Gazeta Niedzielna

Urodził się w 1491 r. na zamku w Loyola w kraju Basków (Hiszpania), jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie. Otrzymał staranne wychowanie. Był paziem ministra skarbu króla hiszpańskiego, następnie służył jako oficer w wojsku wicekróla Nawarry. Do 30-tego roku życia – jak sam wspominał – oddawał się marnościom świata, a największą jego rozkoszą były ćwiczenia rycerskie z próżnej żądzy sławy. W 1521 r. w czasie walk hiszpańsko-francuskich został poważnie zraniony przez kulę armatnią w nogę.

Długie miesiące rekonwalescencji były dla niego okresem łaski i gruntownej przemiany. Gdy wyzdrowiał zamieszkał najpierw w celi, a potem w grocie. Oddawał się modlitwie i rozważaniu Męki Pańskiej. W tym czasie doświadczał wielu pokus. W takich zmaganiach powstał szkic jego najważniejszego dzieła, jakim są Ćwiczenia duchowne. Formę ostateczną otrzymały one w 1540 roku. Były więc owocem 19 lat przemyśleń i kontemplacji. W 1523 r. udał się do Ziemi Świętej. Żył z użebranych pieniędzy i czynionych po drodze przysług. Chciał tam pozostać do końca życia, jednak w wyniku nalegań legata papieskiego wrócił do kraju. W drodze był dwukrotnie więziony pod zarzutem szpiegostwa. Powrócił do Barcelony, gdzie uczył się języka łacińskiego i studiował filozofię. Potem studiował w Alcala, Salamance i Paryżu. Tam 15 sierpnia 1534 roku wraz z sześcioma przyjaciółmi złożył śluby ubóstwa, czystości oraz wierności Kościołowi, a zwłaszcza Ojcu Świętemu. W ten sposób powstał nowy zakon, zwany Towarzystwem Jezusowym Korzystając z zachęty papieża, wraz z towarzyszami przyjął święcenia kapłańskie (1536), oddał się posłudze chorych i nauczaniu prawd wiary wśród dzieci. W 1540 roku Rzym zatwierdził konstytucje nowego zakonu. W 1541 r. został przełożonym generalnym jezuitów. Przez ostatnich 16 lat życia był przykuty do swojego biurka i rzadko opuszczał progi domu generalnego swego zakonu, by być zawsze do dyspozycji duchowych synów. Samych jego listów zachowało się ok. 7 tysięcy. Nękany różnymi chorobami i dolegliwościami zmarł 31 lipca 1556 r. Beatyfikacji dokonał papież Paweł V w 1609 r., a kanonizacji – Grzegorz XV w 1623 r.

na podstawie: www.brewiarz.plFundacja Veritas

Historia fundacji

Księgarnia Veritas

Przejdź do księgarni

Artykuły


Myśl tygodnia

Istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczanie. Dawanie tego, co dobrego zdobyłeś; przebaczanie tego, co wycierpiałeś
św. Augustyn

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford

Apostolstwo słowa drukowanego: Księgarnia Veritas w Aylesford
archiwum

Święty tygodnia

swiety

święty Gabriel od Matki Bożej
Bolesnej

zakonnik

Urodził się 1 marca 1838 r. w Asyżu. Jego ojciec był gubernatorem z ramienia Stolicy Apostolskiej. Gdy Franciszek miał 4 lata, zmarła jego matka. Odbywał studia najpierw u Braci Szkół Chrześcijańskich, którzy pogłębili w nim zasady religijne, a od roku 1850 uczęszczał do kolegium jezuitów. Należał do najlepszych uczniów. Miał wówczas 12 lat.

czytaj więcej

lista