święty 1975, Vademecum Liturgiczne, Rzym, 1975

Rok Święty 1975. Wprowadzenie, Wydane staraniem Polskiego Komitetu Roku Świętego, Rzym, 1975

Rok złych wróżb (1943), Tadeusz Katelbach, Instytut Literacki, Paryż, 1959

Roma. Ente Provinciale per IL turismo, mapa

Romans prababki, Stanisław Wasylewski, Wydawnictwo Polskie R. Wegner, Poznań – 12 egz.

Romantyzm w Polsce, Czesław Zgorzelski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1957

Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Maria Janion, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1969

Romek, Seweryn Radomski,Orbis, Londyn, 1961 – 9 egz.

Romuald Chudzikowski. Życie i twórczość, Teresa Zagórska, PUNO, Londyn, 1995

Rosja wobec Powstania Warszawskiego, J. Zych, nakładem Contemporary Life & Culture Ltd, Londyn, 1947 – 5 egz.

Rośliny lecznicze stosowane u dzieci, Waleria Olechnowicz-Stępień, Eliza Lamer-Zarawska, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1992 - 4 egz.

Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska. Dokumenty, Adam Ciołkosz, Instytut Literacki, Paryż, 1961

Różaniec i ewangelia. Teksty Pisma Świętego w tajemnicach różańcowych, Michalineum, Warszawa-Kraków, 1991

Różaniec wspomnień, Sława Rumistrzewicz, Caldra House Ltd, 1994 – 3 egz.

Różaniec z Ojcem Świętym, Rzym, 1985

Rozbite oddziały. Wiersze i piosenki 1985-1988, Jacek Kaczmarski, Les Editions Noir Sur Blanc, 1988

Rozdarta kurtyna, Stanisław Bereś, Kazimierz Braun, Aneks, Londyn 1993

Róże Maryi, Rok 45, Nr 11, 1989

Rozmiłowany w Kościele, Tadeusz Górski MIC – ks. Zygmunt Proczek MIC, nakładem księży Marianów, Warszawa, 1987

Rozmówki angielskie, Teresa Jackowska, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1985

Rozmowy niekontrolowane, Instytut Literacki, Paryż, 1983

Rozmowy o Biblii, Anna Świderkówna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001 (JT)

Rozmowy o Biblii, Ciąg dalszy, Anna Świderkówna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001 (JT)

Rozmowy o Biblii, Nowy Testament, Anna Świderkówna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000 (JT)

Rozmowy polskie latem 1983, Jarosław Marek Rymkiewicz, Instytut Literacki, Paryż, 1984

Rozmowy z przeszłością. Dziesięć wieków Polski, Bogusław Leśnodorski, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1970

Rozmowy ze Stalinem, Milowan Dżilas, Instytut Literacki, Paryż, 1962

Rozprawy i szkice. Historia społeczna i polityczna, Wacław Tokarz, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1959

Rozprawy i szkice. Militaria, Wacław Tokarz, t. II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1959

Rozważania i myśli, ks. Aleksander Fedorowicz, Pallottinum, Poznań-Warszawa, 1972

Rozważania o losach polskich, Tadeusz Łepkowski, Puls Publications, London, 1987

Rozważania o miłosierdziu Bożym, ks. Roman Hoppe, Katolicki Ośrodek Wydawniczy Instytut Miłosierdzia Bożego, Toronto, Ontario, Canada, 1971 – 3 egz.

Rozważania o rodzinie ludzkiej, Augustyn kardynał Bea, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, 1967

Rozważania różańcowe Ojca Świętego Jana XXIII, Apostolat Maryjny, Zgromadzenie Marianów, Lower Bullingham-Hereford

Rubens. 80 colour plates, Emma Micheletti, A Dolphin Art Book, 1968

Rubieże wolności. Reportaże z pogranicza świta komunistycznego w Europie i Azji, Aleksander Bregman, Londyn, 1968

Rumianki w trawie, Mary Wesley, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1996

Rumunia. Intryga czy wyzwanie, David Floyd, Polonia Book Fund, Londyn, 1965

Ruski miesiąc. Opowiadania i reportaże z lat 1944-1945, Natalia Zarembina, T-wo Wydawnicze Światło

Rycerz bez skazy. Powieść historyczna, Walery Przyborowski, nakładem Wyd. „Przez Lądy i Morza” na Wschodzie, Tel-Aviv, 1944

Rycerze domniemanej oczywistości, Andrzej Koraszewski, Jedność, Sztokholm, 1981

Rym i wiersz, Mieczysław Giergielewicz, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, 1957 – 2 egz.

Rysuję w pamięci, Henryk Grynberg, Wydawnictwo a5, Poznań, 1995

Ryszard Małe Lwie Serce, Anatol Krakowiecki, Wydawnictwo „W Drodze”, Jerozolima, 1944

Rytm pancernego serca, Maksymilian Baranowski, Caldra House Ltd, Hove, 1999 – 3 egz.

Rytmy łacińskie dziwnie sztuczne i nabożeństwem swym a starodawnością dosyć wdzięczne, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1976 – 2 egz.

Rytmy włoskie, Jerzy Braun, Odnowa, Londyn, 1974

Rytuał religijny w rodzinie, ks. Władysław Piwowarski i in., Pallottinum, Warszawa-Poznań, 1988

Rytuał rodzinny (Aby rodzina była bardziej Kościołem), ks. Józef Wysocki, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn, 1986

Ryzyko w kilogramach, Maria Kapiszewska, Wydawnictwo Kubajak, Kraków, 2000

Rzecz o polszczyźnie. Gawęda o języku polskim, Stanisław Westfal, KOW Veritas, Londyn, 1956 – 4 egz.

Rzeczy w wychowywaniu istotne (katolicka ideologia wychowawcza), ks. Stanisław Bełch, F. Mildner & Sons, Londyn, 1945 – 4 egz.

Rzeka graniczna, Józef Łobodowski, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn 1970 – 2 egz.

Rzeka podziemna, podziemne ptaki, Tadeusz Konwicki, Aneks, Londyn 1985

Rzemiosło artystyczne minterów 1828-1881, Małgorzata Dubrowska, Andrzej Sołtan, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1987

Rzeźba nagrobna Wita Stwosza, Piotr Skubiszewski, PIW, Warszawa, 1957

Rzuty cechowane, inż. Janusz Kolbuszewski, Polish University College, CO. Ltd., London, 1945

Rzym Watykan. Przewodnik, Adam Broż, Edizioni Plurigraf, Rzym, 1982

Sa Saintete Pie XII, Apotre Predestine de la Paix, Gallimard, Paris, 1940

Sacrum Poloniae Millennium. Rozprawy – Szkice – Materiały historyczne, t. VII, Rzym, 1960

Sacrum Poloniae Millennium. Rozprawy – Szkice – Materiały historyczne, t. X, Rzym, 1964

Sacrum Poloniae Millennium. Rozprawy – Szkice – Materiały historyczne, t. XII, Rzym, 1966

Saga o Jarlu Broniszu. Rok tysięczny, Władysław Jan Grabski, cz. III, Pallotinum, Poznań, 1957

Saga o Jarlu Broniszu. Śladem Wikingów, Władysław Jan Grabski, cz. II, Pallotinum, Poznań, 1957

Saga o Jarlu Broniszu. Zrękowiny w Uppsali, Władysław Jan Grabski, cz. I, Pallotinum, Poznań, 1957

Saint John’s Sunday Missal and Every Day Prayerbook, Brepols’ Catholic Press, Turnhout, 1958

Sainte Bernadette, św. Bernadetka z Lourdes, szesnaście barwnych ilustracji, Editions Guy Victor, France

Saints or Sinners?, Jansenists and Jansenisers in Seventeenth-Century France, J.D. Crichton, KOW Veritas, Dublin, 1996

Sakramenty chorych, Księgarnia św. Jacka, Katowice, 1980

Salamandra, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Glob, Szczecin, 1986

Salon wytrzeźwień, Edward Niziurski, Czytelnik, Warszawa, 1964

Salwatorianie na ziemiach zachodnich i północnych, ks. Antoni Kiełbasa, Rzym, 1970

Samochodem przez Stany Południowe, ks. S. A. Iciek, Ware River News Print, USA, 1937

Samorząd w dobie „Solidarności”, Współpraca samorządów pracowniczych Pomorza Gdańskiego na tle sytuacji w kraju w latach 1980-81, Janusz Lewandowski i Jan Szomburg, Odnowa, Londyn, 1985 – 2 egz.

Samorzutne procesy rozkładu systemów typu sowieckiego, Jan Drewnowski, Zeszyty Naukowe, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Londyn, 1989 – 2 egz.

Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski, Matki Ziemi Świętokrzyskiej, Kałków-Godów, folder

Santa Mesa Celebrata Dal Papa Givanni Paolo II per L'Inizio del Suo Ministero di Supremo Pastore, Piazza S. Pietro – 22 Ottobre 1978, Tipografia Poliglotta Vaticana

Saper. Przyczynki do historii saperów, nr 86, 1975

Saperzy w służbie Polsce. Księga pamiątkowa, oprac. A.J. Szugajew, Stowarzyszenie Polskich Saperów na Obczyźnie, Londyn, 1985

Sąsiedzi wobec wojny 1920 roku, Janusz Cisek, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1990

Sasza i bogowie. Cztery utwory dramatyczne, Artur Marya Swinarski, Instytut Literacki, Paryż, 1960

Ścieżkami Europy, Jadwiga Jurkszuc Tomaszewska, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto, 1990

Scotland in Sene & Story, George Eyre-Todd, Valentine & Sons Ltd, Dudee and London

Sekundy i wieki, Paweł Moskwa, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1972 – 5 egz.

Sen srebrnej Salomei, Juliusz Słowacki, Ossolineum, Wrocław, 1988

Serce nie wybiera. Powieść, 1953

Serce za tamą. Nowele, Gustaw Morcinek, YMCA, Rzym, 1945 – 3 egz.

Serce, Edmund De Amicis, Ministerstwo Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jerozolima, 1944

Sercu najbliższe. Szkice z lat młodzieńczych Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Roman Antoni Gajczak, Wydawnictwo oo Karmelitów Bosych, Kraków, 1987

Service to Commemorate the 40th Anniversary of the End of the Second World War, program, Westminster Abbey, 1985.

Sezonowa miłość, Gabriela Zapolska, t. II, WydawnictwoK. Breitera, Rzym, 1947

Sicilian Carousel, Lawrence Durrell, Faber and Faber, London, 1977

Siedem dalekich rejsów, Leopld Tyrmand, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1992

Siedem dni i siedem nocy w Normandii. Z przedmową generała Stanisława Maczka, Ludwik Józef Szygowski, nakładem autora, Londyn 1974

Siedem ekscelencji i jedna dama, Instytut Literacki, Rzym, 1947

Siedziby Kiszków i Radziwiłłów na Białorusi w XVI-XVIII wieku, Jarosław Zawadzki, Wspólne Dziedzictwo, Warszawa, 2002

Sierpniowy zapach Kazimierza, Elik Aimee, Oficyna Wydawnicza „Ston 2”, Kielce

Sign of Contradiction. Pope John Paul II (Karol Wojtyla), Hodder and Stoughton, London, 1979

Sinjoro Tadeo, Adam Mickiewicz, Eldonejo Polonia, Varsovio, 1955

Siostry, Barbara Toporska, Instytut Literacki, Paryż, 1966 – 2 egz.

Siostry, Barbara Toporska, Kontra, Londyn, 1989

Skąd i dokąd idziemy, Bohdan Suchodolski, Światpol, Londyn 1947

Skała nad jeziorem, Powieść, Czesław Dobek, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1969 – 3 egz.

Skąpiec Boży. Rzecz o O. Maksymilianie Maria Kolbe, Jan Dobraczyński, Wydawnictwo Milicji Niepokalanej, Niepokalanów, 1946 – 2 egz.

Skarb Eulenburga, Beata Obertyńska, t. I, KOW Veritas, Londyn, 1987 - 6 egz.

Skarb Eulenburga, Beata Obertyńska, t. II, KOW Veritas, Londyn, 1988 – 6 egz.

Skarb Eulenburga, Rahm Tilly (Beata Obertyńska), t. II, Czytelnik, Warszawa, 1993 – 2 egz.

Skarbnica, Lech Pijanowski, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1981

Skarby Jasnej Góry, Janusz St. Pasierb, Jan Samek, Wydawnictwo Interpress, Warszawa – 2 egz.

Skarby naszej wiary. „Wyznanie wiary” w Katechizmie Kościoła Katolickiego, Christoph Schonborn, Verbinum, Warszawa, 1996

Skarby wawelskie, skarby kultury narodowej, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne Prasa, Kraków 1960

Skarpa Wiślana. Warszawskie przechadzki z wnukiem, przewodnik, 4, Bohdan Grzymała-Siedlecki, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1990

Skoro świt, Włodzimierz Paźniewski, Wydawnictwo „Książnica”, 1997

Skrawek czasu, Ida Fink, Aneks, Londyn 1987 – 2 egz.

Skrzydła. Opowiadania lotnicze, Wydawnictwo Polskiego Ośrodka Kulturalno-Artystycznego, Poka, Hanower, 1946

Ślad kuli, Jerzy Morawski, Unicorn Publishing Studi, Warszawa-Londyn, 1992 – 2 egz.

Śladami Krzysztofa Kolumba. Refleksje osobiste, Ada Sitkowska-Pawlak (Kessler), Caldra House Ltd, 1992

Śladem tajemnic Chrystusowych, S. Maria Renata Niepokalanka, nakładem Centrali Milicji Niepokalanej, Niepokalanów, 1949

Śląsk. Prace i materiały etnograficzne. Travaux et materiaux ethnographiques, t. XXIII, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław, 1963

Sława i chwała, Jarosław Iwaszkiewicz, t. III, IV, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1968

Sława i infamia. Rozmowy z Bohdanem Korzeniewskim, Małgorzata Szejnert, Aneks, Londyn, 1988

Sława pannom mądrym, Juliusz Grządziel, Wydawca Konfederacja św. Michała Archanioła, Opole-Chorzów-Zabrze Śląsk, Kraków, Pułaski, Milwaukee, Wisconsin St. Zj. – 2 egz.

Ślązacy. Opis Procesji Dziejowej Ludu Śląskiego poprzez Ziemię Piastowską i Polskę do Ojczyzny Niebieskiej, Juliusz Grządziel, Konfederacja św. Michała Archanioła, 1965

Słodkie morze Bajkał, Wojciech Kubicki, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1983

Słońce dziesięciu linii, Zofia Romanowiczowa, Libella, Paryż, 1963 – 2 egz.

Słoneczny rytm, Jerzy Rostworowski, J. Rolls Book Co. Ltd, London, 1946 – 2 egz.

Słowa do Emigracji i słowa do Europy. Wybór publicystyki, Adam Mickiewicz, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Londyn, 1948 – 4 egz.

Słowa do narodu, ks. Jerzy Popiełuszko, Wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło – Życie, Carlsberg, 1984 – 2 egz.

Słowa o Bogu i człowieku, ks. Jerzy Mirewicz TJ, nakładem Ojców Jezuitów, Londyn, 1963 –6 egz.

Słowa Pana. Nauka Jezusa o Królestwie Bożym, Heinz Scurmann, Pallottinu, Poznań-Warszawa, 1969

Słowa Prymasa Polski – nauczyciela i pasterza Narodu, Kuria Metropolitalna Warszawska, Wydział Duszpasterstwa, 1981 – 7 egz.

Słówka, Boy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1954

Słówka, Boy, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1983

Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym, Halina Zgółkowa, Katarzyna Bułczyńska, UAM, Poznań, 1987

Słowniczek ortograficzny, S. Jodłowski, W. Taszycki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogoczne, Warszawa, 1984 – 2 egz.

Słownik angielsko-polski i polsko-angielski, English-Polis and Polish English Dictionary, J. Stanisławski, Roy Publishers, New York

Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, Andrzej Krzysztof Kunert, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1987 – 2 egz.

Słownik francusko-polski i polsko-francuski, oprac. Paweł Kalina, t. I, II, Czytelnik, 1949

Słownik i tekst płyty dźwiękowej, Konwersacyjny kurs języka angielskiego Linguaphone Institute

Słownik informacyjny zwyczajów polskiego roku obrzędowo-kościelnego, Jan Śliwański, Paryż, 1976 – 2 egz.

Słownik minimum angielsko-polski, polsko-angielski, Katarzyna Billip, Zofia Chociłowska, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1988

Słownik minimum hiszpańsko-polski i polsko-hiszpański, Anna Rossa,Wiedza Powszechna, Warszawa 1968

Słownik minimum języka polskiego, Zofia Kurzowa, Halina Zgółkowa, SAWW, Poznań, 1992

Słownik ortograficzny języka polskiego, prof. dr Mieczysław Szymczak, PWN, Warszawa, 1978

Słownik terminów fizycznych polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski, Wacław Skibicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1961

Słowo o bitwie, Janusz Poray-Biernacki, Wydawnictwo Polonia, Warszawa, 1989

Słowo o bitwie, tryptyk powieściowy, Janusz Jasieńczyk, nakładem czytelników, Chimera Booksellers – Jan Nowacki, Londyn 1955 – 3 egz.

Słowo o wyprawie Igora, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1985

Słowo Ojca Świętego do dziewcząt, Pius XII, F. Mildner & Sons (Publishers), London, 1945 – 6 egz.

Śluby panieńskie, Aleksander Fredro, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, 1982 – 7 egz.

Sługa Boży bp Józef Marello, ks. Jan Ch. Cortona, Rzym – Asti, 1985

Sługa Boży Josemaria Escriva. Założyciel Opus Dei, Biuletyn Nr 3, Rzym – 32 egz.

Sługa Boży Józef Sebastian Pelczar biskup przemyski obrz. łac. Szkic biograficzny, s. Karolina Maria Kasperkiewicz, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym, 1972 – 6 egz.

Smagły wiatr, Józef Jenne, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1959

Śmiech śmiechem, Wiech, Czytelnik, Warszawa, 1976

Śmiech też zabija, L. W. Czaporowski, nakład własny, Londyn, 1984

Śmiech ust Kątów 1985, Jerzy Ryszard Heyduk, Century Publishing Company Ltd, Toronto, 1985

Śmierć Euterpe, Marta Reszczyńska-Stypińska, KOW Veritas, Londyn, 1988

Śmierć w La Fenice, Dona Leon, Noir Sur Blanc, Warszawa 1992

Śmierć w słońcu, Jerzy Kossowski, KOW Veritas, Londyn, 1957 – 2 egz.

Śmierć, Maurycy Maeterlinck, Wydawnictwo Tulipan, Warszawa, 1993

Smocza 13, Stefania Zahorska, nakładem „Nowej Polski”, Londyn, 1945

Smycz. Rzecz o zniewoleniu. Doświadczenie zbiorowe, Elik Aimee, Warszawa, 2002

Śnieg, Jerzy Aleksander Kawka, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1989

Sobieski in Autumn, John Adlard, KOW Veritas, Londyn, 1983 – 12 egz.

Socjalizm na zachodzie Europy. Czternaście dróg do socjalizmu. Antologia w wyborze i z przedmową, Adam Ciołkosz, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1968* - 5 egz.

Socjografia kościoła greckokatolickiego na bracławszczyźnie i kijowszczyźnie w 1782 roku, Marian Radwan, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, 2004

Socjologia klęski, Władysław Bieńkowski, Instytut Literacki, Paryż, 1971

Sodalis Marianus, Miesięcznik katolicki, Nr 1 (196), styczeń 1964

Sójka, Jan Brzechwa, Nasza Księgarnia, Warszawa 1989

Sól ziemi, Bosco Teresio, nakładem Księży Marianów, Rzym, 1978

Sól ziemi. Powieść o cierpliwym piechurze, Józef Wittlin, Roy Publishers, New York, 1954

Solaris, Stanisław Lem, Czytelnik, Warszawa, 1974

Solidarność kapłańska, Janusz Marian Ruch, Century Publishing Company, Toronto, 1982

Solzhenitsyn, David Burg and George Feifer, ABACUS, London, 1973

Song of My People, Liam Lawton, KOW Veritas, Dublin, 2002

Sono Felice, Zofia Romanowiczowa, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1977 – 2 egz.

Sons and Comrades, Kazimierz Brandys, George Allen & Unwin Ltd

Sosny i palmy, Bolesław Pomian Piątkowski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1968 – 8 egz.

Southeast Asia, Stanley Karnow Time-Life Books, New York

Souvenirs de Starobielsk, Joseph Czapski, Temoignages, Cahier, 1945

Spacer Picassa i inne wiersze, Jacques Prevert, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn – 2 egz.

Spadkobierca z Kalkuty, Robert Sztilmark, Czytelnik, Warszawa, 1963

Śpiew dziewcząt, Grabowski Zbigniew, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1964 – 20 egz.

Śpiew syren, Adam Tomaszewski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1993

Śpiewajmy na chwałę Bogu, Staraniem Parafii Polskiej w Paryżu, 1968

Śpiewnik kościelny, ks. Kazimierz Krzyżanowski, KOW Veritas, Londyn, 1957

Śpiewnik kresowy, Antoni Zoła, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza, Lublin, 1993

Śpiewnik liturgiczny, KUL, Lublin, 1991

Śpiewnik pielgrzymkowy, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa, 1989

Spis 1996 księży polskich zabitych w latach 1939-1945 przez Niemców, Arcybiskupi Ośrodek Dokumentacji dla Spraw Kościoła w Polsce, 1953

Spis dzieł opuszczonych u Bentkowskiego Historyi Literatury polskiey, Adam Tomasz Chłędowski, we Lwowie 1818, nakłądem Karola Wilda, drukiem Iózefa Sznaydera, Przedruk techniką fotooffsetową, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982

Spojrzę ja w okno, Sergiusz Piasecki, Instytut Literacki, Rzym, 1947

Spojrzenie na świat. Kosmos, Ziemia, starożytność, człowiek oraz jego spojrzenie na naukę, Jan Starczewski, Nuneaton, 2001

Spokojne życie, Ada Halpern, nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, Rzym, 1946

Społeczne skutki reformacji, William Cobbett, Przekład z angielskiego, F. Mildner & Sons (Publishers), Londyn, 1947 – 10 egz.

Spór o Rosję i inne szkice z lat 1976-1986, Andrzej Drawicz, Polonia, London, 1988

Sport i wychowanie fizyczne w świetle etyki św. Tomasza z Akwiny, o.Feliks Wojciech Bednarski, KOW Veritas, Londyn, 1962 – 2 egz.

Spot Kania. Niezależne Pismo Młodych Katolików, Nr 3-4, Lublin

Spotkania z bł. Matką Urszulą Ledóchowską, s. Urszula Górska, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1984

Spotkanie Polonii z Janem Pawłem II w Niemczech, Fundusz Wydawniczy Publikacji Religijnych „Buchdruck” RFN, Hamburg, 1982 - 5 egz.

Spotkanie, Krystyna Brzozowska, KOW Veritas, Londyn, 1981 – 3 egz.

Spowiedź święta w odnowionej liturgii sakramentu pokuty, PMK w Anglii i Walii, Londyn, 1984

Sprawa Józefa Mosta, Herminia Naglerowa, Gryf Publications Ltd, London, 1953

Sprawa niepodległości Polski, Instytut Józefa Piłsudskiego w kraju, 1988

Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego, Peter Raina, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1988 – 4 egz.

Sprawa Ziem Odzyskanych w świetle etyki, Dom Książki Polskiej Stuttgart, 1948

Sprawiedliwie, Wł. St. Reymont, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jerozolima, 1944

Sprawy Polski i Polaków. Wystąpienia plenarne, oświadczenia, Ryszard Bender, Senatorski Klub Narodowy, Białystok, 2007

Sprzedana narzeczona, Teatr Wielki w Warszawie

Sprzysiężenie. Powieść, Stefan Kisielewski, Wydawnitwo Panteon, Warszawa, 1947

Srebrna ostroga, Marian Czuchowski, KOW Veritas, Londyn, 1958 – 3 egz.

Srebrne orły, Powieść historyczna, Teodor Parnicki, t. I, Wydawnictwo „W Drodze”, Jerozolima, 1944

Śród żywych duchów, Małgorzata Szejnert, Aneks, Londyn, 1990

St George and the Octopus, Major Charles Brassey Thorne, M.C., Maxlove Publishing CO. Ltd., London, 1945 – 13 egz.

St Vincent de Paul, rev. C. C. Martindale, SJ, Catholic Truth Society, London, 1946

Stalin and the Poles. An Indictment of the Soviet leaders, Hollis & Carter, London, 1949 – 2 egz.

Stalky i Sp. Powieść, Rudyard Kipling, Ministerstwo Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jerozolima, 1944

Stan po zapaści, Jacek Bocheński, Aneks, Londyn, 1988

Stan polski, Józef Kuśmierek, Instytut Literacki, Paryż, 1982

Stanisław August, Stanisław Mackiewicz Cat, Instytut Wyawniczy Pax, Warszawa 1978

Stanisław August, Stanisław Mackiewicz, Gryf Publications Ltd, London, 1953 – 2 egz.

Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-Warszawa, Jerzy Jaruzelski, Czytelnik, Warszawa, 1987 – 2 egz.

Stanisław Moniuszko, Jan Prosnak, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1968

Stanisław Wyspiański, Szczepan K Zimmer., 1957 – 20 egz.

Stanisław Wyspiański, Szczepan K. Zimmer, 1959 – 2 egz.

Stare numery, Barbara N. Łopieńska, Ewa Szymańska, Aneks, Londyn, 1986 – 3 egz.

Starożytności warszawskie, t. II, w drukarni Józefa Unger, Warszawa, 1848, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980

Start Edmunda Sulimy, Zygmunt Nowakowski, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn, 1964 – 5 egz.

Stary kościół miechowski. Obrazek obyczajów wiejskich w narzeczu Górnośląskim, ks. Norbert Bończyk, wydawca ks. Józef Madeja, Great Missenden, 1964

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Kraków, 1977

Stefan Czarniecki w pieśni ówczesnej i w „Zgodnej uchwale Seymu 1661 r.”, Marcinkowski Karol, – 31 egz.

Stefan Czarniecki, Karol Marcinkowski, cz. II, Filadelfia, 1981 – 7 egz.

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Peter Raina, t. II, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1986

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas-socjolog, Eugeniusz Jarra, KOW Veritas, Londyn – 41 egz.

Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski, Instytut Prasy i Wydawnictwo „Novum”, Warszawa, 1986

Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski, Novum, Warszawa 1982

Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski, Peter Raina, t.I, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1979

Stefan Żeromski, Jan Zygmunt Jakubowski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1975

Stefana Czarnieckiego plan zamachu stanu na Sejmie 1661 r., Karol Marcinkowski, – 8 egz.

Stefania, Anna Rohóczanka, Dromader, Warszawa

Steny biją celnie, Stanisław M. Jankowski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków, 1983 – 2 egz.

Sto dni Mussoliniego, Roman Dąbrowski, Składnica Książki Polskiej, Buenos Aires, 1952

Sto lat polskiego duszpasterstwa w Hamburgu 1891-1991, ks. Anastazy Nadolny, Polska Misja Katolicka, Wydawnictwo Diecezjalne, Pelplin-Hamburg, 1992

Sto lat. Gawęda o kulturze środowiska, Zofia Kozarynowa, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1982

Sto pięćdziesiąt lat myśli polskiej na Pomorzu, Mirosław Jesko, F. Mildner & Sons, Londyn, 1945 – 20 egz.

Stolica św. w obronie praw polskich katolików w Rzeszy i w Polsce pod okupacją niemiecką (kilka dokumentów z lat 1942-1943), 1946

Stracić aby zyskać. Duchowa droga bł. Teresy Benedykty od Krzyża (Edith Stein), Rzym, 1998

Struny na drzewach. Poezje, Antoni Bogusławski, nakładem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Londyn 1948 – 2 egz.

Strzępy meldunków, Sławoj Składkowski, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1965

Strzępy wspomnień. Przyczynek do biografii zewnętrznej Brunona Schulza, Silberner Regina, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1984 - 3 egz.

Studia i przyczynki, Bernard Klec-Pilewski, druk Caldra House, Londyn, 1991 – 18 egz.

Studia o Stanisławie Vincenzie, Piotr Nowaczyński, KUL – Fundacja Jana Pawła II Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Lublin – Rzym, 1994

Studium szachowe w Polsce, Grzegorz Grzeban, Jan Rusinek, Sport i Turystyka, Warszawa, 1983

Stulecie polskiego seminarium w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych 1885-1985, ks. dr Roman Nir, Wydawnictwo Centralnego Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake, 1987

Stworzenie Człowieka w Katechizmie Holenderskim w Świetle Współczesnej Biblistyki, ks. Paweł Przybylski, Poets and Painters Press, Londyn, 1978

Styczeń, Jan Brzękowski, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn

Sublokatorka, Hanna Krall, Libella, Paryż, 1985 – 2 egz.

Success Through a Positive Mental Attitude, Napoleon Hill, Clement Stone, Prentice-Hall, 1960

Suffer Little Children, Irena Wasilewska, Maxlove Publishing Co. Ltd, London, 1946 – 11 egz.

Sugestie interpretacyjne, Andrzej Taber-Ziółkowski, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1972

Sukiennice, Leszek Ludwikowski, Sport i Turystyka, Warszawa, 1989

Sułkowski, Stefan Żeromski, Wydawnictwo „W Drodze”, Jerozolima, 1943

Sumienie chrześcijańskie. Przemówienia, Papież Pius XII, KOW Veritas, Londyn 1953

Sumienie ruszyło, x. Jan Twardowski, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, 1989

Sun without warmth, Joseph Stanley Wnukowski, printed by KOW Veritas, London, 1966 – 8 egz.

Surdut czy rewerenda, Amelia Szafrańska, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1979

Św. Andrzej Bobola. Męczennik – Wielki Patron Polski, Veritas, Londyn, 1962

Św. Antoni z Padwy wielki cudotwórca. Powieść o jego życiu oparta na prawdziwych źródłach, o. Marian Siwik, OFM, Wydawnictwa Ojców Franciszkanów, Pulaski, 1931

Św. Piotr Kanizy T.J., O. Stefan Komorowski TJ, nakładem Wydawnictwa Księży Jezuitów, Kraków, 1927 – 2 egz.

Św. Stanisław. Biskup i Męczennik. Żywot krótki, ks. Stanisław Bełch, KOW Veritas, Londyn, 1979 – 8 egz.

Świadkowie Jezusa, Mieczysław Maliński, KOW Veritas, Londyn, 1978

Świat i Polska w dwudziestym wieku, Witold Pronobis, Editions Spotkania, Warszawa, 1990

Świat przetłumaczony, Alicja Iwańska, Instytut Literacki, Paryż, 1968

Świat w oczach współczesnej nauki, Tadeusz Felsztyn, KOW Veritas, Londyn, 1953 – 2 egz.

Świat w oczach współczesnej nauki, Tadeusz Felsztyn, KOW Veritas, Londyn, 1956

Świat w oczach współczesnej nauki, Tadeusz Felsztyn, KOW Veritas, Londyn, 1960

Świąteczne zwyczaje, ks. dr Jan Jaworski, H.F. Walker & Co. Ltd., London – 2 egz.

Światło jutra. Powieść, Izabella Kuźmińska, Biblioteka Powieści, KOW Veritas, Londyn 1950 – 2 egz.

Światło w ciemności, Johansen Otto, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1982

Świątynie Rzeczyposplitej, Bartłomiej Kaczorowski, Michalineum, Warszawa-Kraków, 1987

Świeccy w Kościele. Rola i odpowiedzialność w świetle uchwał Soboru, Wojciech Dłużewski, IPAK, Londyn, 1965 – 16 egz.

Święci i błogosławieni polscy, Joanna Ottea, KOW Veritas, Londyn, 1982

Świeczka zgasła i z jakim się wdajesz, takim się stajesz, Aleksander Fredro, YMCA, Londyn, 1951

Święta Lipka, bp Jan Obłąk, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn, 1982 - 2 egz.

Święta Maria Goretti, o. Fulgencjusz Masiak, OFM, Wydawnictwo oo. Franciszkanów, Pulaski, 1951 - 7 egz.

Świętość i dobra wola, P. Marcin Lekeux, Centrala Milicji Niepokalanej, Niepokalanów, 1949 – 2 egz.

Święty Andrzej Bobola, męczennik – wielki patron Polski, KOW Veritas, Londyn

Święty i diabeł. Zycie św. Jana Vianneya patrona proboszczów, Wilhelm Hunermann, KOW Veritas, Londyn, 1971

Święty Maksymilian ofiara miłości, ks. Jan Jaworski, Serafica, Afryka Południowa, 1983 – 9 egz.

Święty miecz, Powieść, Jan Dobraczyński, Pallottinum, Poznań, 1953 (JT)

Święty Piotr Klawer, Gabrjel Ledos, Wydawnictwo Księży Jezuitów, Kraków, 1925

Święty płomień, J. Rolls Book Co. Ltd, Londyn, 1945 – 2 egz.

Święty Różaniec Józefiński ułożony przez Jego Świętobliwość Papieża Grzegorza XIII

Święty Stanisław Kostka. Studium z dziedziny hagiografii psychologicznej, Józef Majkowski, Instytut Studiów Kościelnych, Rzym, 1965

Święty Stanisława Kostka, oprac. ks. Janusz Cegłowski, Płock, 1995

Sybir, Blisk Wschód, Monte Cassino, Justyna Chłap-Nowakowa, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004

Sygnały. Wiersze, s. Nulla – Służebnica Pańska, przedruk z Verbum (1947) w drukarni „Lud” Kurytyba, 1963 – 7 egz.

Sylwanpora. Wybór utworów poetyckich, Sylwester Mróz, Londyn – Vancouver, 1970

Sylwetki emigracyjne, Nasza Rodzina, numero special, 1970

Sylwetki polskich pisarzy współczesnych, Lesław M. Bartelski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1975

Sympozjum o solidarność rodziny narodów Europy, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 2001

Syn człowieczy, Stanisław Sobotkiewicz, KOW Veritas, Londyn, 1982 – 5 egz.

Syn Południa, powieść egzotyczna, Adam Czekalski, nakładem Rady Polonii Amerykańskiej, Chicago, 1944

Syn ziemi swojej, Zdzisław Łączkowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1980

Synagoga „Pod Białym Bocianem”, Tomasz Suchar, nakładem autora, Wrocław, 1990

Syndykat zbrodni. Kartki z dziejów UB i SB w czterdziestoleciu PRL, Z.Z.Z., Editions Spotkania, Paris, 1986

Syntezy, Perioudique Trimestrielle, Nr 22, 1999

Syntezy, styczeń, Nr 25, 2003

Syzyfowe prace, Stefan Żeromski, Rolls Book Co., London, 1946 – 7 egz.

Syzyfowe prace, Stefan Żeromski, Wydawnictwo „Jutro Pracy”, Lippstadt, 1947

Syzyfowe prace, Stefan Żeromski, Wydawnictwo „W Drodze”, Jerozlima, 1943

Szabla polska od XV do końca XVIII wieku. Szkice o konstrukcji, typologii i symbolice, Włodziemierz Kwaśniewicz, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra, 1988

Szachy, Marco Girolamo Wida, Jan Kochanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1983

Szaleniec Niepokalanej. Ojciec Maksymilian Kolbe, Maria Winowska, KOW Veritas, Londyn, 1954

Szaleniec Niepokalanej. Ojciec Maksymilian Kolbe, Maria Winowska, Niepokalanów, 1957

Szanse polskiej demokracji, Adam Michnik, Aneks, Londyn 1984

Szary człowiek, Wierzbicki Piotr, „Polonia” Bookstore & Publishing Co, Chicago, 1987

Szary proch, Maria Rodziewiczówna, Światpol, Londyn, 1945 – 2 egz.

Szata, Lloyd C. Douglas, t. I, KOW Veritas, Londyn 1956 – 2 egz.

Szata, Lloyd C. Douglas, t. II, KOW Veritas, Londyn, 1956 – 3 egz.

Szatan przed trybunałem. Politycy i siły porządkowe wobec przestępstw okultyzmu, Fabio di Chio, David Murgia, przełożyła Bernadeta Tomaszek, Wydawnictwo Salwator, Kraków, 2006

Szatański spisek, Patrick Quentin, Iskry, Warszawa, 1967

Szczególna przygoda żyć nad Wisłą. Studia i szkice literackie, Jan Prokop, Polonia, Londyn, 1985

Szczenięce lata, Melchior Wańkowicz, Polski Dom Wydawniczy, Rzym, 1946

Szczęście w małżeństwie, dr Maria Woyska, KOW Veritas, Londyn

Szczęśliwi. Suka – oko w oko, Władysław St. Reymont, Księgarnia Polska w Paryżu, Paris – 5 egz.

Szczęśliwy, że jestem, Hugon Lasecki, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin, 2006

Szechterezada, Szechter Szymon, Kontra, Londyn, 1975

Szechterezada, Szechter Szymon, Kontra, Londyn, 1983

Szekspir w opowiadaniach dla młodzieży, Irena Rybotycka, Wydawnictwo Polskie, R. Wegner

Szermierze okrągłego stołu, Paweł Smoleński, Editions Spotkania, Paris, 1989

Sześćsetlecie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Oskar Halecki, Odbitka z Tek Historycznych, t. XIII, Londyn, 1964 - 3 egz.

Szkic dziejów baletu polskiego, Jan Ciepliński, KOW Veritas, Londyn, 1956 – 2 egz.

Szkice do części 3 tomu I „Polskich Sił Zbrojnych w drugiej wojnie światowej” (Kampania wrześniowa)

Szkice do części I „Działania wojenne”, oprac. gen. bryg. Gustaw Łowczowski, West London Offset Co., Londyn 1967 – 2 egz.

Szkice etyczne, zebrał Adam Bocheński, KOW Veritas, London, 1953 (JT)

Szkice historyczne jedenastego wieku, Taduesz Wojciechowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Kraków, 1951

Szkice olsztyńskie, Janusz Jasiński, Pojezierze, Olsztyn, 1967

Szkice z dziejów reformacji. Szkice z dziejów reformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, Paweł Skwarczyński, Odnowa, Londyn, 1967

Szklana kula, Zofia Romanowiczowa, Libella, Paryż, 1964 – 4 egz.

Szkolne chwile, Polska Misja Katolicka Monachium i Szkoła Przedmiotów Ojczystych, 1996 – 2 egz.

Szlak tęsknoty, Witrymir Ż. Bieńkowski, Wydawnictwo „Strażnica”, Calle, 1947

Szlakiem „Jędrusiów”, Eugeniusz Dąbrowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1966

Szlakiem Madonny, Edward Dusza, nakładem autora, USA, 1970 - 4 egz.

Szpieg cesarza, Kazimierz Kłoś, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1989

Szpieg, Fenimore Cooper, Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza, 1948

Sztylet komandosa Maciej Zajączkowski, Bellona, Warszawa 1991

Szukanie i służba, Bosco Teresio i in., nakładem Księży Marianów, Rzym, 1976 – 5 egz.

Szymanowski i jego muzyka, Teresa Chylińska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1990

Szymon syn Jony. Portret człowieka, Juliusz Kędziora, KOW Veritas, Londyn, 1957

Ta Jóźku. Humor i satyra dawnego Lwowa, red. Jan Akielaszek, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Prresstrust”, Wrocław

Ta trzecia, Henryk Sienkiewicz, M.I. Kolin (Publishers) Ltd, London, 1941

Tablice pamiątkowe dobroczyńców Domu Polskiego i Fundacji Jana Pawła II, Fundacja Jana Pawła II, Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, Rzym, 1991

Tabu, Marek Danowski, t. 4, Wydawnictwo Brigitte Kohler, Szwajcaria – 3 egz.

Tajemnica Hog’s Back, Wills Crofts Freeman, Iskry, Warszawa, 1985

Tajemnica Maryi, Ludwik Maria de Montfort, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań, 1982 – 3 egz.

Tajemnica Maryi. Przedziwny list św. Ludwika Grigniona de Montfort o zupełnym oddaniu się Matce Boskiej, czyli o świętym niewolnictwie miłości, KOW Veritas, Londyn, 1966 – 6 egz.

Tajemnica starej baszty, Aleksander Milker, KOW Veritas, Londyn

Tajemnica szczęścia, M. Pirożyński, Koło Studentów i Absolwentów, Brighton – 5 egz.

Tajemnica zwyciężonych, Danuta Mostwin, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1992

Tajemnica życia siostry Katrzyny Laboure, nakładem Księży Misjonarzy, Kraków, 1947

Tajemnicza historia w Styles, Agatha Christie, Iskry, Warszawa, 1966

Tajfun, Joseph Conrad, Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu, Rzym, 1945

Tak było w moim życiu, Jan Brygier, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1988

Tak ludzka, ks. Jan Twardowski, Wydawnictwo Luterackie „Parnas”, Poznań, 1990

Takie czasy... rzecz o kompromisie, Adam Michnik, Aneks, Londyn, 1985

Talaiporos. Dramat – mysterium w 3 aktach, Władysław Jelonek, KOW Veritas, Londyn, 1988

Talenty Jóźwika z Wąglan. Pokłosie konkursów poezji „Szukamy talentów wsi”, Agencja Wydawniczo-Reklamowa „BESSO”, Warszawa

Tales of Awe and Wonder Our Medieval Heritage, Johanna |O'Mahony Walters, |Lindisfarne Books, Dublin, 2000

Talizmany i wróżby, nowele, Stanisław Baliński, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1965 – 6 egz.

Tallhover. Powieść, Hans Joachim Schadlich, uls Publications, Londyn, 1989

Tam na Błoniu błyszczy kwiecie. Śpiewnik historyczny, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków

Tam się też żyło, Tomkiewicz Mina, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1984 – 3 egz.

Tamten brzeg. Wspomnienia i szkice, Kajetan Morawski, Księgarnia Polska w Paryżu, Paryż

Tańce polskie narodowe i regionalne, Olga Żeromska, Nakładem Księgarni Polskiej Alma Book C. Ltd., Londyn 1963

Tarcza, Tadeusz Sułkowski, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1961

Taternictwo nizinne, Jakub Karpiński, Instytut Literacki, Paryż, 1988 – 3 egz.

Tatr Bałtyku, Adolf Chybiński, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1950

Tatry polskie, oprac. Kazimierz Saysse-Tobiczyk i Wanda Filipowiczowa, Spółdzielnia Wydawnicza „Sport i Turystyka”, Warszawa, 1953

Te pokolenia żałobami czarne. Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944-1954, Maria Turlejska (Łukasz Socha), Aneks, Londyn, 1989 – 3 egz.

Teatr Narodowy w Warszawie 1949-1961, Teatr Narodowy i Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1962

Teatr operowy, Bronisław Horowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1963

Teatr Osobny 1955-1963, Miron Białoszewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1988

Teatr Polski w Warszawie. Dzieje budynku, Barbara Król-Kaczorowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1988

Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. Z 68 podobiznami, Ludwik Bernacki, t. I (Źródła i materjały), Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Lwów, 1925, Przedruk techniką typograficzną, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1979

Teatr, dramat i muzyka za Stanisława Augusta. Z 68 podobiznami, Ludwik Bernacki, t. II (Notatki i studja), Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Lwów, 1925, Przedruk techniką typograficzną, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1979

Technicy lotnictwa polskiego na Zachodzie 1939-1946, Jerzy Płoszajski, cz. I, STP, Londyn 1993

Technika i Nauka, Gospodarka, Nr 71, grudzień 2002, Organ Polskich Stowarzyszeń Technicznych na Obczyźnie (Polska w drodze do Unii Europejskiej)

Technika i Nauka, Nr 68, Londyn, 1998

Technika i Nauka, Nr 69, Wrezesień 1999

Tęcza w bursztynie, Krystyna Dulak-Kulej, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2009

Teilhard de Chardin, Bernard Towers, Lutterworth Press, London, 1968

Teilhard de Chardin, Le Milieu Divin, Collins, Fontana Books, 1964

Teki historyczne, Polskie Towarzystwo historyczne na Obczyźnie, t. XV – 7 egz., Londyn 1966-68, t. XVI – 5 egz. , Londyn 1969-1971

Teksty cywilne przez Leopolitę, Instytut Literacki, Paryż, 1983

Teksty poznańskie, Karol Wojtyła, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1986

Tematy 29-30, Nowy Jork-Londyn, 1969

Tematy i pisarze, Maja Elżbieta Cubylska, Oficyna Poetów i Malarzy, Lodyn, 1982

Tematy muzyczne w plastyce polskiej, Jerzy Banach, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1956 – 2 egz.

Tematy śląskie. Rozprawy i szkice, Bogdan Zakrzewski, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 1973

Tematy, Nr 17, Printed in the United States of America Waldon Press, Inc., Nowy Jork, Wiosna 1966

Tematy, Nr 27, Gryf Printers, Nowy Jork – Londyn, Jesień 1968

Temoignage pour l'histoire, Paul Stehlin, Robert Laffont, Paris, 1964

Teoria i krytyka. Antologia tekstów o rzeźbie polskiej 1015-1939, Aleksandra Melberchowska-Luty, Irena Bal, Wydawnictwo Neriton, Warszawa, 2007

Teorie o pochodzeniu i rozwoju życia a naturalizm chrześcijański, ks. dr Romuald Zaniewski, KOW Veritas, Londyn, 1953 – 2 egz.

Terminatorzy rewolucji, Józef Łobodowski, nakładem Polskiej Fundacji Kulturanej, Londyn 1966 – 7 egz.

Terror i rewolucja. Archiwum rewolucji, Borys Lewickyj, Instytut Literacki, Paryż, 1965

Testament Mateusza Glińskiego, spisany przez Zofię Glińską, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1982

Thank you, Captain, Thank you, Arkady Fiedler, MaxLove Publishing Company Ltd, London, 1945 – 2 egz.

The Altar Boy Today, Dedicated to the Mass Server, Franklin X. McCormick, Wilwaukee, 1974

The Bayeux Tapestry, Eric Maclagan, CBE, The King Penguin Bookd, London, New York, 1943

The Betrayal of Poland, Raymond Leslie Buell

The Bible, authorized version, Canadian Bible Society, Toronto-Ontario

The Black Brigade, F. S. Kurcz, Atlantis Publishing Co. Ltd., 1943

The Bolshevik Revolution, Rick B.A. Wise, Veritsa, London, 1991

The British Constitution, W. Ivor Jennings, At the University Press, Cambridge, 1966

The British Israel Theory, H. L. Goudge, Mowbrays & Co. Ltd, New York, 1943

The Catholic Catechism, Cardinal Gasparri, Catholic Truth Society, London, 1938

The Catholic Directory for the Year of Our Lord 1956, Burns Oates, London, 1956

The Choice. Global Domination of Global Leadership, Zbigniew Brzezinski, Basic Books, New York, 2004

The Council, Rev. Herbert Keldany, Catholic Truth Society, London

The Crime of Katyn. Facts & documents, Polish Cultural Foundation, London, 1989

The Crimean Diktat Must be Annulled, Adam Wolmar, Committee of Polish Citizens’ Organisations in Palestine

The Cultural Heritage of Jasna Góra, Interpress Publishers, Warsaw, 1979

The D.A. Calls it Murder, Erle Stanley Gardner, Penguin Books, 1955

The Defeat of Communism, D. G. Stewart-Smith, Ludgate Press Ltd, London, 1964

The Defence of Poland (September 1939), M. Norwid Neugebauer, M.I. Kolin (Publishers) Ltd, London, 1942

The Devil’s Advocate, Morris West, The Reprint Society, London, 1959

The Dino de Laurentiiis Production the Bible

The District of Columbia, The Seat of Government, Bernard A. Weisberger, Time-Life, New York

The Dry Salvages, I. S. Eliot, Faber and Faber, London

The E.U.P. Concise Russian and English Dictionary, John Grosberg, M.A., The English University Press Ltd, London, 1957

The Economics of Charity, Adam Doboszynski, F. Mildner & Sons, London, 1945 – 5 egz.

The Evolution of Life and the Transcendental Death of Ma. Essay, Reginek T., New York, 1972

The First Slipped by, L. R. Niganate, Williams & Crue Ltd, Canada, 1969

The Forgotten Soldier, Guy Sajer, Sphere Books Ltd, London, 1977

The Fruits of Teheran, Isaac Don Levine, Printed and Published by John S. Burns & Sons, Glasgow

The Gehenna of Polish Children in the USSR, Szkoda Władysław E.,

The Genesis of Christianity in the Views of Contemporary Marxists, P. Kowaliński, Epoka, 1972 – 3 egz.

The Holy Father Speaks to Youth, The Laity Today, Vatican City, 1980

The Image of his Maker,. A Study of the Nature of Man, Robert E. Brennan OP, The Mercier Press Ltd, Cork, 1948

The Investors' ABC George R. Thomson, A Sunday Dispatch Publication

The Liquidation of Poland. Voluntary or Compulsory? And by Whose Authority?, printed by P. Donegan & Co., Ltd, Glasgow, 1944

The Little Book of St Gerard Majella, St Gerard's Family League, St Joserph's Dundalk

The Little Pocket Book of Prayers. Lord, Handle Me With Care, Patrick Sayles, Missionary Society of St Columban, Solihull, 1996

The Miraculous Picture of the Black Madonna Czestochowa, Joyce Mankowska, Ireland, 1959 – 2 egz.

The New Marriage Book, Redemptorist Publications, 1975

The Official Handbook of the Legion of Mary, Concilium Legionis Mariae, Cahill & Co. Ltd., Dublin, 1941

The Old Curiosity Shop, Charles Dickens, printed in Great Britain by Richard Clay & Sons Ltd, Bungay, Suffolk

The Oxford Authors, Gerard Manley Hopkins, Oxford University Press, Oxford-New York, 1986

The People’s Pope. The Story of Karol Wojtyla of Poland, James Oram, Bay Books Sydney London – 2 egz.

The Pheonomenon of Man, Pierre Teilhard de Chardin, Collins, Fontana Books, 1965

The Polish Boy and the Pope, Jonathan King, UK Books Ltd, London

The Polish Contribution to the Ultimate Allied Victory in the Second World War, Tadeusz Moderlski, nakładem autora, 1986

The Polish Digest, Rome & June 1946

The Polish Year, Msgr Zdzisław Peszkowski – 4 egz.

The Polish-German Frontier after World War II, Alfons Klafkowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1972

The Pope and Poland in World War Two, Robert A. Graham, SJ, KOW Veritas, London – 17 egz.

The Pope is Infallible, Rev. Langton D. Fox D.D., Catholic Truth Society, London

The Power of Myth with Bill Moyers, Betty Sue Flowers, Doubleday, New York, London, Toronto, Sydney, Auckland, 1988

The Price of Love. The Sermons of Fr. Jerzy Popiełuszko, printed by KOW Veritas, Londyn

The Problem of Upper Silesia, Robert Machray, George Allen & Unwin Ltd, 1945 – 2 egz.

The Reader's Digest, Complite Library of the Garden, v. 1-3, London, 1963

The River Plate Republics, Argenitina, Paraguay, Uruguay, J. Halcro Ferguson, Time-Life Books, New York

The Royal Cathedral at Wawel, teks by Michał ROżek, photographs by Stanisław Markowski, Interpress Publishers, Warsaw, 1981

The School for Saints. Part of the History of the Right Honourable Robert Orange, M.P., John Oliver Hobbes, T. Fisher Unwin, London, 1897

The Scourge of the Swastika. A Short History of Nazi War Crimes, Lord Russell of Liverpool, Cassell & Company Ltd, London, 1954

The Story of Ireland, Brian Inglis, Faber and Faber, London

The Translator's New Testament, Bath, 1973

The Tretyakov Gallery, Moscow, Painting, Autora Art Publishers, Leningrad

The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal Sitting at Nuremberg Germany, part 1, Published Under the Authority of H.M. Attorney-General by his Majesty’s Stationery Office, London, 1946

The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal Sitting at Nuremberg Germany, part 2, Published Under the Authority of H.M. Attorney-General by his Majesty’s Stationery Office, London, 1946

The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal Sitting at Nuremberg Germany, part 5, Published Under the Authority of H.M. Attorney-General by his Majesty’s Stationery Office, London, 1946

The War Effort of the Polish Nation During The Second World War

The Warsaw Ghetto. A Christian’s Testimony, Władysław Bartoszewski, Lamp Press

Tłumaczenie różnych form rzeczowników polskich na język francuski, KUL, Lublin, 2000

To nie takie proste, mój drogi, ks. Mieczysław Maliński, Dialogue, Paris 1974

To samo ramię, Zbigniew Wróblewski, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1984

To, co najpiękniejsze, Marian Hemar, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków, 1992

Tobie Maryjo zawierzam, Jan Paweł II, Wydawnictwo Velar, Litonova, 1988

Today’s Missal. Lent, 1995

Tomizm – filozofia szczęścia. Szkic filozofii tomistycznej, Tomasz Dobrowolski, nakładem KOW Veritas, Londyn, 1952 – 2 egz.

Tomizm, Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Etienne Gilson, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1960 (JT)

Torricola. Powieść, Józef Maria Ursyn, Gryf, Londyn 1956

Totus Tuus, Pielgrzymka Jubileuszowa z Papieżem Janem Pawłem II, Londyn, 1982 – 5 egz.

Towards a... White Courtship, Bill Gerrard

Towarzysz Nr 103, Jacek Brzezia, Rzym, 1946 – 4 egz.

Towarzysze z bezpieczeństwa, Andrzej Chciuk, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1970 – 3 egz.

Towarzysze zeznają, Zbigniew Błażyński, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1987

Trąd i kwiaty. W 50 rocznicę śmierci ks. J. Beyzyma, T.J., ks. Henryk Weryński, KOW Veritas, Londyn

Tradycje polityczne dawnej Polski, Anna Sucheia-Grabowska, Alicja Dybkowska, Editions Spotkania, Warszawa

Tradycje siłą narodu, ks. dr Jan Jaworski, skład KOW Veritas, Londyn – 2 egz.

Trakt królewski. Warszawskie przechadzki z wnukiem, przewodnik, 1, Bohdan Grzymała-Siedlecki, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1990

Trakt królewski. Warszawskie przechadzki z wnukiem, przewodnik, 2, Bohdan Grzymała-Siedlecki, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1990

Traktat Brzeski a Polska, Stefan W. Wojstomski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1969

Trędowata, Helena Mniszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Tristan 1946, Maria Kuncewiczowa, Czytelnik, Warszawa, 1968

Trop nad jeziorem. Opowieść naroczańska, Mieczysław Lisiewicz, nakładem „Orbisu”, Londyn, 1946

Trudne przymierze. Polska awangarda poetycka w kręgu idei lewicy (1918-1939), Stephe Richard Lee, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982

Tryumf Polski. Obchody milenium 966-1966, Mousie van der Steegen

Trzeci w wielkiej sztafecie, Daniel Duda, Zbigniew Urbanyi, Pomorze, Bydgoszcz, 1986

Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia, dokumentacja, Pallottinum, Poznań-Warszawa, 1987

Trzecia płeć, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, RoyPublishers, New York

Trzecia runda, Andrzej Twerdochlib, Czytelnik, Warszawa, 1976

Trzecia wizyta duszpasterska, bp Marian Przykucki, Fundusz Wydawniczy Publikacji Religijnych „Buchdruck” RFN, Hamburg, 1987 – 4 egz.

Trzecie powstanie śląskie, W. Dąbrowski, Odnowa, Londyn, 1973 – 4 egz.

Trzeźwe myśli. Humor i mądrość w powrocie do zdrowia, dr Ron B., Media Rodzina of Poznań, 1966

Trzy po trzy, Aleksander Fredro, Wydawnictwo M. Kot Kraków, 1949

Trzy po trzy. Pamiętniki z epoki napoleońskiej, Aleksander Fredro, Książka i Wiedza, Warszawa, 1957

Trzy poematy w Warszawie, Stanisław Baliński, skład Kiosk Księgarski „Ogniska Polskiego”, London

Trzy pokolenia, Józef Lemiesz Wawrzynkiewicz, Melbourne, 1984

Trzy sztuki, Mieczysław Lurczyński, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1970

Trzysta miesięcy, Andrzej Chciuk, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto, 1983

Tu i tam, Antoni Bogusławski, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn, 1963 – 8 egz.

Tu spocznij, Narolewski T.M., Biblioteczka Historyczno-Literacka, Londyn, 1968 – 3 egz.

Turyści Sikorskiego (dalsze dzieje Jurija Dąbskiego), A. Jacewicz, wydane nakładem autora w KOW Veritasie, Londyn, 1965 – 2 egz.

Two Saints named Catherine, Teresa Lloyd, St Paul Publications, 1964

Twórczość Henryka Sienkiewicza, Julian Krzyżanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1970

Tyfus, teraz słowiki. Powieść, Marian Czuchnowski, Modern Writing Ltd, London 1951 – 2 egz.

Tygodnik paryski, Hebdomadaire de Paris, maj 1985, wrzesień, 1985, nr 4

Tylko koni żal, Grażyna Jankowska, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa, 1986

Tylko nie o polityce, Witold Bereś i Krzysztof Burnetko, Instytut Literacki, Paryż, 1989

Tysiąc lat historii polskiego narodu, Jędrzej Giertych, t. I, nakładem autora, Londyn, 1986

Tysiąc lat historii polskiego narodu, Jędrzej Giertych, t. II, wydano za pomocą Fundacji Narodowej im. Zofii i Kazimierza Tarnowskich, Londyn, 1986*

Tysiąc lat kultury polskiej, Aleksander Bruckner, t. I: Od czasów najdawniejszych do końca XVII wieku, Księgarnia Polska w Paryżu

Tysiąc lat kultury polskiej, Aleksander Bruckner, t. II: Od początku XVIII wieku do wybuchu drugiej wojny światowej, Księgarnia Polska w Paryżu

Tysiąc lat kultury polskiej, prof. Aleksander Bruckner, z. 7-8, Wydawnictwo Księgarni Polskiej w Paryżu, Paris

Tysiąc lat kultury polskiej, prof. Aleksander Bruckner, z. 9-10, 11-12,13-14,15-16,17-18, 19-20, 21-22, 23-24-25, Wydawnictwo Księgarni Polskiej w Paryżu*

Tysiąc lat naszej wspólnoty, Wojciech Zaleski, KOW Veritas, London, 1984 (JT)

Tysiąc lat Polski chrześcijańskiej, Wojciech Polak, Hosianum, Rzym, 1966 – 13egz.

Tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce, Jerzy Braun, Odnowa, Londyn, 1966 – 7 egz.

Tysiąclecie Polski chrześcijańskiej. Wkład do kultury powszechnej, Tymon Terlecki, nakładem „Dziennika Chicagoskiego, Chicago, 1967

U dołu globusa, Bogdan Czubasiewicz, Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczeciń, 1980

U dróg rozstaju, Servus Indignus, 1967

U nas na Starówce, Zbigniew Wróblewski, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1984

U progu Polski. Czytanka polska dla IV klasy szkoly podstawowej, Stanisław Tync i in., Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych, Jerozolima, 1943

Uchylanie pamięci, Zbigniew Strzałkowski, Lublin, 1989

Ucieczka od zapachu świec, Krystyna Pająkowa, Iskry, Warszawa, 1965

Ucieczka za druty, Boniecka Maria A., Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1975

Ucieczki, Iwańska Alicja, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1983

Uczuciem pisane, Anita Niewiarowska-Sowa, KOW Veritas, Londyn, 1993 – 7 egz.

Uczymy się polskiej mowy, Anna Bogusławska

Udział filatelistyki w rozwoju kultury polskiej na Obczyźnie, Imperial College, Londyn, 1970

Udział Polaków w Bitwie o Anglię, Jan Jokiel, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1972

Ukraine. Language and Travel Guide, Linda Hodges & George Chumak, Hippocrene Books, Inc, New York 1994

Ukryta w Bogu. Krótki zarys życia Matki Marii Julii Falkenhayn, Maria Teresa Walzer, SSPC, nakładem Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, St paul, USA, 1984

Ukrywałem się w Warszawie, Stefan Chaskielewicz, Znak, Kraków, 1988

Ułani, ułani, Grzegorz Cydzik, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983

Ulubienica publiczności, Artur Conan Doyle, Polski Dom Wydawniczy, Rzym, 1946

Umiem już czytac. Książeczka poelementarzowa, Jagwiga Otwinowska, Polska Macierz Szkolna, Londyn

Umschlagplatz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Instytut Literacki, Paryż, 1988

Un chemin d’espoir. Autobiographie, Lech Wałęsa, Fayard, 1987

Understanding Love. Empathy in Relationships, Pat Collins, KOW Veritas, Dublin 1999

Unia Europejska, Andrzej Podraza, KUL, Lublin, 1999

Unia Lubelska i jej znaczenie, Stanisław Sopicki, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1969

Universal Prescription. Guide for the healthy aid for the suffering, Dr Artur Popkowski, Syrena Publishers, USA, 1985 - 3 egz.

Uniwersytet Jagielloński 1364-1964, Komitet Jubileuszowy 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego Materiały Informacyjne, Nr 4(7), Kraków, 1964

Upadek Edwarda Barnard'a, W. Sommerset Maugham, Polski Dom Wydawniczy, Rzym 1947

Uprawa szczegółowa roślin gospodarskich, inż. M. Mcd. Jałowiecki, Oddział Szkolenia Zawodowego Sztabu Głównego, Londyn, 1946

Uroczystość 30 lecia Sakry Biskupiej JE Księdza Arcybiskupa Szczepana Wesołego, Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Kazimierza w Londynie

Uroczysty obchód rocznicy obrony Lwowa, Semper Fidelis, Koło Lwowian (program)

Uroda życia, Stefan Żeromski, Czytelnik, Warszawa, 1971

Uroda życia. Powieść, Stefan Żeromski, T. II, Wydawnictwo Polskiego Związku Wychodźstwa Przymusowego w Hanowerze, 1946 – 2 egz.

Urok lat minionych, Zenon Żyburtowicz, Muza SA, Warszawa,. 2006

Uspołecznienie a ustrój polityczny, Włodzimierz Brus, Aneks, Uppsala, 1975

Ustrój sowiecki (Marksizm a stalinizm, komunizm a sowietyzacja), Ryszard Wraga, Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu, Rzym, 1945

Uświęcenie człowieka przez liturgię, ks. Bogumił Lewandowski, Fundusz Wydawniczy „Buchdruck” RFN, Hamburg, 1977 – 2 egz.

Uświęcenie pracy zawodowej, Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Societe d’Editions Internationaes, Paris, 1963

Utwory wybrane, Stefan Żeromski, t. I, Czytelnik, Warszawa, 1958

Utwory wybrane, Stefan Żeromski, t. II, Czytelnik, Warszawa, 1958

Utwory wybrane, Stefan Żeromski, t. III, Czytelnik, Warszawa, 1958

Utwory wybrane, Stefan Żeromski, t. IV, Czytelnik, Warszawa, 1958

Utwory wybrane, Stefan Żeromski, t. V, Czytelnik, Warszawa, 1958

Uwaga nadchodzi, miesięcznik Artylerii Przeciwlotniczej, czerwiec, 1945

Uwagi o kokordacie polskim, W. Lubicz, F. Mildner & Sons, Londyn 1947

Uwagi o polityce, Robert Houben, Odnowa, Londyn, 1967 – 12 egz.

Uwarstwienie a rozwój społeczny. Wybór pism, Stanisław L. Andrzejewski, Jan Ostraszewski, Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych, Londyn, 1964

Uwielbiajmy Pana. Wybór melodii części stałych Mszy św. w ciągu roku, Kraków, 1994 – 2 egz.

Uwierzyć sercem, Editions du Dialogue, Paryż, 1987

Uzdrowiska polskie. Informator, WKC, Warszawa, 1973

Varsovie en 1945 et Aujourd’hui, Editions Interpress, Varsovie, 1971

Veritatis Splendor, Catholic Trush Society, London 1993

Villa Esperanza (Miasteczko nadziei), Wiktor Budzyński, YMCA, Londyn, 1951 - 2 egz.

Visitor’s London, Harold F. Hutchison, London Transport, 1967

Vistula The Story of a River, Jan Styczyński, Interpress Publishers, Warsaw, 1973

Vocationum Liber Autobiographicus. Polniae Provinciae Proprius (1574-1580) P. Josephi Warszawski S.I., Romae, 1966 – 2 egz.

Volumina Legum, t. IV, nakładem Jozafata Ohryzki, Petersburg, 1859

Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, t. I, nakładem i drukiem Jozefata Ohryzki, Petersburg, 1859, Przedruk techniką typograficzną, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1980

Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, t. II, nakładem i drukiem Jozefata Ohryzki, Petersburg, 1859, Przedruk techniką typograficzną, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1980

Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, t. III, nakładem i drukiem Jozefata Ohryzki, Petersburg, 1859, Przedruk techniką typograficzną, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1980

Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, t. V, nakładem i drukiem Jozefata Ohryzki, Petersburg, 1860, Przedruk techniką typograficzną, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1980

Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, t. VII, nakładem i drukiem Jozefata Ohryzki, Petersburg, 1860, Przedruk techniką typograficzną, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1980

Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, t. VIII, nakładem i drukiem Jozefata Ohryzki, Petersburg, 1860, Przedruk techniką typograficzną, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1980

Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów, t. VI, nakładem i drukiem Jozefata Ohryzki, Petersburg, 1860, Przedruk techniką typograficzną, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1980

W Bieszczadach, Roman Izbicki, Tadeusz Sumiński, Wydawnictwo Interpress, Warszawa, 1968

W cieniu Hermesa, Felicjan Paluszkiewicz, KOW Veritas, Londyn, 1987

W cieniu Katynia, Stanisław Swianiewicz, Czytelnik, Warszawa, 1990

W cieniu Katynia, Stanisław Swianiewicz, Instytut Literacki, Paryż, 1983 – 3 egz.

W cieniu koronkowej parasolki, Janina Surynowa Wyczółkowska, KOW KOW Veritas, London, 1962

W cieniu Warszawy. Pruszków w latach okupacji hitlerowskiej, Henryk Krzyczkowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1986

W cieniu zapomnianej olszyny, Juliusz Kaden-Bandrowski, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1971 – 2 egz.

W co wierzymy. Credo Pawła VI, IPAK, Londyn, 1969 –18 egz.

W co wierzymy. Credo Pawła VI, IPAK, Londyn, 1973

W czas morowy, Olga Scherer, Instytut Literacki, Paryż, 1967 – 2 egz.

W dobrej i złej doli, ks. Stanisław Klimaszewski, nakładem Księży Marianów, Rzym, 1980

W dziesiątą rocznicę przerwania normalnej pracy USB, nakładem Społeczności Akademickiej USB, Londyn, 1950

W grodzie żaków, Aniela Gruszecka, Czytelnik, Warszawa, 1947

W imieniu Polski walczącej, Stefan Kobroński, B. Świderski, Londyn, 1963

W Karkonoszach, Tadeusz Steć, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1969

W krainie absurdu, Tadeusz Zajączkowski, Biuro Prasowe Biskupa Polowego W.P., Rzym, 1946 – 2 egz.

W krainie nie z tej ziemi, Kazimierz Tomaszewski, Wydawnictwo Epoka i Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa, 1989

W kraju springboka. Afryka Południowa, ks. dr Jan Jaworski, w zakładzie Zachariasza Jaworskiego, Londyn, 1973 – 4 egz.

W kraju springboka. Południowa Afryka, Jan Jaworski, Wydawnictwo Mariańskie, Johannesburg-Warszawa, 1992

W kręgu dzielności i pracy, Jadwiga Otwinowska, Polska Macierz Szkolna Zagranicą, Londyn, 1966 – 6 egz.

W kręgu opiekuńczego czepka, Helena Matoga, Kraków, 1999

W kręgu rodziny, ks. dr Jan Jaworski, KOW Veritas, Londyn, 1963

W Miłosierdziu Bożym nadzieja ludzkości, ks. Julian Chróściechowski M.I.C., Apostolat Maryjny, Zgromadzenie Księży Marianów, Lower Bulingham, 1971 – 3 egz.

W Murnau, Tadeusz K. Gruszka, Caldra House Ltd., Hove 1994

W najwyższym sztabie zachodnich aliantów, Leon Mitkiewicz, KOW Veritas, Londyn 1971

W nazaretańskim zaciszu. Rozmyślania codzienne na tle życia Njaświętszej Rodziny, t. I, ks. Jan Warczak, KOW KOW Veritas, Londyn, 1956 – 3 egz.

W nazaretańskim zaciszu. Rozmyślania codzienne na tle życia Njaświętszej Rodziny, t. II, ks. Jan Warczak, KOW KOW Veritas, Londyn, 1957

W nazaretańskim zaciszu. Rozmyślania codzienne na tle życia Njaświętszej Rodziny, t. III, ks. Jan Warczak, KOW KOW Veritas, Londyn, 1957

W nurcie zagadnień posoborowych, Bohdan Bejze, t. II, Wydawnictwo ss. Loretanek-Benedyktynek, Warszawa, 1968

W objęciach geopolityki: Polska, Japonia, Eurazja: Publicystyka na łamach „Kultury” 1981-2000, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 2000

W obliczu wojny, Castoriadis Cornelius, Aneks, Londyn, 1985

W obronie człowieka nie narodzonego, Styczeń Tadeusz, Janusz Gula, Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym, 1986

W oczach feletonisty. Historia i kultura, Feliks Chrzanowski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn – 2 egz.

W oczach pisarzy, Wybór opowieści wojennych (1939-1945), Gustaw Herling-Grudziński, Instytut Literacki, Rzym, 1947. - 2 egz.

W oczach Zachodu, Józef Conrad Korzeniowski KOW Veritas, Londyn, 1955

W Ojczyźnie serce me zostało, Barbara Wachowicz, Wydawnictwo Interpress, Warszawa, 1991

W Pieninach, Jan Jerzy Karpiński, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1957

W Pieninach, Zdzisław Małek , Józef Nyka,

W połowie wędrówki, Józef Łobodowski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1972

W Polsce między wojnami (Rodzina Pasków). Powieść, Jędrzej Giertych, t. I, nakładem autora, Londyn, 1950 – 3 egz.

W Polsce między wojnami (Rodzina Pasków). Powieść, Jędrzej Giertych, t. II, nakładem autora, Londyn, 1950

W Polsce między wojnami, Jędrzej Giertych, nakładem autora, Londyn, 1950

W pustyni i w puszczy, Henryk Sienkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970

W pustyni i w puszczy, Henryk Sienkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974

W ręku Boga, Andrzej Stojowski, Puls, London, 1977

W Roztokach. Powieść, Władysław Orkan, Ministerstwo W.R. i O.P., Jerozolima, 1943

W sławie i cieniu. Dwie nowele o Polsce walczącej i Polsce cierpiącej, Księgarnia Polska w Paryżu

W służbie Cromwella, Przemko Grafczyński, Panda Press, Londyn, 1986

W sobotę u minki i inne bajki, Szechter Szymon, Kontra, Londyn, 1983

W sowieckim osaczeniu, Zbigniew S. Siemaszko, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1991

W spętanej lat rachubie, Leonard W. Ramczykowski, Londyn, 1985

W srebrnym dworku z modrzewia, Stanisław Wasylewski, Wydawnictwo Rybitwa – 17 egz.

W Stanicy. Powieść, Józef Łobodowski, nakładem Gryf Publications Ltd, Londyn 1958

W światłach tysiąclecia, Stefan karydał Wyszyński, Znak, Karków, 1961

W świecie olbrzymów. Studia o twórczości i recepcji czterech wielkich romantyków, Jerzy Starnawski, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauki, Przemyśl, 1998

W szkole Dmowskiego, Tadeusz Bielecki, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1968

W Tobie jest światłość, Czesław Zgorzelski, KUL, Lublin, 1993

W trzy strony świata. Szkolnictwo polskie poza granicami kraju podczas drugiej wojny światowej, Kamil Barański, Caldra House Ltd, Great Britain,1991

W twoich dłoniach. Rozważania modlitewne do słów bł. Ruperta Mayera, SJ, Schmidkonz Teo SJ, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, 1990

W Wogezach straszy nocami. Powieść, Jerzy Kossowski, KOW Veritas, Londyn, 1955

W żołnierskim siodle, Stanisław Piotrowski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1978

Wacław Jędrzejewicz. Wspomnienia, Janusz Cisek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1993

Walczę i śpiewam. Wybór wierszy, Maria Leśkiewicz, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, 1969

Walka “Solidarności” o społeczny kształt oświaty w Polsce, Mader Wit, Polska Macierz Szkolna, Londyn, 1988 – 5 egz.

Walka o reformę małżeństwa i rodziny w Polsce, Laryssa Wojciech, F. Mildner & Sons (Publishers), Londyn, 1947 – 7 egz.

Wanda Malczewska, Stefania Dąbrowska, F. Mildner & Sons (Publishers), London, 1946

Wariacje pocztowe, Kazimierz Brandys, Aneks, Londyn, 1989

Warszawa lata 1980-86. Impresje bez retuszu, Independent Polish Agency, 1987

Warszawa Lwów 1939, Stefania Zahorska, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1964 – 2 egz.

Warszawa miasto i ludzie, Dobrosław Kobielski, Zbyszko Siemaszko, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1968

Warszawa naszej młodości, Iskry, Warszawa, 1955

Warszawa o zniszczeniu i odbudowie miasta, Adolf Ciborowski, Wydawnictwo „Polonia”, Warszawa, 1964

Warszawa w latach 1526-1795, red. Stefan Kierniewicz, t. II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1984

Warszawa w pieśni. Wiersze i poematy, Mieczysław Grydzewski, nakładem Antoniego Bormana, Londyn, 1947

Warszawa, Aleksander Janowski, Wydawnictwo Polskie R. Wegner, Poznań - 9 egz.

Warszawa, Edward Hartwig, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1974

Warszawa, Juliusz W. Gomulicki, Arkady, Warszawa, 1967 – 2 egz.

Warszawa. Portret miasta, Arkady, Warszawa, 1984

Warszawianka. Pieśń z roku 1831, Stanisław Wyspiański, M.I. Kolin (Publishers) Ltd, Londyn

Warszawski wrzesień 1939, Zygmunt Bielecki, Ryszard Dębowski, Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa, 1984

Warszawskie konfrontacje, Edward Falkowski, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1971

Warszawskie to i owo, Adam Słomczyński, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1978

Watykan i wojna w Europie, Denis Gwynn, F. MIldner & Sons (Publishers), London

Wawel, H. Kurzawa

Wawel, Halina Bohdanowicz, Sport i Turystyka, Warszawa 1979

Wawel, zdjęcia Stanisława Kolowcy, Wydawnictwo Sztuka, Warszawa 1956

Wawel. Zamek królewski

Wawelskie wzgórze. Powieść historyczna z czasów Łokietka, Karol Bunsch, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1956

Wąż Bhuta szeptając. Fantazja na temat “Księgi Genesis”, t. I trylogii, KOW Veritas, Londyn, 1989 – 3 egz.

Wczoraj i dzisiaj, Jadwiga Jurkszus-Tomaszewska, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto, 1985

Wczoraj na wyrywki, Karol Zbyszewski, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn, 1964

Wczoraj pogadanki o niepodległym dwudziestoleciu, Kajetan Morawski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1967 – 3 egz.

We własnych oczach. Antologia wspóczesnej literatury sowieckiej, Instytut Literacki, Paryż, 1963

Wędrówki po Sarmacji europejskiej, Tadeusz Chrzanowski, Wydawncitwo Znak, Kraków, 1988

Wędrówki po Warszawie, Karolina Beylin, Jan Styczyński, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1965

Wędrówki po Ziemi Świętej, Chrześcijański Instytut Wydawniczy Znaki Czasu, Warszawa 1991

Węgry. Dokumenty, Instytut Literacki, Paryż, 1960

Wenus w opałach. Powieść fantastyczna, Andrzej Janicki, KOW Veritas – 2 egz.

Werble i tarabany. Moja wojna i niepokój, Andrzej Czyżowski, KHK, Kraków, 2001

Wesele, Stanisław Wyspiański, printed in Great Britain for M.I. Kolin (Publishers) Ltd

Westerplatte. Wspomnienia, relacje, dokumenty, oprac. Zbigniew Flisowski, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1959

Wezwania i przestrogi Matki Bożej, ks.Jerzy Prędko, ks. Julian Chróściechowski, Zgromadzenie Księży Marianów, Apostolat Maryjny, England, 1982 – 4 egz.

Where God Weeps, Werenfried Van Straaten, Aid to the CHruch in Need, 1988

White Paper on the Persecution of the Church in Poland, United Polish Protest Against the Persecution of the Church in Poland, London

Who's who in Poland, Edited by Interpress Publishers, Warsaw, 1982

Why Am I Afraid to Love, John Powell, Fontana/Collins, 1982

Why Am I Afraid to Tell You Who I Am, John Powell SJ, Fontana/Collins, 1969

Wiadomo stolica, Wiech (Stefan Wiechecki), Wydawnictwo AwiR, Katowice, 1946

Wiadomości i okolice (1940-1981), Biblioteka Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń, 1995

Wiara i życie. Katechizm religii katolickiej, cz. III, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków

Wiara i życie. Katechizm religii katolickiej, cz. IV, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków

Wiara szukająca zrozumienia, Antoni Pospieszalski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1985

Wiatr od morza, Stefan Żeromski, Książnica Polska, Glasgow, 1941

Wiatr z innej strony. Wiersze zebrane z lat 1953-1989, Bogdan Czaykowski, Znak, Kraków, 1990 – 2 egz.

Wicher wolności, Wacław Zagórski, nakładem czytelników, London, 1957

Wici w puszczy, Jerzy Kossowski, KOW Veritas, Londyn, 1954

Widz i uczestnik, Aron Raymond, Polonia, London, 1984

Widziane z ławy obrończej, Aniela Steinsbergowa, Instytut Literacki, Paryż, 1977

Wieczór wersalski (w sześćdziesięciolecie podpisania Traktatu Wersalskiego), red. Józef Płoski, KOW Veritas, Londyn, 1980

Wieczorny spacer i inne wiersze, Krzysztof Lisowski, Wydawnictwo Znak, Kraków, 1992 – 3 egz.

Wieczory paryskie, ks. Paweł Siwek T.J., KOW Veritas, Londyn 1965

Wiedza astronomiczno-fizykalna w twórczości literackiej Bolesława Prusa, Hernyk Piersa, Norbertinum, Lublin, 2007

Wiedza i wiara w świetle nowoczesnych poglądów fizycznych, Tadeusz Felsztyn, Drukarnia Polowa 2 Korpusu AP, Italia, 1945

Wiek klęski, Wiktor Trościanko, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1971 – 2 egz.

Wiek męski, Wiktor Trościanko, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1970 – 2 egz.

Wielbijmy Boga w Jego miłosierdziu. Modlitewnik, ks. dr Michał Sopoćko, Wydawnictwo Zgromadzenia oo. Marianów, Stockbridge, 1961 – 4 egz.

Wielka Brytania – kraj ustrój kultura, Stanisław Baliński i in., Książnica Polska, Glasgow, 1943

Wielka Brytania. Kraj ustrój kultura. Książka zbiorowa wydana staraniem Pen-Clubu polskiego, Wydawnictwo „W drodze”, Jerozolima, 1941

Wielka grzesznica. Powieść, Drukiem Miesięcznika Franciszkańskiego Pulaski, Wisconsin

Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego, Piotr Rozwadowski, t. II, Bellona, Warszawa, 2006

Wielka obietnica. Biblia dla dzieci, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1987

Wielka tajemnica, Włodzimierz Okoński, nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „KOW Veritas”, Londyn, 1962

Wielki proletariat, materiały i dokumenty z historii ruchu robotniczego w Polsce, z. 1, Książka i Wiedza, Warszawa, 1951

Wielki strach, zapis 14, Julian Stryjkowski, Warszawa, 1980 – 2 egz.

Wielkopolska Brygada Kawalerii, Czesław Knoll, Olgierd Matuszewski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań, 1988 – 2 egz.

Wieniec modlitw, błogosławieństw, nabożeństw, ks. prał. Zdzisław Peszkowski, Polonijny Ośrodek Liturgiczny The Orchard Lake Schols, USA – 2 egz.

Wierna rzeka, Stefan Żeromski, Czytelnik, Warszawa, 1954

Wierna rzeka, Stefan Żeromski, M.I. Kolin (Publishers) Ltd., Londyn

Wierne płomienie. Poezje bezimiennych poetów lwowskich, Londyn, 1946

Wierni Bogu i Ojczyźnie, Stanisław Podlewski, Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”, Warszawa, 1985

Wierność łasce. Rozważania na Tysiąclecie Chrztu Polski, ks. Jerzy Mirewicz, T.J., Ojcowie Jezuici, Londyn, 1965 – 2 egz.

Wierność życiu, Herminia Naglerowa, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn, 1967

Wierny okręt, Józef Bartosik, Orbis Ltd, London, 1947 – 2 egz.

Wiersze dla Magdalenki, Wojciech Gniatczyński, KOW Veritas, Londyn, 1986 – 2 egz.

Wiersze o Starym Mieście, Artur Oppman Or-Ot, Nasza Księgarnia, Warszawa,1987 – 3 egz.

Wiersze wybrane, Maria Ewa Syska

Wiersze wybrane, Wiktor Gomulicki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1960

Wiersze, Adam Mickiewicz, Czytelnik, Warszawa 1972

Wiersze, Adam Mickiewicz, Czytelnik, Warszawa,1976

Wiersze, Jerzy Drobnik, KOW Veritas, Londyn, 1980

Wierszew dla Przyjaciół, Wiesław Strzałkowski, Londyn, 1974

Więź, miesięcznik, 07-08.1991, 02.1992, 03.1992, 03.1993, 05.1993, 07.1993, 08.1993, 09.1993

Więzi niebywałe, Adam Wróbel, Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej, Lipno, 2006

Więźniowie nocy, Andrzej C. Romański, Orbis, Londyn, 1956 – 7 egz.

Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956, Czesław Leopold Krzysztof Lechicki, Editions Spotkania, Paris, 1983

Wilanów i zespół pałacowo-ogrodowy, Wojciech Fijałkowski, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 1962

Wilanów, Wojciech Fijałkowski, National Museum of Warsaw, 1965

Wilanów, Wojciech Fijałkowski, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1968

Wilanów. Pałac i ogród, Wojciech Fijałkowski, Wydawnictwo Sztuka, Warszawa, 1954

Wilanów. Rezydencja Króla Zwycięzcy, Wojciech Fijałkowski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1983

Wildlife & Safari in Kenya. A comprehensive guide-book for travellers

Wilk morski, Jack London, t. I, War Relief Services National Catholic Welfare Conference, Italy, 1946

Wilk morski, Jack London, t. II, War Relief Services National Catholic Welfare Conference, Italy, 1946 – 2 egz.

Wincenty Pallotti, Rast Pius, Józef Sadzik, Societe D’Editions Internationales, Paris, 1964 – 6 egz.

Wiosna u Wielkich jezior, Adam Tomaszewski, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto, 1990

Wisła, Marian Sobański, Sport i Turystyka, Warszawa, 1956

Wiślana siódemka, Jerzy Gajdziński, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1983

Wit and Wisdom of Good Pope John, The Catholic Book Club, London, 1965

Witraże, Eugenia Markowa, Księgarnia Polska w Paryżu, Paris – 5 egz.

Władcy przestrzeni, Janusz Ficiński, Buenos Aires, 1952

Władysław Reymont, Barbara Kocówna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1986 – 2 egz.

Władza i opozycja, Jan Drewnowski, KOW Veritas, Londyn, 1979

Władza, Tadeusz Konwicki, Czytelnik, Warszawa, 1955

Władza, Wacław Solski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1976 – 3 egz.

Władze Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Londyn, 1988

Włast czyli pierwsi chrześcijanie w Polsce, J.I. Kraszewski, KOW Veritas, Londyn, 1958

Włosiennica na jedwabiu. Powieść biograficzna, T. Alf Tarczyński, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1969

Wobec filozofii marksistowskiej, Polskie doświadczenia, praca zbiorowa pod red. Antoniego B. Stępnia, Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym, 1987

Wódz kosynierów Tadeusz Kościuszko, Jan St. Kopczewski, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1969

Wojna ludzie i medycyna, Adam Majewski, Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, Lublin, 1960 – 2 egz.

Wojna polsko-sowiecka 1939, Karol Liszewski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1986 – 2 egz.

Wojna z wysokości siodła, Lew Sapieha, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1996 – 2 egz.

Wojna żydowska, Lion Feuchtwanger, t. 1-3, PIW, Warszawa, 1960

Wojna żydowsko-niemiecka. Polska prasa konspiracyjna 1943-1944 o powstaniu w getcie Warszawy, Paweł Szapiro, A neks, Londyn, 1992

Wolnomularstwo (Masoneria), ks. E. Cahill, F. Mildner & Sons (Publishers), Londyn, 1947 – 2 egz.

Wolność nie ma ceny, Gibbs Philip, t. 2, Wydawnictwo Polskie Tern (Rybitwa) Book, Londyn, 1955

Wolność nie ma ceny, Gibbs Philip, Wydawnictwo Polskie Tern (Rybitwa) Book, Londyn – 4 egz.

Wołyńska Itaka. Śladami pamięci, Andrzej Depo, Oficyna Wydawnicza Ziuk, Drezdenko, 2000 – 2 egz.

Women’s Poetry of the First World War, Nosheen Khan, The University Press of Kentucky, Great Britain, 1988

Wpół drogi, Ryszard Piestrzyński, nakład Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, Rzym, 1946

Wrażenia z Afryki Zachodniej, Jerzy Rostworowski, J. Rolls Book Co. Ltd, Londyn, 1946

Wróble noce, Irena Bączkowska, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn, 1963

Wróble noce, Irena Bączkowska, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1968

Wrocław. Krajobraz i architektura, Olgierd Czerner, Arkady, Wydawnicza, Warszawa, 1976

Wrony nad Moskwą, Wacław Liebert, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1974 – 2 egz.

Wrzesień, Eugenia Nadlerowa, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1989 – 3 egz.

Wrześniowcy, Jędrzej Giertych, KOW Veritas, Londyn, 1957 – 2 egz.

Wrzos. Powieść, Maria Rodziewiczówna, The Polish Book Importing Co, New York, 1944

Wschód – Zachód. Rosja – Związek Sowiecki – Stany Zjednoczone – Polska, Łaszewski Bolesław T., Bicentennial Publishing Corporation, New York, 1986

Wskazania socjologiczne Encykliki Papieża Jana XXIII „Matka i Mistrzyni”, Eugeniusz Jarra, nakładem PMK w Anglii i Walii, Londyn, 1962 – 15 egz.

Wspomnienia kapłana, ks. Jerzy Makowski, KOW KOW Veritas, Londyn 1975

Wspomnienia młodej dziewczyny. Opowiadanie, Zofia Bukowiecka, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, 1919

Wspomnienia niebieskiego mundurka, Wiktor Gomulicki, KOW Veritas, London, 1953 (JT)

Wspomnienia niebieskiego mundurka, Wiktor Gomulicki, KOW Veritas, Londyn, 1953

Wspomnienia niefrasobliwe, Michał Budny, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1985

Wspomnienia o Mazowszu i mazowieckiej szlachcie, Józef Milewski, KOW Veritas, Londyn 1988

Wspomnienia o Mickiewiczu, Orbis, Londyn, 1947 – 2 egz.

Wspomnienia o Stefanie Jaraczu, Kazimierz Wroczyński, Czytelnik, Kraków, 1950

Wspomnienia o Totusiu, Lala Parczewska, druk Caldra House

Wspomnienia o Uniwersytecie Warszawskim 1915-1939, Eugeniusz Jarra, Londyn, 1972 – 5 egz.

Wspomnienia o Warszawie, Ignacy Baliński, Składnica Księgarska, Edinburgh, 1946 - 3 egz.

Wspomnienia płyną jak okręty, Bohdan Wroński, Odnowa, Londyn, 1981

Wspomnienia przyczynki refleksje, Jan Hoppe, Odnowa, Londyn, 1972 – 3 egz.

Wspomnienia rodzinne, Elena Croce, Libella, Paris, 1966 – 9 egz.

Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego przez Edwarda Hr. Raczyńskiego, t. I, W Drukarni Orędownika na Garbarach No. 45, Poznań, 1842, Przedruk techniką fotooffsetową, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1982

Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego przez Edwarda Hr. Raczyńskiego, t. II, W Drukarni Orędownika na Garbarach No. 45, Poznań, 1843, Przedruk techniką fotooffsetową, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1982

Wspomnienia wierszowane, Szkocja – Anglia 1940-1945, Paweł Kulesza, „Angopol” Ltd, Londyn

Wspomnienia z Kazachstanu, ks.Władysław Bukowiński, Editions Spotkania, Paris, 1981 – 6 egz.

Wspomnienia, Wacław Jędrzejewicz, Ossolineum, Wrocław, 1993

Wspomnienie z byłej polskiej administracji, P. Roch, wydanie autora, Londyn, 1971

Wśród impresorów krakowskich doby Renesansu, Tadeusz Ulewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1977

Wśród nocnej ciszy (wybór kolęd), Panda Press, London, 1987

Wśród puszcz i jezior, Zdzisław Wdowiński, Sport i Turystyka, Warszawa, 1956

Wśród szczepu Yanomami, ks Bolesław Rozmus SDB, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1985

Wszechświat i państwo, Nałęcz Zygmunt, t. I i II, Londyn, 1968

Wszystkie konie piękne, Wydawnctwo Lubelskie, Lublin, 1989

Wszystko świadczy o Nim, D. Aniśko, nakładem KOW Veritasu, Londyn – 6 egz.

Wybór nowel, Bolesław Prus, YMCA, Rzym, 1946

Wybór pism Romana Dmowskiego, Polityka Polska i odbudowanie państwa, t. II, Nowy York, Instytut Romana Dmowskiego, 1988 – 2 egz.

Wybór pism, Ignacy Krasicki, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jerozolima, 1945

Wybór pism, Juliusz Słowacki, Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy, Londyn, 1947

Wybór pism, Kazimierz Brodziński, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jerozolima, 1944

Wybór pism, Włodzimierz Sołowjow, „W drodze”, Poznań, 1988 – 3 egz.

Wybór pism. Listy do o. Honorata Koźmińskiego, Truszkowska Maria Angela, t. II, cz. I, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym, 1980 – 2 egz.

Wybór pism. Listy do sióstr, Maria Angela Truszkowska, t. I, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym, 1977 – 2 egz.

Wybór poezji, Konstanty I. Gałczyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1982

Wybór poezyj, Adam Asnyk, Interim Treasury Committee for Polish Question – Educational Branch, Jerozolima, 1946 – 7 egz.

Wybór poezyj, Adam Mickiewicz, t. I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1986

Wybór poezyj, Teofil Lenartowicz, Światpol, Londyn, 1947

Wybór polskich osiągnięć technologicznych na Obczyźnie, red. Zygmunt Makowski, Prace III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie, Londyn, 1996 – 2 egz.

Wybór polskich pieśni ludowych, t. I, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1955

Wybór prac nadesłanych na konkurs imienia Józefa Wyrwy, Wyrwa Tadeusz, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1977 – 5 egz.

Wybór wierszy, Wacław Potocki, Książka, Warszawa, 1948

Wybrane aspekty aids, dr med. Danuta Sotnik-Kondycka, Poznań-Londyn, 1989

Wybrzeże 1 od Świnoujścia do Mrzeżyna oraz Bornholm,Edyta Tomczyk, Piotr Ostrowski, Pascal, 2000

Wychowanie religijne w rodzinie. Typy postaw rodziców w zakresie wychowania religijnego, Janina Słomińska, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1984

Wychowawcy Europy, ks. Jerzy Mirewicz, T.J., Księża Jezuici, Londyn, 1981

Wycieczka do puszczy, Jan Jerzy Karpiński, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1960

Wycieczka SMO do Izraela 11-23 maja 1982

Wycinek z historii jednego życia, Emil Kumor, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1967

Wyczółkowski Leon, Maria Twarowska, Auriga, Oficyna Wydawnicza w Warszawie, 1962 – 2 egz.

Wydarzenia 3 maja 1946, Wojciech Mazowiecki, Libella, Paris, 1989 – 2 egz.

Wydawnictwo Pallotti S.A.I.E., Rzym, Paryż, Londyn, 1962 – 3 egz.

Wygrana miłość (Rokoko), Juliusz Zeyer, KOW Veritas, Londyn, 1952

Wykaz prac drukowanych w wydawnictwach Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908-1939), oprac. Bernard Klec-Pilewski, Bueons Aires – Paryż, 1971 – 17 egz.

Wykład nauki chrześcijańskiej, Dogmatyka, przełożył z języka francuskiego br. Stanisław Rybicki F.S.C., Pallotinum, Poznań, 1960 (JT)

Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Audiencja dla Polaków w dziesiątą rocznicę Pontyfikatu 16 października 1988 r., Pallottinum – 14 egz.

Wykop, Andrzej Płatonow, Editions Spotkania, Paris, 1986

Wymiary polskiego konfliktu 1956-1981, Krzysztof Pomian, Aneks, Londyn 1985

Wypalili mi oko trucizną w herbacie. Akt oskarżenia przeciw Służbom Bezpieczeństwa i politykom w Polsce, Jerzy Kowalczyk, Verlag Jerzy Kowalczyk

Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu, Czytania na maj, Stefan Kardynał Wyszyński, Nakładem Jasnej Góry, 1957 (JT)

Wyrąbany chodnik, Gustaw Morcinek, Cz. II, nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, Rzym, 1945

Wyrok dożywotni. Wybór wierszy, Janusz Adam Kobierski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1993

Wysiłek zbrojny w II wojnie światowej, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn, 1988

Wyspa kormoranów, Włodzimierz Puchalski, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1954

Wyspa kormoranów, Włodzimierz Puchalski, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1957

Wyspa Robinsona, Akrady Fiedler, Iskry, Warszawa, 1961

Wystawa filatelistyczna i numizmatyczna „Polphilex 80”, POSK, London, 1980

Wywiad z „Matką”, Antonio M. Alessi, Wydawnictwo Salezjańskie, 1994

Wyżej niż kondory, Wiktor Ostrowski, Czytelnik, Warszawa, 1984

Wyznania i aforyzmy, Wit Tarnawski, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1974 - 2 egz.

Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej, Jerzy Pilch, Puls Publications, London, 1988

Wyższe uczelnie polskie na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn, 1989 – 9 egz.

Wyzwolenie czy ujarzmienie? Marksistowska Rewolucja komunistyczna, ks. Michał Poradowski, KOW Veritas, Londyn, 1987

Wzór przebaczenia św. Maria Goretti, ks. dr Stanisław Jezierski, nakładem autora, Roma 1960 – 4 egz.

Wzory listów angielskich, oprac. M. Żmichowski i M. I. Ritson, Orbis, London

Wzrastanie, ks. Jan Śliwański, Fundusz Wydawniczy Publikacji Religijnych „Buchdruck” RFN, Poznań, 1993

XIX Antemurale, Non Exstinguetur, Romae, 1975

XLIII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Rok 1999/2000, PTNO, Londyn, 2001

XV Sesja Stałej Konferencji Archiwów – Bibliotek i Muzeów Polskich, Fundacja Jana Pawła II Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, Rzym, 1994

XX Antemurale, Non Exstinguetur, Romae, 1976 - 2 egz.

XXXIII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Rok 1990/91, Polska Fundacja Kulturalna i PTNO, Londyn

Z biegiem Dunajca, Stanisław Pagaczewski, Sport i Turystyka, Warszawa, 195

Z Chrystusem na krzyżowej drodze, o. Czesłąw Osiecki S.V.D., Wnictwo Pallottinum, Warszawa, 1992

Z dziejów 25-go Pułku Ułanów Wielkopolskich, red. Wiesław Lasocki, Nakładem Koła 25-go Pułku Ułanów Wielkopolskich, Londyn, 1970

Z dziejów drukarstwa polskiego, Bartłomiej Golka, Mieczysław Katel, Zbigniew Kłos, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa, 1957

Z dziejów gminy starozakonnych w Warszawie w XIX stuleciu, t. I (Szkolnictwo), Skład główny w Księgarni E. Wende i S-ka, Warszawa, 1907, Przedruk techniką typograficzną, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1983

Z dziejów staro-klasycznego gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, Mieczysław Przybecki, Poznań, 1990

Z Flores do Polski. Dziennik z 1.IV-31.VI.1986 r., cz. IV, o. Czesław Osiecki SVD, Aposotolicum, Ząbki – 2 egz.

Z Istebnej w świat, Łysek, B. Świderski, Londyn, 1960

Z matki obcej, Jadwiga Maurer, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1990

Z miejsca na miejsce. W cieniu legendy Hubala, Aleksandra Ziółkowska, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1986 – 2 egz.

Z Panem Bogiem w łagrach, ks. Stanisław Ryżko, Norbertinum, Lublin, 2004

Z Podlaskiej Ziemi wezwany. Bł. Honorat Koźmiński, kapucyn (1829-1916), Pacyfik Dydacz, Orzeł Biały, Rzym

Z rozważań nad narodowym radykalizmem, Maciej Sieniawski, nakładem przyjaciół, Londyn, 1942 – 17 egz.

Z tarczą i na tarczy, Zbigniew Wróblewski, Książka i Wiedza, Warszawa, 1971

Z Wawelu do klasztoru. Życiorys bł. Kingi, o. Julian Arent, The Franciscan Printery, Pulaski, Wisconsin, 1954 – 12 egz.

Z wiatrem pod wiatr, Maria Ginter, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, 1987 – 2 egz.

Z ziemi chełmskiej. Pielgrzymka do Jasnej Góry, Władysław St. Reymont, KOW Veritas, Londyn, 1955 – 4 egz.

Z życia owadów. Pisma wybrane z „Soubvenirs Entomologiques”, Jean Henri Fabre, nakładem Henryka Lidewfelda, Warszawa, 1916

Za wolność Kościoła. Sługa Boża Franciszka Maria Witkowska, Krystyna Trela, Michalineum, Warszawa, 1999 – 2 egz.

Za zieloną kurtyną. Pax lat 1975-1982, Skwarski Ryszard, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1990

Zachwycenie i błogosławiona, Teofil Lenartowicz, nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań, 1861, Przedruk techniką fotooffsetową, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983

Zachwyt u stóp Mistrza, siostra Monika, KOW Veritas, Londyn, 1979 – 3 egz.

Żadnych marzeń, Tomasz Burek, Polonia, Londyn, 1987

Zagadnienia moralne. Oświadczenie Konferencji Biskupów Anglii i Walii, IPAK, Londyn, 1971

Zagasły światła szabaśne (I), z cyklu „Żydzi w kulturze polskiej”.

Zagłada Świętego Miasta, Bronisław Maj, Puls, United Kingdom – 3 egz.

Zagrody i wspólnoty, Londyn, 1943 – 35 egz.

Zakamarki historii, Aleksander Bregman, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1968 – 2 egz.

Zakonnica, Diderot, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1952

Zakony męskie na ziemiach zabranych w XIX wieku, Marian Radwan, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, 2004

Żal szopenowski, Nino Salvaneschi, Ewelina Bocca Radońska, nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, Rzym, 1946 – 3 egz.

Zamek królewski w Warszawie, Maria i Andrzej Szypowscy, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1971 – 3 egz.

Zamek królewski w Warszawie. Od końca XIII wieku do roku 1944, Aleksander Król, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1969

Zamorska Jagiellonka, Hanna Muszyńska Hoffmannowa, Glob, Szczecin, 1993

Zapachy zmierzchu, Maria Niemojowska, Czytelnik, Warszawa 1976

Zapis I. Poezja – proza – eseje – felietony, 1977, 1981 – 2 egz.

Zapis rokowań gdańskich. Sierpień 1980, Editions Spotkania, Paris

Zapiski 1980-1984, ks. Jerzy Popiełuszko, Editions Spotkania, Paris, 1985 – 2 egz.

Zapiski więzienne, S. Kard.Wyszyński, Editions du Dialogue, Paris, 1982

Zaproszenie do Moskwy, Zbigniew Stypułkowski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1989

Żar gasnącej watry, Wojciech Leopolita, Great Britain, 1986 – 5 egz.

Zarys historii Polski, Jan Friedberg, Wydawnictwo Polskiego Związku Wychodźstwa Przymusowego w Hanowerze, 1946 – 2 egz.

Zasady życia chrześcijańskiego, ks. Jan Zieja, KOW Veritas, Londyn, 1961 – 2 egz.

Zbawiciel, Mnich z Chevetogne, Wydawnictwo Znak, Kraków, 1982

Zbiór różnych drobnostek, Józef Trzaskowski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1982 – 2 egz.

Zbrojne ramię miasta Lwowa, K.P. Kapuściński, Oddziały Lwowskie Walczące na Zachodzie podczas II wojny światowej – 2 egz.

Zdawało się że pomarli a oni wciąż żyją, Wspomnienia z życia Polaków i Ukraińców w Ihrowicy oraz tragicznej nocy wigilijnej 1944 roku, Jan Białowąs

Zdrada. Wspomnienie z Powstania Warszawskiego 1944, Antoni Subocz, nakładem autora, Londyn Zurich, 1988 - 19 egz.

Ze wzgórz Częstochowy, Pieśni, Wydawnictwo Kurii Biskupiej, 1983 – 2 egz.

Ze wzgórz Częstochowy, s. Franciszka Łukaszewicz CR, Wydawnictwo Sióstr Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa „Caritate et Veritate”, 1956 – 2 egz.

Żelazowa Wola, Arkady, Warszawa, 1960 - 3 egz.

Żelazowa Wola, Jarosław Iwaszkiewicz, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1967

Zemsta A. Fredry, Program na zakończenie Kongresu, Teatr ZASP, Londyn, 1970

Zeszyty historyczne, z. 110, Instytut Literacki, Paryż, 1994

Zeszyty historyczne, z. 18, Instytut Literacki, Paryż, 1970

Zeszyty historyczne, z. 64, Instytut Literacki, Paryż, 1983

Zeszyty historyczne, z. 65, Instytut Literacki, Paryż, 1983

Zeszyty historyczne, z. 66, Instytut Literacki, Paryż, 1983 – 2 egz.

Zeszyty historyczne, z. 67, Instytut Literacki, Paryż, 1984

Zeszyty historyczne, z. 69, Instytut Literacki, Paryż, 1984

Zeszyty historyczne, z. 70, Instytut Literacki, Paryż, 1984 – 2 egz.

Zeszyty historyczne, z. 71, Instytut Literacki, Paryż, 1985

Zeszyty historyczne, z. 72, Instytut Literacki, Paryż, 1985

Zeszyty historyczne, z. 73, Instytut Literacki, Paryż, 1985 – 2 egz.

Zeszyty historyczne, z. 74, Instytut Literacki, Paryż, 1985 – 2 egz.

Zeszyty historyczne, z. 75, Instytut Literacki, Paryż, 1986 – 2 egz.

Zeszyty historyczne, z. 76, Instytut Literacki, Paryż, 1986

Zeszyty historyczne, z. 77, Instytut Literacki, Paryż, 1986 – 2 egz.

Zeszyty historyczne, z. 78, Instytut Literacki, Paryż, 1986 – 2 egz.

Zeszyty historyczne, z. 79, Instytut Literacki, Paryż, 1987

Zeszyty historyczne, z. 80, Instytut Literacki, Paryż, 1987 – 2 egz.

Zeszyty historyczne, z. 81, Instytut Literacki, Paryż, 1987 – 3 egz.

Zeszyty historyczne, z. 82, Instytut Literacki, Paryż, 1987

Zeszyty historyczne, z. 83, Instytut Literacki, Paryż, 1988

Zeszyty historyczne, z. 84, Instytut Literacki, Paryż, 1988 –3 egz.

Zeszyty historyczne, z. 85, Instytut Literacki, Paryż, 1988

Zeszyty historyczne, z. 86, Instytut Literacki, Paryż, 1988

Zeszyty historyczne, z. 87, Instytut Literacki, Paryż, 1989

Zeszyty historyczne, z. 89, Instytut Literacki, Paryż, 1989

Zeszyty historyczne, z. 92, Instytut Literacki, Paryż, 1990

Zeszyty historyczne, z. 93, Instytut Literacki, Paryż, 1990

Zew krwi, Jack London, Polski Dom Wydawniczy, Rzym, 1947 – 2 egz.

Zew Lwowa, Marian Hełm-Pirgo, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1989

Zewszyty naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Kwartalnik, Rok III, Nr 3 (11), Lublin 1960

Ziele na kraterze, Melchior Wańkowicz, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, 1968 – 2 egz.

Zielona teczka, Adam Sikora, Aneks, Londyn, 1989

Ziemia Jeleniogórska, Elżbieta Drzewińska, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 1967

Ziemia kłodzka, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne w Krakowie, 1965 – 2 egz.

Ziemia krakowska, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Kraków, 1962

Ziemia księżycowa, Andrzej Chciuk, nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej, Londyn, 1972 – 3 egz.

Ziemia rodzinna, Maria Nawrotowa, Nasza Księgarnia, Warszawa, 1955 – 2 egz.

Ziemia sandomierska, Wanda Filipowicz i in., Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa, 1954 – 2 egz.

Ziemie Odzyskane. Szkice historyczne, Władysław Pałucki, skład E. Mildner & Sons, Londyn, 1947 – 15 egz.

Zioła i przyprawy mojej kuchni, Biruta Markuza-Bieniecka, Watra, Warszawa, 1977

Zjawiska parapsychiczne. ks.P. Siwek, Przedruk z „Duszpasterza polskiego zagranicą”, Rzym, Nr 2 (43), 1960 – 25 egz.

Źle urodzeni czyli o doświadczeniu historycznym. Scripta i postscripta, Aneks, Londyn 1993 – 2 egz.

Złota klamra, Zygmunt Nowicki, Drukarnia „Głosu Polskiego – Gazety Polskiej”, Toronto, 1963

Złota wolność. Powieść historyczna, Zofia Kossak-Szczucka, t. II, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jerozolima, 1945 – 3 egz.

Złota wolność. Powieść historyczna, Zofia Kossak, t. I, Roy Publishers, New York – 3 egz.

Złote litery srebrne litery, Jan Fryling, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1974 – 4 egz.

Złoty interes. Powieść, Włodzimierz Perzyński, Roy Publishers, New York

Zły znak, Władysław Romanowski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1980

Zły, Leopold Tyrmand, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa, 1956

Zmęczenie, Bronisław Maj, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, 1986 – 7 egz.

Zmiany, Mieczysław Paszkiewicz, Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn, 1957 – 2 egz.

Zmierzch komunizmu i in., Niepodległość, miesięcznik polityczny, Warszawa – Kraków, 1985 – 3 egz.

Zmierzch materializmu w naukach przyrodniczych, Tadeusz Felsztyn, KOW Veritas, Londyn, 1952 – 5 egz.

Znak, Miesięcznik, Kraków, Rok IX, listopad 1957; Rok X, styczeń 1958; Rok X, marzec (3) 1958; Rok XI, kwiecień (4) 1959; Rok XIII, październik (10) 1961; Rok XIII, listopad (11) 1961; Rok XIV, czerwiec (6) 1962; Rok XIV, listopad (11) 1962; Rok XV, styczeń (1) 1963; Rok XV, lipiec-sierpień 1963; Rok XV, listopad (11) 1963;

Znak, miesięcznik, Rok L, Kraków wrzesień (9) 1998 – 2 egz.

Znaki na głębiach, Eseje wokół liturgii, Przemysław Mroczkowski, PAX, Warszawa, 1957 (JT)

Znaki Zbawienia, ks. dr Jan Jaworski, zakład Zachariasza Jaworskiego, Londyn 1977 – 3 egz.

Znałem bł. Maksymiliana. Człowiek, który życie oddał za drugiego, Brat Juwentyn Maria L. Młodożeniec, Marian Press, Stockbridge, 1974

Znaszli ten kraj (Cyganeria krakowska), Tadeusz Boy-Żeleński, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Jerozolima, 1945

Zorganizowana skrajna prawica w RFN 1949-1980, Wojciech Krzyżaniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1986

Zostało z uczty bogów, Igor Newerly, Instytut Literacki, Paryż, 1986

Zwierzęta i oceany, Tomasz Umiński, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1986

Zwierzęta i żołnierze, Wiesław A. Lasocki, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn, 1966 – 3 egz.

Zwierzęta z lasu dziewiczego, Arkady Fiedler, Książnica Polska, Glasgow, 1944 – 3 egz.

Zwierzęta z lasu dziewiczego, Arkady Fiedler, Książnica Polska, Glasgow, 1946 – 2 egz.

Zwycięstwo księdza Jerzego. Rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim, Tadeusz Fredro-Boniecki, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990 – 2 egz.

Zwycięstwo, Józef Conrad, Polski Dom Wydawniczy, Rzym, 1947

Żyć Mszą św., ks. Mieczysław Nowak, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa, 1986

Życie bez snów, Eugeniusz Zytomirski, Gryf Publications Ltd, Londyn, 1971 – 2 egz.

Życie codzienne mieszczan wrocławskich w dobie średniowiecza, Janina Gilewska-Dubis, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, 2000

Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej, Emile Mireaux, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1962

Życie Jezusa Chrystusa, ks. Kazimierz Borowicz, Wydawnictwo Polskie R. Wegner - 5 egz.

Życie polskie w dawnych wiekach, Władysław Koziński, Wykonano staraniem Sekcji Wydawniczej Jednostek Wyojska na Śr. Wsch., Jerozolima, 1946

Życie polskie XIX wieku, Stanisław Wasylewski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1962

Życie św. Stanisława Biskupa krakowskiego, Jan Długosz, F. Mildner & Sons, Londyn, 1944 (JT)

Życie św. Stanisława biskupa krakowskiego, Jan Długosz, F. Mildner & Sons, Londyn, 1948 - 2 egz.

Życie św. Stanisława, Biskupa krakowskiego, Jan Długosz, F. Mildner & Sons, Londyn, 1944 (JT)

Życie świeckie a ewangelizacja, Giuseppe Lazzati, Wydawnictwo WAM, Kraków,1993

Żydowska spółdzielczość pracy w Polsce w latach 1945-1949, Michał Grynberg, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1986 – 2 egz.

Zygmunt August, Marian Pankowski, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, 1986

Zygmunt Krasiński, Zdzisław Libera, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1986

Zygmunt. Powieść biograficzna o Zygmuncie Krasińskim, Alina Świderska, t. I, KOW Veritas, Londyn, 1960 – 3 egz.

Zygmunt. Powieść biograficzna o Zygmuncie Krasińskim, Alina Świderska, t. II, KOW Veritas, Londyn, 1960 – 3 egz.

Żyjesz pomiędzy, Anna Witek, Sowula, 1988
Strona domowaStrona domowa