Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

XVIII Niedziela Zwykła – Rok C – 31 lipca 2016

Koh 1,2;2,21-23 Ps 90 Kol 3,1-5.9-11 Łk 12,13-21 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI KOHELETA Koh 1,2;2,21-23 Marność doczesnych osiągnięć Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Dodaj komentarz

XVII Niedziela Zwykła – Rok C – 24 lipca 2016

Rdz 18,20-32 Ps 138 Kol 2,12-14 Łk 11,1–13 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU Rdz 18,20-32 Abraham wstawia się za Sodomą Bóg rzekł do Abrahama: «Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się». Wtedy … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Dodaj komentarz

XVI Niedziela Zwykła – Rok C – 17 lipca 2016

PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU Rdz 18,1-10a Abraham przyjmuje Boga Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

XV Niedziela Zwykła – Rok C – 10 lipca 2016

Pwt 30,10-14 Ps 69 Kol 1,15-20 Łk 10,25-37 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA Pwt 30,10-14 Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości Mojżesz powiedział do ludu: «Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

XIV Niedziela Zwykła – Rok C – 3 lipca 2016

Iz 66,10-14c Ps 66 Ga 6,14-18 Łk 10,1-12.17-20 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 66,10-14c Radość ery mesjańskiej Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście. Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

XIII Niedziela Zwykła – Rok C – 26 czerwca 2016

1 Krl 19,16b.19-21 Ps 16, Ga 5,1.13-18 Łk 9,51-62 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ 1 Krl 19,16b.19-21 Powołanie Elizeusza Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

XII Niedziela Zwykła – Rok C – 19 czerwca 2016

Za 12,10-11, 13,1 Ps 63 Ga 3,26-29 Łk 9,18-24 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA ZACHARIASZA Za 12,10-11, 13.1 Będą patrzeć na tego, którego przebili Tak mówi Pan: «Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

XI Niedziela Zwykła – Rok C – 12 czerwca 2016

2 Sm 12,1. 7-10.13 Ps 32 Ga 2,16.19-21 Łk 7,36-8,3 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA 2 Sm 12,1. 7-10.13 Dawid uznaje swoją winę i otrzymuje przebaczenie Bóg posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

X Niedziela Zwykła – Rok C – 5 czerwca 2016

1 Krl 17,17-24 Ps 30 Ga 1,11-19 Łk 7,11-17 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ 1 Krl 17, 17-24 Prorok Eliasz wskrzesza dziecko Zachorował syn kobiety będącej głową rodziny. Niebawem jego choroba tak bardzo się wzmogła, że przestał oddychać. Wówczas powiedziała ona Eliaszowi: «Czego ty, mężu Boży, chcesz ode mnie? Czy po to przyszedłeś do mnie, aby mi przypomnieć … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Rok C – 29 maja 2016

Rdz 14,18-20 Ps 110 1 Kor 11,23-26 Łk 9,11 b-17 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU Rdz 14,18-20 Ofiara Melchizedeka Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!» … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Cierpliwość jest towarzyszką mądrości
św. Augustyn

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.
archiwum
$iPhotoCount-1) { break; } ?> $iPhotoCount-1) { break; } ?> $iPhotoCount-1) { break; } ?> $iPhotoCount-1) { break; } ?> $iPhotoCount-1) { break; } ?>

Święty tygodnia

swiety

święty Bernardyn Realino

prezbiter

Bernardyn urodził się w Carpi koło Ferrary w 1530 r. Po studiach udał się na medycynę do Modeny i do Bolonii. Potem rozpoczął naukę prawa, zdobywając doktorat z prawa rzymskiego i cywilnego. Po studiach został burmistrzem Felizzano, a potem w Cassine. Był równocześnie osobistym doradcą namiestnika Neapolu.

czytaj więcej

lista