Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

XXIII Niedziela Zwykła – Rok B – 6 września 2015

Iz 35,4-7a; Ps 146; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 35,4-7a Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić”. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

XXII Niedziela Zwykła – Rok B – 30 sierpnia 2015

Pwt 4,1-2.6-8; Ps 15; Jk 1,17-18.21b-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA Pwt 4,1-2.6-8 Zachowywać prawo Boże Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: „A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

XXI Niedziela Zwykła – Rok B – 23 sierpnia 2015

Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ps 34; Ef 5,21-32; J 6,54.60-69 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI JOZUEGO Joz 24,1-2a.15-17.18b Przypomnienie powołania narodu Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i przełożonych, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: „Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć, czy bóstwom, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

XX Niedziela Zwykła – Rok B – 16 sierpnia 2015

Prz 9,1-6 Ps 34 Ef 5,15-20 J 6,51-58 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PRZYSŁÓW Prz 9,1-6 Chleb i wino na uczcie Mądrości Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: „Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie”. Do tego, komu brak mądrości, mówiła: „Chodźcie, nasyćcie się … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

XIX Niedziela Zwykła – Rok B – 9 sierpnia 2015

1 Krl 19,4-8; Ps 34; Ef 4,30-5,2; J 6,41-51 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ 1 Krl 19,4-8 Cudowny pokarm przywraca siły Eliaszowi Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: „Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków!” Po czym … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

XVIII Niedziela Zwykła – Rok B – 2 sierpnia 2015

Wj 16,2-4.12-15 Ps 78 Ef 4,17.20-24 J 6,24-35 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA Wj 16,2-4.12-15 Bóg daje cudowny pokarm Na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im: „Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i chleb jadali do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

XVII Niedziela Zwykła – Rok B – 26 lipca 2015

2 Krl 4,42-44; Ps 145; Ef 4,1-6; J 6,1-15 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ 2 Krl 4,42-44 Elizeusz rozmnaża chleb Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: „Podaj ludziom i niech jedzą”. Lecz sługa jego odrzekł: „Jakże to rozdzielę między stu ludzi?” … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

XVI Niedziela Zwykła – Rok B – 19 lipca 2015

Jr 23,1-6; Ps 23; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZA Jr 23,1-6 Bóg sam ustanowi pasterzy Pan mówi: „Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska”. Dlatego to mówi Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: „Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja się … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

XV Niedziela Zwykła – Rok B – 12 lipca 2015

Am 7,12-15; Ps 85; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA AMOSA Am 7,12-15 Misja proroka Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „«Widzący», idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

XIV Niedziela Zwykła – Rok B – 5 lipca 2015

Ez 2,2-5 Ps 123 2 Kor 12,7-10 Mk 6,1-6 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA EZECHIELA Ez 2,2-5 Powołanie proroka Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: „Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwiali. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka
kard. Stefan Wyszyński

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.
archiwum

Święty tygodnia

klopotolwski

błogosławiony Ignacy
Kłopotowski

prezbiter

Urodził się w 1866 r. w Korzeniówce koło Drohiczyna na Podlasiu w patriotycznej i głęboko wierzącej rodzinie. Uczył się w gimnazjum w Siedlcach, a następnie w seminarium duchownym w Lublinie i w Akademii Duchownej w Petersburgu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1891 r. w katedrze lubelskiej.

czytaj więcej

lista