Gazeta Niedzielna

Kategoria: Rok A

XXV Niedziela Zwykła – Rok A – 24 września 2017

Iz 55,6-9 Ps 145 Flp 1,20c-24.27a Mt 1,1-16a PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 55, 6-9 Myśli moje nie są myślami waszymi Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Dodaj komentarz

XXIV Niedziela Zwykła – Rok A – 17 września 2017

Syr 2,30–28,7 Ps 103 Rz 14,7–9 Mt 18,21–35 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z MĄDROŚCI SYRACHA Syr 27, 30 – 28, 7 Odpuść winę bliźniemu Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Dodaj komentarz

XXIII Niedziela Zwykła – Rok A – 10 września 2017

Ez 33,7–9 Ps 95 Rz 13,8–10 Mt 18,15–20 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELA Ez 33, 7-9 Obowiązek upominania Tak mówi Pan: «Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

XXII Niedziela Zwykła – Rok A – 3 września 2017

Jr 20,7–9 Ps 63 Rz 12,1–2 Mt 16,21–27 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZA Jr 20, 7-9 Prorok poddany próbie Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: «Gwałt i ruina!» Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

XXI Niedziela Zwykła – Rok A – 27 sierpnia 2017

Iz 22,19–23 Ps 138 Rz 11,33–36 Mt 16,13–20 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 22, 19-23 Klucz domu Dawidowego Tak mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: «Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tego dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

XX Niedziela Zwykła – Rok A – 20 sierpnia 2017

Iz 56,1.6–7 Ps 67 Rz 11,13–15.29–32 Mt 15,21–28 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 56, 1. 6-7 Powszechność zbawienia Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

XIX Niedziela Zwykła – Rok A – 13 sierpnia 2017

1 Krl 19,9a.11–13a Ps 85 Rz 9,1–5 Mt 14,22–33 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ 1 Krl 19, 9a. 11-13a Bóg objawia się Eliaszowi Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!» A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Święto Przemienienia Pańskiego – Rok A – 6 sierpnia 2017

Dn 7,9-10.13-14 Ps 97 2 P 1,16-19 Mt 17,1-9 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA DANIELA Dn 7,9-10.13-14 Wieczne panowanie Syna Człowieczego Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

XVII Niedziela Zwykła – Rok A – 30 lipca 2017

1 Krl 3,5.7–12 Ps 119 Rz 8,28–30 Mt 13,44-52 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ 1 Krl 3, 5. 7-12 Modlitwa Salomona o mądrość W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «Proś o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

XVI Niedziela Zwykła – Rok A – 23 lipca 2017

Mdr 12,13.16–19 Ps 86 Rz 8,26–27 Mt 13,24-43 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI MĄDROŚCI Mdr 12, 13. 16-19 Dobroć Boga dla ludzi Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Stańmy się prawdziwą gałęzią winnicy Jezusowej, szczepem, który przynosi owoc.

św. Matka Teresa z Kalkuty

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

wicek

święty Wincenty a Paulo

prezbiter

Urodził się w 1581 r. w Pouy (we Francji) jako trzecie z sześciorga dzieci, w biednej, wiejskiej rodzinie. Jego dzieciństwo było pogodne, choć od najmłodszych lat musiał pomagać w ciężkiej pracy w gospodarstwie i wychowywaniu młodszego rodzeństwa. Chodził do szkoły franciszkanów w Dax, a później podjął studia teologiczne w Tuluzie. W wieku 19 lat został kapłanem. Chciał w ten sposób pomóc swojej rodzinie. Później pogłębił swoje studia na uniwersytecie w Rzymie i w Paryżu, zdobywając licencjat z prawa kanonicznego (1623).

czytaj więcej

lista

Nowości w Księgarni