Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Rok C – 29 maja 2016

Rdz 14,18-20 Ps 110 1 Kor 11,23-26 Łk 9,11 b-17 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU Rdz 14,18-20 Ofiara Melchizedeka Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!» … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Dodaj komentarz

Uroczystość Najświętszej Trójcy – Rok C – 22 maja 2016

Prz 8,22-31 Ps 8 Rz 5,1-5 J 16,12-15 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PRZYSŁÓW Prz 8,22-31 Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata Tak mówi Mądrość Boża: «Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Dodaj komentarz

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Rok C – 15 maja 2016

Dz 2,1–11 Ps 104 1 Kor 12,3b–7.12–13 J 20,19–23 MSZA ŚWIĘTA WIGILII Na Mszę wigilii podano sześć czytań z Pisma Świętego, mianowicie cztery ze Starego Testamentu i dwa z Nowego. Jeżeli sprawuje się Mszę Świętą w formie dłuższej, następują czytania ze Starego Testamentu, których wybór znajduje się poniżej. Natomiast przy celebracji w zwykły sposób należy wybrać jedną z podanych perykop … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – Rok C – 8 maja 2016

Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 1,17-23 Łk 24,46-53 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 1,1-11 Uniósł się w ich obecności w górę Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

VI Niedziela Wielkanocna – Rok C – 1 maja 2016

Dz 15,1-2.22-29 Ps 67 Ap 21,10-14.22-23 J 14,23-29 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 15,1-2.22-29 Dekret Soboru Jerozolimskiego Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

V Niedziela Wielkanocna – Rok C – 24 kwietnia 2016

Dz 14,21-27 Ps 145 Ap 21,1-5a J 13,31-33a.34.35 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 14,21-27 Bóg działa przez ludzi Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

IV Niedziela Wielkanocna – Rok C – 17 kwietnia 2016

Dz 13,14.43-52 Ps 100 Ap 7,9.14b-I7 J 10,27-30 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 13,14.43-52 Apostołowie zwracają się do pogan W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

III Niedziela Wielkanocna – Rok C – 10 kwietnia 2016

Dz 5,27b-32.40b-41 Ps 30 Ap 5,11-14 J 21,1-19 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 5,27b-32.40b-41 Cierpienie dla imienia Jezusa Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

Niedziela Miłosierdzia Bożego – Rok C – 3 kwietnia 2016

Dz 5,12-16 Ps 118 Ap 1,9-11a.12-13.17-19 J 20,19-31 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 5,12-16 Wiara, która uzdrawia Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Rok C – 27 marca 2016

Dz 10,34a.37-43 Ps 118 Kol 3, 1-4 J 20,1-9 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH Dz 10,34a.37-43 Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Taką wartość ma sprawowanie Mszy świętej, jaką ma śmierć Jezusa na Krzyżu
św. Tomasz z Akwinu

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.
archiwum

Święty tygodnia

maria

błogosławiona Maria
Karłowska

zakonnica

Urodziła się w 1865 r. we Słupówce w Wielkopolsce jako jedenaste dziecko rodziny ziemiańskiej. Wychowywała się w atmosferze głębokiej pobożności, karności i szczerego patriotyzmu. Dzieciństwo i młodość spędziła w Poznaniu, gdzie w 1882 r. złożyła ślub dozgonnej czystości.

czytaj więcej

lista