Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

XVIII Niedziela Zwykła – Rok B – 2 sierpnia 2015

Wj 16,2-4.12-15 Ps 78 Ef 4,17.20-24 J 6,24-35 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA Wj 16,2-4.12-15 Bóg daje cudowny pokarm Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

XVII Niedziela Zwykła – Rok B – 26 lipca 2015

2 Krl 4,42-44; Ps 145; Ef 4,1-6; J 6,1-15 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ 2 Krl 4,42-44 Elizeusz rozmnaża chleb Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: „Podaj ludziom i niech jedzą”. Lecz sługa jego odrzekł: „Jakże to rozdzielę między stu ludzi?” … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

XVI Niedziela Zwykła – Rok B – 19 lipca 2015

Jr 23,1-6; Ps 23; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZA Jr 23,1-6 Bóg sam ustanowi pasterzy Pan mówi: „Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska”. Dlatego to mówi Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: „Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

XV Niedziela Zwykła – Rok B – 12 lipca 2015

Am 7,12-15; Ps 85; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA AMOSA Am 7,12-15 Misja proroka Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „«Widzący», idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

XIV Niedziela Zwykła – Rok B – 5 lipca 2015

Ez 2,2-5 Ps 123 2 Kor 12,7-10 Mk 6,1-6 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELA Ez 2,2-5 Powołanie proroka Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: „Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

XIII Niedziela Zwykła – Rok B – 28 czerwca 2015

Mdr 1,13-15;2,23-24 Ps 30 2 Kor 8,7.9.13-15 Mk 5,21-24.35b-43 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI MĄDROŚCI Mdr 1,13-15;2,23-24 Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

XII Niedziela Zwykła – Rok B – 21 czerwca 2015

Job 38,1.8-11 Ps 107 2 Kor 5,14-17 Mk 4,35-41 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI JOBA Job 38,1.8-11 Bóg jest władcą morza Z wichru Pan powiedział Jobowi te słowa: „Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: «Aż dotąd, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

XI Niedziela Zwykła – Rok B – 14 czerwca 2015

Ez 17,22-24 Ps 92 2 Kor 5,6-10 Mk 4,26-34 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELA Ez 17,22-24 Bóg podwyższa drzewo niskie To mówi Pan Bóg: „Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę, u najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Rok B – 7 czerwca 2015

Wj 24,3-8 Ps 116B Hbr 9,11-15 Mk 14,12-16.22-26 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA Wj 24,3-8 Zawarcie przymierza przez krew Mojżesz wrócił z góry i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: „Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy”. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

Uroczystość Najświętszej Trójcy – Rok B – 31 maja 2015

Pwt 4,32-34.39-40 Ps 33 Rz 8,14-17 Mt 28,16-20 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA Pwt 4,32-34.39-40 Bóg jest jeden Mojżesz tak powiedział do ludu: „Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę.
Albert Camus

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.
archiwum

Święty tygodnia

maria

święta Maria od Krzyża
Helena MacKillop

zakonnica

Urodziła się w 1842 r. w Melbourne, w katolickiej rodzinie szkockich emigrantów. Po ukończeniu szkoły, rozpoczęła pracę nauczycielki w Portland. Duży wpływ na rozwój jej życia wewnętrznego miał spowiednik o. Julian Tenison Woods. Z jego inicjatywy powstała szkoła katolicka dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. Jej prowadzenie powierzył Marii.

czytaj więcej

lista