Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

III Niedziela Wielkiego Postu – Rok B – 8 marca 2015

Wj 20,1-17 Ps 19 1 Kor 1,22-25 J 2,13-25 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA Wj 20,1-17 Ogłoszenie przykazań Bożych W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: „Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

II Niedziela Wielkiego Postu – Rok B – 1 marca 2015

Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Ps 116 Rz 8, 31b-34 Mk 9,2-10 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU Rdz 22,1-2.9-13.15-18 Ofiara Abrahama Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedział: „Oto jestem”, powiedział: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę”. A … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

I Niedziela Wielkiego Postu – Rok B – 22 lutego 2015

Rdz 9,8-15 Ps 25 1 P 3,18-22 Mk 1,12-15 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI RODZAJU Rdz 9,8-15 Przymierze Boga z Noem po potopie Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: „Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | Dodaj komentarz

VI Niedziela Zwykła – Rok B – 15 lutego 2015

Kpł 13, 1-2. 45-46 Ps 32 1 Kor 10,31-11,1 Mk 1,40-45 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJ Kpł 13, 1-2. 45-46 Odosobnienie trędowatego Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: „Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

III Niedziela Wielkiego Postu – Rok B – 8 marca 2015

Wj 20,1-17 Ps 19 1 Kor 1,22-25 J 2,13-25 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI WYJŚCIA Wj 20,1-17 Ogłoszenie przykazań Bożych W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: „Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

V Niedziela Zwykła – Rok B – 8 lutego 2015

Hi 7,1-4.6-7 Ps 147A 1 Kor 9,16-19.22-23 Mk 1,29-39 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI JOBA Hi 7,1-4.6-7 Marność życia ludzkiego Job przemówił w następujący sposób: „Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przeznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

IV Niedziela Zwykła – Rok B – 1 lutego 2015

Pwt 18,15-20 Ps 95 1 Kor 7,32-35 Mk 1,21-28 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI POWTÓRZONEGO PRAWA Pwt 18,15-20 Bóg obiecuje zesłać proroka Mojżesz tak przemówił do ludu: „Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

III Niedziela Zwykła – Rok B – 25 stycznia 2015

Jon 3,1-5.10 Ps 25 1 Kor 7,29-31 Mk 1,14-20 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA JONASZA Jon 3,1-5.10 Nawrócenie Niniwitów Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: „Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Pan powiedział. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

II Niedziela Zwykła – Rok B – 18 stycznia 2015

1 Sm 3,3b-10.19 Ps 40 1 Kor 6,13c-15a.17-20 J 1,35-42 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELA 1 Sm 3,3b-10.19 Powołanie Samuela Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do Helego mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B |

Święto Chrztu Pańskiego – Rok B – 11 stycznia 2015

Iz 42,1-4.6-7 Ps 29 Dz 10,34-38 Mk 1,6b-11 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 42,1-4.6-7 Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok B | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Boski Zbawiciel podjął śmierć krzyżową, zniewagi, okrutne cierpienia, utrapienia, by zgładzić grzechy i nas oczyścić. Jak On, tak i my z krzyża powołani jesteśmy do światłości
św. Jan XXIII

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.
archiwum

Święty tygodnia

sw. franciszka

święta Franciszka Rzymianka

wdowa

Urodziła się w 1384 r. w patrycjuszowskiej rodzinie w Perrione koło Rzymu. W bardzo młodym wieku wydano ją za mąż. Pan Bóg dał małżonkom troje dzieci. Dbała o dom i o służbę, zabiegając nie tylko o ich potrzeby doczesne, ale także wieczne. Troskliwa i zapobiegliwa żona i matka miała jeszcze czas, aby pomyśleć o ubogich w mieście. Zasłynęła z dobroczynności.

czytaj więcej

lista