Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Rok B – 20 maja 2018

Dz 2,1–11 Ps 104 Ga 5, 16-25 J 15, 26-27; 16, 12-15 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 2, 1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Rok B – 13 maja 2018

Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 4,1-13 Mk 16,15-20 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 1, 1-11 Uniósł się w ich obecności w górę Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

VI Niedziela Wielkanocna – Rok B – 6 maja 2018

Dz 10,25-26.34-35.44-48 Ps 98 1 J 4,7-10 J 15,9-17 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48 Powołanie pogan do Kościoła Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem». Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

V Niedziela Wielkanocna – Rok B – 29 kwietnia 2018

Dz 9,26-31 Ps 22 1 J 3,18-24 J 15,1-8 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 9, 26-31 Gorliwość nawróconego Szawła Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

IV Niedziela Wielkanocna – Rok B – 22 kwietnia 2018

Dz 4,8-12 Ps 118 1 J 3,1-2 J 10,11-18 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 4, 8-12 Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

III Niedziela Wielkanocna – Rok B – 15 kwietnia 2018

Dz 3,13-15.17-19 Ps 4 1 J 2,1-5 Łk 24,35-48 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 3, 13-15. 17-19 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa Piotr powiedział do ludu: «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

Niedziela Miłosierdzia Bożego – Rok B – 8 kwietnia 2018

Dz 4,32-35 Ps 118 1 J 5,1-6 J 20,19-31 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 4, 32-35 Jeden duch i jedno serce wspólnoty chrześcijańskiej Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny – Rok B – 1 i 2 kwietnia 2018

Dz 10,34a.37-43 Ps 118 Kol 3, 1-4 J 20,1-9 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 10, 34a. 37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – Rok B – 25 marca 2018

Mk 11, 1-10 lub J 12, 12-16 (procesja z palmami); Iz 50,4-7 Ps 22 Flp 2,6-11 Mk 14,1-15,47 PROCESJA Z PALMAMI SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA Mk 11, 1-10 Wjazd Jezusa do Jerozolimy Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

V Niedziela Wielkiego Postu – Rok B – 18 marca 2018

Jr 31,31-34 Ps 51 Hbr 5,7-9 J 12,20-33 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZA Jr 31, 31-34 Nowe przymierze Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Maryja jako pierwsza zachowywała w całej doskonałości Ewangelię, w całej jej surowości, zanim została jeszcze napisana. Niech wyprosi nam miłość do krzyża i pobudza nas do tego, abyśmy kroczyli tuż za nią śladami Jezusa.
św. Ojciec Pio

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

święta Rita z Cascia

zakonnica

Rita należy do najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła się ok. 1380 r. w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako jedyne dziecko. Na życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek ten był jednak bardzo nieudany.

czytaj więcej

lista