Gazeta Niedzielna

Kategoria: Rok B

IV Niedziela Wielkanocna – Rok B – 22 kwietnia 2018

Dz 4,8-12 Ps 118 1 J 3,1-2 J 10,11-18 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 4, 8-12 Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

III Niedziela Wielkanocna – Rok B – 15 kwietnia 2018

Dz 3,13-15.17-19 Ps 4 1 J 2,1-5 Łk 24,35-48 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 3, 13-15. 17-19 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa Piotr powiedział do ludu: «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

Niedziela Miłosierdzia Bożego – Rok B – 8 kwietnia 2018

Dz 4,32-35 Ps 118 1 J 5,1-6 J 20,19-31 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 4, 32-35 Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny – Rok B – 1 i 2 kwietnia 2018

Dz 10,34a.37-43 Ps 118 Kol 3, 1-4 J 20,1-9 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 10, 34a. 37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – Rok B – 25 marca 2018

Mk 11, 1-10 lub J 12, 12-16 (procesja z palmami); Iz 50,4-7 Ps 22 Flp 2,6-11 Mk 14,1-15,47 PROCESJA Z PALMAMI SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA Mk 11, 1-10 Wjazd Jezusa do Jerozolimy Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

V Niedziela Wielkiego Postu – Rok B – 18 marca 2018

Jr 31,31-34 Ps 51 Hbr 5,7-9 J 12,20-33 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZA Jr 31, 31-34 Nowe przymierze Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

IV Niedziela Wielkiego Postu – Rok B – 11 marca 2018

2 Krn 36,14-16.19-23 Ps 137 Ef 2,4-10 J 3,14-21 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI KRONIK 2 Krn 36, 14-16. 19-23 Gniew i miłosierdzie Boże Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

III Niedziela Wielkiego Postu – Rok B – 4 marca 2018

Wj 20,1-17 Ps 19 1 Kor 1,22-25 J 2,13-25 PIERWSZE CZYTANIE DŁUŻSZE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCI Wj 20, 1-17 Ogłoszenie przykazań Bożych W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

II Niedziela Wielkiego Postu – Rok B – 25 lutego 2018

Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Ps 116B Rz 8, 31b-34 Mk 9,2-10 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18 Ofiara Abrahama Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

I Niedziela Wielkiego Postu – Rok B – 18 lutego 2018

Rdz 9,8-15 Ps 25 1 P 3,18-22 Mk 1,12-15 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU Rdz 9, 8-15 Przymierze Boga z Noem po potopie Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

W radościach i słodyczach spiesz rychło do Boga z bojaźnią i szczerością, a nie będziesz oszukany, nie pójdziesz za próżnością.
św. Jan od Krzyża

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

święta Zyta

dziewica

Urodziła się około 1218 r. w Monsgrati koło miasta Lucca (Toskania, Włochy). Jej rodzice byli biednymi wieśniakami. Otrzymała głębokie religijne wychowanie. Ponieważ rodzice nie mogli wyżywić dzieci, już w dwunastym roku życia musiała iść na służbę.

czytaj więcej

lista