Gazeta Niedzielna

Kategoria: Czytania liturgiczne

VIII Niedziela Zwykła – Rok A – 26 lutego 2017

Iz 49,14-15 Ps 62 1 Kor 4,1-5 Mt 6,24-34 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 49, 14-15 Bóg nie opuszcza swojego ludu Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie» – mówi Pan. Oto słowo … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Dodaj komentarz

VII Niedziela Zwykła – Rok A – 19 lutego 2017

Kpł 19,1-2.17-18 Ps 103 1 Kor 3,16-23 Mt 5,38-48 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJ Kpł 19, 1-2. 17-18 Przykazania miłości bliźniego Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | Dodaj komentarz

VI Niedziela Zwykła – Rok A – 12 lutego 2017

Syr 15,15-20 Ps 119 1 Kor 2,6-10 Mt 5,17-37 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z MĄDROŚCI SYRACHA Syr 15, 15-20 Wymagająca wolność człowieka Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

V Niedziela Zwykła – Rok A – 5 lutego 2017

Iz 58,7–10 Ps 112 1 Kor 2,1–5 Mt 5,13–16 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 58, 7-10 Światło dobrych uczynków Tak mówi Pan: «Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

IV Niedziela Zwykła – Rok A – 29 stycznia 2017

So 2,3; 3,12-13 Ps 146 1 Kor 1,26-31 Mt 5,1-12a PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA SOFONIASZA So 2, 3; 3, 12-13 Szukajcie pokory Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

III Niedziela Zwykła – Rok A – 22 stycznia 2017

Iz 8,23b-9,3 Ps 27 1 Kor 1,10-13.17 Mt 4,12-23 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 8,23b-9,3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

II Niedziela Zwykła – Rok A – 15 stycznia 2017

Iz 49,3.5-6 Ps 40 1 Kor 1,1-3 J 1,29-34 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 49,3.5-6 Sługa Boży światłością całej ziemi Pan rzekł do mnie: «Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Rok A – 8 stycznia 2017 r.

Iz 60,1-6 Ps 72 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 60, 1-6 Chwała Boga rozbłyska nad Jerozolimą Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Rok A – 1 stycznia 2017 r.

Lb 6,22-27 Ps 67 Ga 4,4-7 Łk 2,16-21 PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI LICZB Lb 6, 22-27 Błogosławieństwo Boże Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: «Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A |

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Rok A – 24, 25 i 26 grudnia 2016

PASTERKA PIERWSZE CZYTANIE CZYTANIE Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA Iz 9, 1-3. 5-6 Syn został nam dany Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego … czytaj więcej

W kategorii Czytania liturgiczne, Rok A | ← Older posts

Fundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Modlitwa nie może nas zbawić, ale czyni nas godnymi zbawienia
Abraham Joshua Heschel

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford 7 września 2014 r.
archiwum

Święty tygodnia

jan

święty Jan Józef
od Krzyża

zakonnik

Urodził się w 1654 r. na wyspie Ischia koło Neapolu, w szlacheckiej rodzinie, jako trzeci syn Giuseppe i Laury Gargiulo. Uczył się w szkole augustianów. Mając 15 lat wstąpił do zakonu franciszkańskiego o najsurowszej regule. Prowadził szalenie ascetyczny tryb życia: nieustannie pościł, nie pił wina, spał trzy godziny na dobę.

czytaj więcej

lista