Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

III Niedziela Zwykła – Rok A – 22 stycznia 2017

Iz 8,23b-9,3 Ps 27 1 Kor 1,10-13.17 Mt 4,12-23 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 8,23b-9,3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Dodaj komentarz

II Niedziela Zwykła – Rok A – 15 stycznia 2017

Iz 49,3.5-6 Ps 40 1 Kor 1,1-3 J 1,29-34 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 49,3.5-6 Sługa Boży światłością całej ziemi Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Dodaj komentarz

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Rok A – 8 stycznia 2017 r.

Iz 60,1-6 Ps 72 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 60, 1-6 Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Rok A – 1 stycznia 2017 r.

Lb 6,22-27 Ps 67 Ga 4,4-7 Łk 2,16-21 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI LICZB Lb 6, 22-27 Błogosławieństwo Boże Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Rok A – 24, 25 i 26 grudnia 2016

PASTERKA PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 9, 1-3. 5-6 Syn został nam dany Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

IV Niedziela Adwentu – Rok A – 18 grudnia 2016

Iz 7,10-14 Ps 24 Rz 1,1-7 Mt 1,18-24 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 7,10-14 Panna pocznie i porodzi Syna Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę». … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

III Niedziela Adwentu – Rok A – 11 grudnia 2016

Iz 35,1-6a.10 Ps 146 Jk 5,7-10 Mt 11,2-11 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 35,1-6a.10 Sam Bóg przyjdzie, aby nas zbawić Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. oni … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

II Niedziela Adwentu – Rok A – 4 grudnia 2016

Iz 11,1–10 Ps 72 Rz 15,4–9 Mt 3,1–12 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 11,1–10 Przyjście Mesjasza, króla sprawiedliwego Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

I Niedziela Adwentu – Rok A – 27 listopada 2016

Iz 2,1-5 Ps 122 Rz 13,11-14 Mt 24,37-44 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 2,1-5 Pokój królestwa Bożego Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – Rok C – 20 listopada 2016

2 Sm 5,1-3 Ps 122 Kol 1,12-20 Łk 23,35-43 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘGI SAMUELA 2 Sm 5,1-3 Namaszczenie Dawida na króla Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: «Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Dla człowieka wierność Bogu jest gwarancją wierności samemu sobie, gwarancją pełnej realizacji własnego programu życiowego
św. Jan Paweł II

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.
archiwum

Święty tygodnia

jozef

święty Józef Freinademetz

prezbiter

Urodził się w 1852 r. w Dolomitach we Włoszech. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. W 1862 r. rozpoczął naukę w szkole w Bressanone. Dziesięć lat później wstąpił do miejscowego seminarium duchownego. W trakcie studiów zainteresował się misjami. W 1875 r. przyjął święcenia kapłańskie.

czytaj więcej

lista