Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

XIII Niedziela Zwykła – Rok C – 26 czerwca 2016

1 Krl 19,16b.19-21 Ps 16, Ga 5,1.13-18 Łk 9,51-62 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ 1 Krl 19,16b.19-21 Powołanie Elizeusza Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Dodaj komentarz

XII Niedziela Zwykła – Rok C – 19 czerwca 2016

Za 12,10-11, 13,1 Ps 63 Ga 3,26-29 Łk 9,18-24 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA ZACHARIASZA Za 12,10-11, 13.1 Będą patrzeć na tego, którego przebili Tak mówi Pan: «Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Dodaj komentarz

XI Niedziela Zwykła – Rok C – 12 czerwca 2016

2 Sm 12,1. 7-10.13 Ps 32 Ga 2,16.19-21 Łk 7,36-8,3 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA 2 Sm 12,1. 7-10.13 Dawid uznaje swoją winę i otrzymuje przebaczenie Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

X Niedziela Zwykła – Rok C – 5 czerwca 2016

1 Krl 17,17-24 Ps 30 Ga 1,11-19 Łk 7,11-17 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ 1 Krl 17, 17-24 Prorok Eliasz wskrzesza dziecko Zachorował syn kobiety będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: «Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Rok C – 29 maja 2016

Rdz 14,18-20 Ps 110 1 Kor 11,23-26 Łk 9,11 b-17 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU Rdz 14,18-20 Ofiara Melchizedeka Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!» … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

Uroczystość Najświętszej Trójcy – Rok C – 22 maja 2016

Prz 8,22-31 Ps 8 Rz 5,1-5 J 16,12-15 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PRZYSŁÓW Prz 8,22-31 Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Rok C – 15 maja 2016

Dz 2,1–11 Ps 104 1 Kor 12,3b–7.12–13 J 20,19–23 MSZA ŚWIĘTA WIGILII Na Mszę wigilii podano sześć czytań z Pisma Świętego, mianowicie cztery ze Starego Testamentu i dwa z Nowego. Jeżeli sprawuje się Mszę Świętą w formie dłuższej, następują czytania ze Starego Testamentu, których wybór znajduje się poniżej. Natomiast przy celebracji w zwykły sposób należy wybrać jedną z podanych perykop … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Rok C – 8 maja 2016

Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 1,17-23 Łk 24,46-53 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 1,1-11 Uniósł się w ich obecności w górę Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

VI Niedziela Wielkanocna – Rok C – 1 maja 2016

Dz 15,1-2.22-29 Ps 67 Ap 21,10-14.22-23 J 14,23-29 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 15,1-2.22-29 Dekret Soboru Jerozolimskiego Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

V Niedziela Wielkanocna – Rok C – 24 kwietnia 2016

Dz 14,21-27 Ps 145 Ap 21,1-5a J 13,31-33a.34.35 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 14,21-27 Bóg działa przez ludzi Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Żyję nadzieją, że ujrzę piękność Pana
św. Augustyn

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.
archiwum

Święty tygodnia

jerzy

błogosławiony Piotr Jerzy
Frassati

tercjarz

Urodził się w 1901 r. w Turynie. Wychowywał się w zamożnym domu z młodszą siostrą. Jego ojciec był założycielem i właścicielem dziennika La Stampa, senatorem, przez pewien czas także ambasadorem Włoch w Niemczech. Matka była malarką. Swoje wychowanie religijne zawdzięczał przede wszystkim wychowawcom, nauczycielom i spowiednikom, ponieważ rodzice byli raczej obojętni wobec wiary.

czytaj więcej

lista