Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

III Niedziela Zwykła – Rok B – 21 stycznia 2018

Jon 3,1-5.10 Ps 25 1 Kor 7,29-31 Mk 1,14-20 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JONASZA Jon 3, 1-5. 10 Nawrócenie Niniwitów Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

II Niedziela Zwykła – Rok B – 14 stycznia 2018

1 Sm 3,3b-10.19 Ps 40 1 Kor 6,13c-15a.17-20 J 1,35-42 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELA 1 Sm 3, 3b-10. 19 Powołanie Samuela Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Rok B – 7 stycznia 2018

Iz 60,1-6 Ps 72 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 60, 1-6 Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – Rok B – 31 grudnia 2017

Rdz 15, 1-6.21,1-3 Ps 105 Hbr 11, 8. 11-12. 17-19 Łk 2,22-40 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU Rdz 15, 1-6; 21, 1-3 Obietnica potomstwa Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

Pasterka, Boże Narodzenie i św. Szczepana – Rok B – 24, 25 i 26 grudnia 2017

Pasterka – 24 grudnia PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 9, 1-3. 5-6 Syn został nam dany Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

IV Niedziela Adwentu – Rok B – 24 grudnia 2017

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Ps 89 Rz 16,25-27 Łk 1,26-38 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». Natan … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

III Niedziela Adwentu – Rok B – 17 grudnia 2017

Iz 61, 1-2a. 10-11 Ps: Łk 1 1 Tes 5,16-24 J 1,6-8.19-28 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 61, 1-2a. 10-11 Ogromnie się weselę w Panu Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

II Niedziela Adwentu – Rok B – 10 grudnia 2017

Iz 40,1-5.9-11 Ps 85 2 P 3,8-14 Mk 1,1-8 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 40, 1-5. 9-11 Przygotujcie drogę dla Pana «Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

I Niedziela Adwentu – Rok B – 3 grudnia 2017

Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7 Ps 80 1 Kor 1,3-9 Mk 13,33-37 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił Ty, Panie, jesteś naszym ojcem, odkupiciel nasz – to Twoje imię odwieczne. Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić z dala od Twoich dróg, tak iż serca nasze stają się nieczułe na bojaźń … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Rok A – 26 listopada 2017

Ez 34,11–12.15–17 Ps 23 1 Kor 15,20–26.28 Mt 25,31–46 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELA Ez 34, 11-12. 15-17 Chrystus zna swoje owce Tak mówi Pan Bóg: «Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Gdy tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem natychmiast, że nie mogę zrobić inaczej, jak tylko żyć wyłącznie dla Niego
bł. Karol de Foucauld

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

regina2

błogosławiona Regina
Protmann

dziewica

Urodziła się w 1552 r. w Braniewie. W domu rodzinnym wzrastała w atmosferze szczególnej wierności dla religii katolickiej. Od młodych lat pozostawała pod kierownictwem duchowym jezuitów i należała do założonej przez nich Sodalicji Mariańskiej. Wyróżniała się urodą, bystrością umysłu, mądrością, roztropnością. Była wrażliwa na potrzeby i cierpienia bliźnich.

czytaj więcej

lista