Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

V Niedziela Zwykła – Rok C – 7 lutego 2016

Iz 6, 1-2a.3-8 Ps 138 1 Kor 15,1-11 Łk 5,1-11 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 6, 1-2a.3-8 Powołanie Proroka W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł. I wołał jeden do drugiego: „Święty, Święty, Święty … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Dodaj komentarz

IV Niedziela Zwykła – Rok C – 31 stycznia 2016

Jr 1,4-5.17-19 Ps 71 1 Kor 12,31-13,13 Łk 4,21-30 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JEREMIASZA Jr 1,4-5.17-19 Powołanie proroka Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów. Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | Dodaj komentarz

III Niedziela Zwykła – Rok C – 24 stycznia 2016

Ne 8,1-4a.5-6.8-10 Ps 19 1 Kor 12,12-14.27 Łk 1,1-4;4,14-21 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI NEHEMIASZA Ne 8,1-4a.5-6.8-10 Czytanie Prawa Bożego Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

II Niedziela Zwykła – Rok C – 17 stycznia 2016

Iz 62,1-5 Ps 96 1 Kor 12,4-11 J 2,1-12 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 62,1-5 Jeruzalem odnajduje swojego Oblubieńca Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość i chwałę twoją wszyscy królowie. I nazwą … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

Uroczystość Chrztu Pańskiego – Rok C – 10 stycznia 2016

Iz 42,1-4.6-7 Ps 29 Dz 10,34-38 Łk 3,15-16.21-22 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 42,1-4.6-7 Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Rok C – 3 stycznia 2016

Iz 60,1-6 Ps 72 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 60,1-6 Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

Uroczystość Narodzenia Pańskiego i Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – Rok C – 24, 25 i 27 grudnia 2015

MSZA ŚWIĘTA W NOCY – PASTERKA PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 9,1-3.5-6 Syn został nam dany Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

IV Niedziela Adwentu – Rok C – 20 grudnia 2015

Mi 5,1-4a Ps 80 Hbr 10,5-10 Łk 1,39-45 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA MICHEASZA Mi 5,1-4a Mesjasz będzie pochodził z Betlejem To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

III Niedziela Adwentu – Rok C – 13 grudnia 2015

So 3,14–18a Ps: Iz 12 Flp 4,4–7 Łk 3,10–18 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA SOFONIASZA So 3,14–18a Bóg jest wśród swojego ludu Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, już nie będziesz bała się złego. Owego … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C |

II Niedziela Adwentu – Rok C – 6 grudnia 2015

Ba 5,1-9 Ps 126 Flp 1,4-6.8-11 Łk 3,1-6 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA BARUCHA Ba 5,1-9 W drodze do nowego Jeruzalem Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok C | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Od rezygnacji w dobie klęski, lecz i od pychy w dzień zwycięski, od krzywd - lecz i od zemsty za nie uchroń nas, Panie.
Jan Bonawentura Romocki

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.
archiwum

Święty tygodnia

emiliani1

święty Hieronim Emiliani

świecki

Urodził się w 1486 r. w Wenecji w starej, patrycjuszowskiej rodzinie. Jego ojciec był senatorem, a matka pochodziła z dożów, czyli panujących weneckich. Nie znamy jego dziejów w młodości, wiemy tylko, że czasie wojny był dowódcą jednej z twierdz Wenecji. Po przegranej wojnie republiki weneckiej z królem francuskim Ludwikiem XII został w 1511 r. uwięziony w Castel Nuovo. W odosobnieniu podjął decyzję o przemianie swego życia.

czytaj więcej

lista