Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Rok A – 28 maja 2017

Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 1,17-23 Mt 28,16-20 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 1, 1-11 Uniósł się w ich obecności w górę Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Dodaj komentarz

VI Niedziela Wielkanocna – Rok A – 21 maja 2017

Dz 8,5–8.14–17 Ps 66 1 P 3,15–18 J 14,15–21 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 8, 5-8. 14-17 Apostołowie nakładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Dodaj komentarz

V Niedziela Wielkanocna – Rok A – 14 maja 2017

Dz 6,1-7 Ps 33 1 P 2,4-9 J 1 4,1-12 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 6, 1-7 Wybór pierwszych diakonów Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

IV Niedziela Wielkanocna – Rok A – 7 maja 2017

Dz 2,14a.36–41 Ps 23 1P 2,20b–25 J 10,1–10 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 2, 14a. 36-41 Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem». Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

III Niedziela Wielkanocna – Rok A – 30 kwietnia 2017

Dz 2,14.22b–28 Ps 16 1 P 1,17–21 Łk 24,13–35 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 2, 14. 22b-32 Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Niedziela Miłosierdzia Bożego – Rok A – 23 kwietnia 2017

Dz 2,42-47 Ps 118 1 P 1,3-9 J 20,19-31 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 2, 42-47 Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Rok A – 16 kwietnia 2017

Dz 10,34a.37-43 Ps 118 Kol 3, 1-4 J 20,1-9 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 10, 34a. 37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – Rok A – 9 kwietnia 2017

Iz 50,4-7 Ps 22 Flp 2,6-11 Mt 26,14-27,66 PROCESJA Z PALMAMI SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA Mt 21, 1-11 Wjazd Jezusa do Jerozolimy Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

V Niedziela Wielkiego Postu – Rok A – 2 kwietnia 2017

Ez 37, 12–14 Ps 130 Rz 8, 8–11 J 11,1–45 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELA Ez 37, 12-14 Udzielę wam mego ducha, byście ożyli Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

IV Niedziela Wielkiego Postu – Rok A – 26 marca 2017

1 Sm 16,1b.6–7.10–13b Ps 23 Ef 5,8–14 J 9, 1-41 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELA 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13b Namaszczenie Dawida na króla Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla». Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Niech w każdym będzie dusza Maryi, aby uwielbiać Pana; niech w każdym będzie duch Maryi, aby rozradował się w Bogu
św. Ambroży

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

baptysta

błogosławiona Kamila
Baptysta Verano

dziewica i zakonnica

Urodziła się w 1458 r. we włoskim miasteczku Camerino. Pochodziła z rodziny książęcej. Miała zaledwie 8 lub 10 lat, kiedy pod wpływem kazania pewnego franciszkanina, postanowiła ku czci męki i śmierci Pana Jezusa zadawać sobie w każdy piątek szczególne umartwienie. Z biegiem lat jej życie można by nazwać wiecznym piątkiem, bowiem stale z miłości do Ukrzyżowanego wyznaczała sobie pokutę.

czytaj więcej

lista